Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos - pranešimas spaudai

2019 m. Europos jaunimo savaitė. „Demokratija ir aš“

Briuselis, 2019 m. balandžio 29 d.

Europos jaunimo savaitė rengiama kas dvejus metus. Per ją visose programoje „Erasmus+“ dalyvaujančiose šalyse organizuojamuose renginiuose įvertinama ir skatinama jaunimui skirta veikla.

Nuo balandžio 29 d. iki gegužės 5 d. visoje Europoje devintą kartą organizuojama Europos jaunimo savaitė. Šių metų tema – „Demokratija ir aš“. Visą savaitę visose dalyvaujančiose šalyse vyks renginiai, o balandžio 29 ir 30 d. šimtai jaunuolių suvažiuos išsakyti savo nuomonės į pagrindinius renginius Briuselyje.

Artėjant Europos Parlamento rinkimams (jie vyks gegužės 23–26 d.), per šių metų Europos jaunimo savaitės diskusijas dėmesys bus telkiamas į tai, kaip jaunimas gali būti aktyvus savo bendruomenėse ir paveikti demokratinius sprendimus.

Už švietimą, kultūrą, jaunimo reikalus ir sportą atsakingas Komisijos narys Tiboras Navracsicsius balandžio 30 d. pakvies į piliečių dialogą su jaunimu ir į diskusijas Europos Parlamente Briuselyje. Juose dalyvaus daugiau kaip 800 jaunuolių, aptarsiančių demokratinį dalyvavimą ir Europos solidarumo korpuso reikšmę jaunimui, nevyriausybinėms organizacijoms ir vietos bendruomenėms.

Europos jaunimo savaitės proga Komisijos narys T. Navracsicsius sakė: „Noriu pareikšti savo susižavėjimą šia jaunų europiečių karta – aktyvia, atsidavusia ir pasirengusia padėti kitiems. Europos solidarumo korpuse dabar yra užsiregistravę beveik 125 000 jaunuolių – tai aiškiai rodo jaunimo norą dalyvauti visuomenės gyvenime. Iš jaunimui skirtos naujausios „Eurobarometro“ apklausos rezultatų matyti, kad trys iš keturių jaunuolių nurodo dalyvavę kokioje nors pilietinėje veikloje – jie balsavo, prisijungė prie judėjimo, pasirašė peticiją internete ar savanoriavo. Didžiuojuosi ir raginu jaunuolius paskatinti savo bendraamžius dalyvauti artėjančiuose Europos Parlamento rinkimuose: jūsų balsas turi reikšmės kuriant jūsų ateitį.“

Iš šiandien paskelbtų „Eurobarometro“ apklausos rezultatų matyti, kad, daugiau kaip dviejų trečdalių (67 proc.) jaunuolių nuomone, svarbiausias ES kito dešimtmečio veiksmų prioritetas turėtų būti aplinkos apsauga ir kova su klimato kaita. Kaip antrąjį ir trečiąjį prioritetus jie nurodė švietimo ir mokymo gerinimą, įskaitant laisvą studentų, pameistrių ar moksleivių judėjimą (56 proc.), ir kovą su skurdu ir ekonomine bei socialine nelygybe (56 proc.). Be to, 72 proc. apklaustų jaunuolių teigia, kad nuo tada, kai jie įgijo teisę dalyvauti rinkimuose, iki šiandienos, jie balsavo vietos, nacionaliniuose arba Europos Parlamento rinkimuose. Apklausoje, kuri buvo atlikta 2019 m. kovo mėn., dalyvavo apie 11 000 jaunuolių, kurių amžius – nuo 15 iki 30 metų. Dalyviai turės progą aptarti šias ir kitas temas per Europos jaunimo savaitės renginius.

Be to, šiandienos (balandžio 29 d.) popietę Komisijos narys T. Navracsicsius pristatys 2018 m. Altiero Spinelli apdovanojimų, skiriamų už žinių apie Europą sklaidą, rezultatus. 2018 m. Altiero Spinelli konkurso dėmesio centre buvo jaunimas. Apdovanojimai bus skirti projektams, kuriais gerinamas kritiškas Europos Sąjungos supratimas ir didinama jaunimo motyvacija dalyvauti demokratiniuose procesuose, kurie lems jo ateitį. Šiam konkursui pateiktos 79 paraiškos. Per renginį Briuselyje bus apdovanoti penki laimėję projektai.

Pagrindiniai faktai

Europos jaunimo savaitė rengiama kas dvejus metus. Per ją visose programoje „Erasmus+“ dalyvaujančiose šalyse organizuojamuose renginiuose įvertinama ir skatinama jaunimui skirta veikla. Be Briuselyje vykstančių pagrindinių renginių, šimtai renginių ir įvairi veikla organizuojami vietoje. Per 2017 m. Europos jaunimo savaitę visoje Europoje ir Šiaurės Makedonijoje, Islandijoje, Lichtenšteine, Norvegijoje, Serbijoje ir Turkijoje dalyvavo 112 000 jaunuolių.

Viena iš pagrindinių šių metų Europos jaunimo savaitės temų yra Europos solidarumo korpusas, apie kurio sukūrimą 2016 m. pranešime apie Sąjungos padėtį paskelbė Komisijos Pirmininkas Jeanas-Claude'as Junckeris. Jis suteikia 18–30 metų jaunuoliams galimybę dalyvauti įvairioje solidarumo veikloje visoje ES ir už jos ribų. Nuo Europos solidarumo korpuso veiklos pradžios 2016 m. gruodžio 7 d. užsiregistravo beveik 125 000 jaunuolių, o veiklą vykdyti pradėjo beveik 15 000 dalyvių.

Europos Komisija Altiero Spinelli apdovanojimų konkursą rengia nuo 2017 m. Jis yra Europos Parlamento iniciatyva. Apdovanojimais siekiama atkreipti dėmesį į išskirtinius darbus, kuriais piliečiams padedama geriau suprasti Europos Sąjungą ir didinama jų motyvacija dalyvauti demokratiniuose procesuose. 

Per 2019 m. Europos jaunimo savaitę Komisija taip pat paskelbs naujus Jaunimo garantijų iniciatyvos ir Jaunimo užimtumo iniciatyvos įgyvendinimo duomenis. Jaunimo garantijų iniciatyva yra pavyzdinė ES iniciatyva, kuria skatinamas jaunimo užimtumas užtikrinant, kad kiekvienas jaunesnis nei 25 metų jaunuolis per keturis mėnesius nuo darbo netekimo arba formaliojo mokymosi užbaigimo gautų gerą pasiūlymą dirbti, toliau mokytis, dalyvauti pameistrystės programoje arba atlikti mokomąją praktiką.

Daugiau informacijos

Europos jaunimo savaitė

Europos solidarumo korpusas

2018 m. Altiero Spinelli apdovanojimų konkurso rezultatai

„Eurobarometro“ apklausa „Kaip sukurti stipresnę ir vieningesnę Europą?“. Jaunimo nuomonės

„Erasmus+“

Kampanija „EUandMe“

IP/19/2255

Žiniasklaidai:

Visuomenei: Europe Direct , tel. 00 800 67 89 10 11 e. paštas


Side Bar