Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija - Paziņojums presei

Eiropas Jaunatnes nedēļa 2019: “Demokrātija un es”

Briselē, 2019. gada 29. aprīlī

Eiropas Jaunatnes nedēļa notiek reizi divos gados. Ar pasākumiem visās dalībvalstīs, kas piedalās Erasmus+ programmā, šajā nedēļā tiek cildinātas un popularizētas uz jauniešiem vērstas darbības.

No 29. aprīļa līdz 5. maijam visā Eiropā tiek svinēta devītā Eiropas Jaunatnes nedēļa. Šāgada temats ir “Demokrātija un es”. Līdztekus pasākumiem, kas nedēļas garumā notiek visās valstīs, kuras piedalās šajā nedēļā, 29. un 30. aprīlī Briselē rīkotie galvenie pasākumi pulcēs vairākus simtus jauniešu un dos viņiem iespēju paust savu viedokli.

Ņemot vērā gaidāmās Eiropas Parlamenta vēlēšanas, kas notiks 23.–26. maijā, šāgada Eiropas Jaunatnes nedēļas īpašais notikums būs debates par to, kā jaunieši var aktīvi piedalīties sabiedriskajā dzīvē un ietekmēt demokrātiskos lēmumus.

30. aprīlī izglītības, kultūras, jaunatnes un sporta komisārs Tibors Navračičs rīkos pilsoņdialogu ar jauniešiem, kā arī galvenās debates Eiropas Parlamentā Briselē, kurās piedalīsies vairāk nekā 800 jauniešu. Viņi apspriedīs demokrātisko līdzdalību un Eiropas Solidaritātes korpusa ietekmi uz jauniešiem, NVO un vietējām kopienām.

Eiropas Jaunatnes nedēļas ieskaņā komisārs Navračičs sacīja: “Vēlos īpaši uzslavēt šo jauno eiropiešu paaudzi, kas ir aktīva, apņēmības pilna un gatava palīdzēt citiem. Eiropas Solidaritātes korpusā tagad ir reģistrējušies gandrīz 125 000 jauniešu, un tas skaidri norāda uz jauniešu vēlmi iesaistīties sabiedriskajā dzīvē. Kā liecina jaunākās Eirobarometra jauniešu aptaujas rezultāti, trīs no četriem jauniešiem apgalvo, ka viņi ir aktīvi piedalījušies kādā no pilsoniskajām aktivitātēm: balsojuši, pievienojušies sabiedriskai kustībai, parakstījuši petīciju tiešsaistē vai strādājuši brīvprātīgo darbu. Esmu gandarīts par to un aicinu jauniešus mudināt savus vienaudžus balsot gaidāmajās Eiropas Parlamenta vēlēšanās, lai ar savu balsi ietekmētu savu nākotni.”

Šodien publicētie Eirobarometra aptaujas rezultāti liecina, ka vairāk nekā divas trešdaļas jauniešu (67 %) par galveno prioritāti ES rīcībai nākamajos desmit gados uzskata vides aizsardzību un cīņu pret klimata pārmaiņām. Otrā un trešā prioritāte, viņuprāt, ir uzlabot izglītību un apmācību, arī studentu, mācekļu vai skolēnu brīvu pārvietošanos (56 %), un apkarot nabadzību un ekonomisko un sociālo nevienlīdzību (56 %). Turklāt 72 % no aptaujātajiem jauniešiem apgalvo, ka no brīža, kad viņi ieguva tiesības piedalīties vēlēšanās, līdz šodienai viņi ir piedalījušies vietējās, valsts vai Eiropas Parlamenta vēlēšanās. 2019. gada martā notikušajā aptaujā tika uzrunāti aptuveni 11 000 jauniešu vecumā no 15 līdz 30 gadiem. Šos un citus tematus dalībniekiem būs iespēja apspriest Eiropas Jaunatnes nedēļas pasākumos.

Turklāt šopēcpusdien (29. aprīlī) komisārs Navračičs paziņos 2018. gada Altjēro Spinelli informatīvā darba godalgas konkursa rezultātus. Šāgada Altjēro Spinelli godalgas pasākumā īpaša uzmanība pievērsta jauniešiem un godalgoti projekti, kas veicina jauniešu kritisko izpratni par Eiropas Savienību un vairo viņu motivāciju piedalīties demokrātiskajos procesos, kuri ietekmēs viņu nākotni. Uz 2018. gada balvu tika iesūtīti 79 pieteikumi, un pieci uzvarējušie projekti tiks apbalvoti pasākumā Briselē.

Konteksts

Eiropas Jaunatnes nedēļa notiek reizi divos gados. Ar pasākumiem visās dalībvalstīs, kas piedalās Erasmus+ programmā, šajā nedēļā tiek cildinātas un popularizētas uz jauniešiem vērstas darbības. Papildus galvenajiem pasākumiem, kas norisināsies Briselē, vietējā mērogā tiek organizēti simtiem citu aktivitāšu un pasākumu. Iepriekšējā Eiropas Jaunatnes nedēļā, kas 2017. gadā notika visā ES un Ziemeļmaķedonijā, Islandē, Lihtenšteinā, Norvēģijā, Serbijā un Turcijā, piedalījās 112 000 jauniešu.

Komisijas priekšsēdētājs Žans Klods Junkers savā 2016. gada runā par stāvokli Savienībā paziņoja par Eiropas Solidaritātes korpusu, kas ir viens no šī gada Eiropas Jaunatnes nedēļas galvenajiem tematiem. Eiropas Solidaritātes korpuss dod iespēju jauniešiem vecumā no 18 līdz 30 gadiem piedalīties dažādās solidaritātes darbībās visā ES un ārpus tās robežām. Kopš minētā korpusa darbības sākšanas 2016. gada 7. decembrī tajā reģistrējušies gandrīz 125 000 jauniešu un gandrīz 15 000 dalībnieku sākuši tajā darboties.

Altjēro Spinelli godalga ir Eiropas Parlamenta iniciatīva, ko īsteno Eiropas Komisija, un tā pirmo reizi tika piešķirta 2017. gadā. Godalgu piešķir par izcilu darbu, kas veicina iedzīvotāju izpratni par Eiropas Savienību un vairo viņu motivāciju piedalīties demokrātiskajos procesos. 

2019. gada Eiropas Jaunatnes nedēļas laikā Komisija publicēs arī jaunākos datus par Garantijas jauniešiem un Jaunatnes nodarbinātības iniciatīvas ieviešanu. Garantija jauniešiem ir ES pamatiniciatīva, kuras mērķis ir veicināt jauniešu nodarbinātību, nodrošinot, ka visi 25 gadu vecumu vēl nesasniegušie jaunieši četru mēnešu laikā pēc kļūšanas par bezdarbniekiem vai formālās izglītības beigšanas saņem kvalitatīvu darba, tālākizglītības, mācekļa prakses vai stažēšanās piedāvājumu.

Plašāka informācija

Eiropas Jaunatnes nedēļa

Eiropas Solidaritātes korpuss

2018. gada Altjēro Spinelli godalgas rezultāti

Eirobarometrs: “Kā veidot stiprāku un vienotāku Eiropu?” – Jauniešu viedokļi

Erasmus+

Kampaņa “EUandMe”

IP/19/2255

Kontakti presei:

Sabiedrībai: informatīvais dienests Europe Direct tālrunis 00 800 67 89 10 11 vai e-pasts


Side Bar