Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Sporočilo za medije

Komisija začela razpravo o postopnem prehodu na učinkovitejše in bolj demokratično odločanje v davčni politiki EU

Strasbourg, 15. januarja 2019

Komisija je danes začela razpravo o reformi odločanja na področjih davčne politike EU, za katero je trenutno potrebno soglasje držav članic. Pri ključnih davčnih pobudah tega soglasja pogosto ni mogoče doseči, kar lahko privede do dragih zamud in neoptimalnih politik.

V danes objavljenem sporočilu se predlaga časovni načrt za postopen in ciljno usmerjen prehod na glasovanje s kvalificirano večino po rednem zakonodajnem postopku na nekaterih področjih skupne davčne politike EU, kot že velja za večino drugih področij politike EU. Ta možnost je predvidena tudi v Pogodbah EU.

Države članice bi lahko z glasovanjem s kvalificirano večino sprejemale hitrejše, učinkovitejše in bolj demokratične kompromise glede davčnih zadev ter tako v celoti izkoristile potencial tega področja politike. Poleg tega bi z rednim zakonodajnim postopkom davčne odločitve lahko imele koristi od konkretnih prispevkov Evropskega parlamenta, s čimer bi se izboljšala zastopanost stališč državljanov in povečala odgovornost.

Komisija ne predlaga nobene spremembe glede pristojnosti EU na področju obdavčitve ali pravic držav članic, da same določijo stopnje dohodnine ali davka od dohodkov pravnih oseb. Cilj je državam članicam omogočiti, da učinkoviteje izvajajo svojo skupno suverenost in hitreje obravnavajo skupne izzive.

Predsednik Komisije Jean-Claude Juncker, ki je v svojem zadnjem govoru o stanju v Uniji pozval k prehodu na glasovanje s kvalificirano večino na področju obdavčitve, je povedal: „Naša čedalje bolj globalizirana gospodarstva zahtevajo sodobne in ambiciozne davčne sisteme. Še naprej močno podpiram prehod na glasovanje s kvalificirano večino in večjo vlogo Evropskega parlamenta, kar zadeva skupno prihodnost obdavčitve v Uniji.“

Komisar za gospodarske in finančne zadeve, obdavčenje in carino Pierre Moscovici je dejal: „EU ima vlogo v davčni politiki že od začetkov Skupnosti pred šestimi desetletji. Soglasje na tem področju je bilo v 50. letih prejšnjega stoletja, ko je imela Skupnost le šest držav članic, še smiselno, vendar danes to več ne velja. Pravilo soglasja na področju obdavčitve vse bolj postaja politično anahronistično, pravno problematično in gospodarsko kontraproduktivno. Popolnoma se zavedam, kako občutljivo je to vprašanje, vendar to ne more pomeniti, da o njem ne smemo razpravljati. Zato danes začenjamo to razpravo.“

Zaradi pravila soglasja so bili več let zavirani nekateri ključni predlogi za rast, konkurenčnost in davčno pravičnost na enotnem trgu. Hkrati ima demokratično izvoljeni Evropski parlament pri odločanju za zdaj le posvetovalno vlogo.

Danes predstavljeni pristop bi omogočil novo dinamiko in zagon za odločanje na tem področju v času, ko prihodnost obdavčitve postaja pereče vprašanje za mednarodno skupnost. Z odpravo težav, ki jih prinaša trenutni okvir, bi se utrdil vodilni položaj EU pri razvoju realističnih rešitev za izzive davčne politike v 21. stoletju. 

Komisija v današnjem sporočilu poziva voditelje EU, Evropski parlament in druge deležnike, naj ocenijo možnost postopnega štiristopenjskega prehoda na odločanje z glasovanjem s kvalificirano večino, kot je opisano v nadaljevanju (za več podrobnosti glej informativni pregled):

  • Na prvi stopnji bi se države članice strinjale s prehodom na odločanje z glasovanjem s kvalificirano večino pri ukrepih za izboljšanje sodelovanja in medsebojne pomoči med državami članicami v boju proti davčnim goljufijam in utajam ter pri upravnih pobudah za podjetja EU, kot so na primer usklajene obveznosti poročanja. Nad temi ukrepi so običajno navdušene vse države članice, vendar se lahko zgodi, da jih nekatere blokirajo zaradi razlogov, ki niso povezani z zadevnimi vprašanji.

  • Podobno bi države na drugi stopnji uvedle glasovanje s kvalificirano večino kot uporabno orodje za napredek pri ukrepih, pri katerih obdavčitev podpira druge cilje politik, kot so na primer boj proti podnebnim spremembam, varstvo okolja ali izboljšanje javnega zdravja.

V današnjem sporočilu se predlaga, da se države članice hitro dogovorijo o razvoju prve in druge stopnje.

  • Uporaba glasovanja s kvalificirano večino na tretji stopnji bi olajšala posodobitev že usklajenih pravil EU, kot so pravila o DDV in trošarinah. Hitrejše odločanje na teh področjih bi državam članicam omogočilo, da sledijo najnovejšemu tehnološkemu razvoju in spremembam na trgu v korist držav članic in podjetij v EU. 

  • Četrta stopnja bi omogočila prehod na glasovanje s kvalificirano večino za velike davčne projekte, kot sta skupna konsolidirana osnova za davek od dohodkov pravnih oseb in nov sistem za obdavčitev v digitalnem gospodarstvu, ki sta nujno potrebna za zagotovitev pravične in konkurenčne obdavčitve v EU. Zaradi pravila soglasja še vedno zelo počasi napreduje zlasti skupna konsolidirana osnova za davek od dohodkov pravnih oseb.

V današnjem sporočilu se predlaga, da države članice razmislijo o razvoju tretje in četrte stopnje do konca leta 2025.

Ukrepanje na opisanih področjih bi bilo mogoče v okviru tako imenovane „premostitvene klavzule“ (člen 48(7) PEU) iz Pogodb EU, ki v nekaterih okoliščinah omogoča prehod na glasovanje s kvalificirano večino po rednem zakonodajnem postopku. Sprememba Pogodb EU ni potrebna.

Naslednji koraki

Komisija poziva države članice EU, Evropski parlament in vse deležnike, naj konstruktivno sodelujejo v razpravi o glasovanju s kvalificirano večino v davčni politiki EU ter opredelijo pravočasen in pragmatičen pristop k njegovi uvedbi.

Voditelji EU pa so pozvani, naj podprejo današnji časovni načrt in sprejmejo pravočasne odločitve o uporabi ustreznih pravnih določb iz Pogodb.

Več informacij

Sporočilo: Za učinkovitejše in bolj demokratično odločanje v davčni politiki EU

Vprašanja in odgovori: Postopen obnovljen pristop k odločanju v davčni politiki EU – vprašanja in odgovori

Informativni pregled

Dokument Evropskega središča za politično strategijo o „premostitvenih klavzulah“

IP/19/225

Kontakti za stike z mediji:

Za vprašanja širše javnosti: Europe Direct po telefonu 00 800 67 89 10 11 ali e-pošti


Side Bar

Documents


Moving to QMV.pdf