Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Nuoret viljelijät: Miljardi euroa helpottamaan rahoituksen saantia

Bryssel 29. huhtikuuta 2019

Euroopan komissio ja Euroopan investointipankki (EIP) esittelivät tänään 1 miljardin euron lainapaketin, joka on osoitettu erityisesti nuorille viljelijöille. Vuonna 2017 EU:n nuorten viljelijöiden lainahakemuksista hylättiin 27 prosenttia, kun muiden tilojen lainoista hylättiin vain 9 prosenttia.

Maataloudesta vastaavan komissaarin Phil Hoganin ja EIP:n varapääjohtajan Andrew McDowellin tänään julkistaman miljardin euron lainapaketin tavoitteena on parantaa EU:n viljelijöiden ja etenkin nuorten viljelijöiden mahdollisuuksia saada rahoitusta.

Maataloudesta ja maaseudun kehittämisestä vastaavan komissaarin Phil Hoganin mukaan rahoituksen saanti on olennaisen tärkeää, ja liian usein se on alalle haluavien nuorten esteenä. ”11 % eurooppalaisista viljelijöistä on alle 40-vuotiaita, ja nuorten viljelijöiden tukeminen on Euroopan komission ja vuoden 2020 jälkeisen yhteisen maatalouspolitiikan painopiste tällä sektorilla. On ilahduttavaa nähdä, että tämä uusi yhteinen aloite on saatu käyntiin.

Maataloudesta ja biotaloudesta vastaava EIP:n varapääjohtaja Andrew McDowell totesi maatalousalan olevan EU:n talouden selkäranka. Sen lisäksi että maataloudella on keskeinen asema terveellisten elintarvikkeiden tuottajana, se torjuu myös ilmastonmuutosta ja suojelee ympäristöä. ”Tällä uudella aloitteella EIP varautuu alan tulevaisuuteen ja puuttuu merkittävään markkinavajeeseen eli viljelijöiden ja erityisesti seuraavan viljelijäsukupolven rahoituksen saantiin. Ohjelman puitteissa myönnettävillä lainoilla tuetaan myös maatalous- ja biotalousalan kasvua ja kilpailukykyä säilyttämällä ja luomalla työpaikkoja maaseutu- ja rannikkoalueilla.

Jäsenvaltioissa ohjelmaa hallinnoivat eri puolilla EU:ta toimivat pankit ja leasing-yhtiöt. Ohjelmaan osallistuvien pankkien on tarkoitus myöntää lainoja EIP:n sitoumuksia vastaava määrä, jolloin lainojen kokonaismäärä nousisi 2 miljardiin euroon. Nuoret viljelijät olisivat lainansaajina etusijalla.

Ohjelmassa puututaan moniin epäkohtiin, joihin viljelijät nykyisin törmäävät, ja tarjotaan seuraavaa:

  • alempi korkotaso
  • pidempi aika, jopa 5 vuotta, ennen lainan takaisinmaksun alkamista
  • pidempi lainan takaisinmaksuaika (jopa 15 vuotta)
  • lisää olosuhteista riippuvaa joustavuutta, jotta voidaan reagoida maatalousalan hintavaihteluihin sen varmistamiseksi, että viljelijät kykenevät selviytymään lainoistaan vaikeinakin aikoina (esimerkiksi muutaman kuukauden lyhennysvapaa jakso).

Ohjelmasta on piakkoin määrä myöntää Ranskassa kaksi pilottilainaa, joiden määrä on 275 miljoonaa euroa. Nämä lainat kohdennetaan erityisesti nuorille viljelijöille ja ilmastotoimenpiteisiin.

Tausta

Tämä uusi lainaohjelma on osa Euroopan komission ja EIP:n yhteistä nuoria viljelijöitä tukevaa aloitetta, jonka tarkoituksena tuoda yhteen olemassa oleva Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta (maaseuturahasto) myönnettävä tuki sekä EIP:n rahoitusvarat ja asiantuntemus. Lainapaketin lisäksi ohjelman puitteissa nuorille viljelijöille ja aloitteleville yrityksille myönnetään edelleen maaseuturahaston avustuksia, joita voidaan käyttää korkoihin tai tekniseen apuun yhdessä rahoitusvälineiden kanssa. Lisäksi EIP ja Euroopan investointirahasto tarjoavat hallintoviranomaisille neuvontaa ja asiantuntemusta.

Lisätietoa

Englanninkielinen esite yhteisestä aloitteesta Euroopan unionin nuorten viljelijöiden rahoituksen saannin parantamiseksi

Englanninkielinen esite rahoitusvälineiden käytöstä epävakaiden hintojen vaikutusten vähentämiseksi maataloudessa

Englanninkielinen selvitys EU:n maatalousyritysten rahoitustarpeista ja rahoituksen saannista

IP/19/2294

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar