Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Euroopan nuorisoviikko 2019: ”Demokratia ja minä”

Bryssel 29. huhtikuuta 2019

Euroopan nuorisoviikko järjestetään joka toinen vuosi, ja sen aikana tuodaan esiin nuorille suunnattuja toimia tapahtumissa, joita järjestetään kaikissa Erasmus+ -ohjelmaan osallistuvissa maissa.

Euroopan yhdeksättä nuorisoviikkoa vietetään koko Euroopassa 29. huhtikuuta ja 5. toukokuuta välisenä aikana. Tämän vuoden teemana on ”Demokratia ja minä”. Tapahtumia järjestetään viikon aikana kaikissa osallistujamaissa, ja sen lisäksi sadat nuoret saavat äänensä kuuluville Brysselissä 29. ja 30. huhtikuuta järjestettävissä päätapahtumissa.

Koska Euroopan parlamentin vaalit ovat pian, 23.–26. toukokuuta, tämän vuoden Euroopan nuorisoviikon keskustelutilaisuuksissa keskitytään siihen, miten nuoret voivat osallistua aktiivisesti yhteisönsä toimintaan ja vaikuttaa demokraattiseen päätöksentekoon.

Koulutus-, kulttuuri-, nuoriso- ja urheiluasioista vastaava komissaari Tibor Navracsics isännöi 30. huhtikuuta kansalaiskeskustelua nuorten kanssa ja Euroopan parlamentissa Brysselissä järjestettävää suurta keskustelutilaisuutta. Tilaisuuksiin osallistuu yli 800 nuorta, jotka keskustelevat demokraattisesta osallistumisesta ja Euroopan solidaarisuusjoukkojen vaikutuksista nuoriin, kansalaisjärjestöihin ja paikallisyhteisöihin.

Komissaari Navracsics sanoi ennen nuorisoviikon alkua olevansa ylpeä tästä nuorten eurooppalaisten sukupolvesta, joka on aktiivinen, sitoutunut ja valmis auttamaan muita. ”Euroopan solidaarisuusjoukkoihin on nyt rekisteröitynyt lähes 125 000 nuorta, mikä osoittaa selvästi nuorten halukkuuden osallistua yhteiskunnalliseen toimintaan. Tuoreimman nuorisoa koskevan Eurobarometri-kyselyn mukaan kolme neljästä nuoresta sanoo olleensa aktiivisesti mukana jonkinlaisessa kansalaistoiminnassa – he ovat esimerkiksi äänestäneet, liittyneet johonkin liikkeeseen, allekirjoittaneet verkossa vetoomuksen tai tehneet vapaaehtoistyötä. Olen ylpeä näistä nuorista ja kannustan heitä innostamaan myös ikätovereitaan äänestämään tulevissa Euroopan parlamentin vaaleissa ja vaikuttamaan siten omaan tulevaisuuteensa.”

Tänään julkaistun Eurobarometrin tulosten mukaan yli kaksi kolmasosaa (67 prosenttia) nuorista on sitä mieltä, että seuraavien kymmenen vuoden aikana EU:n toimilla pitäisi ensisijaisesti suojella ympäristöä ja torjua ilmastonmuutosta. Toisena ja kolmantena tulevat koulutuksen parantaminen, mukaan lukien opiskelijoiden, harjoittelijoiden ja koululaisten vapaa liikkuvuus (56 %), sekä köyhyyden ja taloudellisen ja sosiaalisen eriarvoisuuden torjuminen (56 %). Lisäksi 72 prosenttia haastatelluista nuorista sanoo, että äänioikeuden saatuaan he ovat äänestäneet paikallisissa, valtakunnallisissa ja eurovaaleissa. Kyselyyn osallistui maaliskuussa 2019 noin 11 000 nuorta, jotka olivat iältään 15–30-vuotiaita. Osallistujilla on mahdollisuus keskustella näistä aiheista ja muista kysymyksistä Euroopan nuorisoviikon tapahtumissa.

Lisäksi tänään iltapäivällä (29. huhtikuuta) komissaari Navracsics esittele vuoden 2018 Altiero Spinelli -palkintokilpailun tulokset. Palkinnot myönnetään Eurooppa-tiedon levittämisestä. Tällä kertaa kilpailussa on keskitytty erityisesti nuoriin, ja siinä palkitaan hankkeita, joilla parannetaan nuorten kriittistä tietoisuutta EU:sta ja motivaatiota osallistua Euroopan unionin tulevaisuutta muokkaaviin demokraattisiin prosesseihin. Kilpailuun saatiin tällä kertaa 79 hakemusta, joista viisi voittajahanketta palkitaan Brysselissä järjestettävässä tapahtumassa.

Tausta

Euroopan nuorisoviikko järjestetään joka toinen vuosi, ja sen aikana tuodaan esiin nuorille suunnattuja toimia tapahtumissa, joita järjestetään kaikissa Erasmus+ -ohjelmaan osallistuvissa maissa. Brysselin päätapahtumien lisäksi paikallistasolla järjestetään satoja tempauksia ja tapahtumia. Edellisen Euroopan nuorisoviikon aikana vuonna 2017 tapahtumiin osallistui yhteensä 112 000 nuorta kaikkialla Euroopassa sekä Pohjois-Makedoniassa, Islannissa, Liechtensteinissa, Norjassa, Serbiassa ja Turkissa.

Yksi tämänvuotisen nuorisoviikon pääaiheista on Euroopan solidaarisuusjoukot, jotka komission puheenjohtaja Jean-Claude Juncker mainitsi ensimmäisen kerran vuonna 2016 pitämässään unionin tilaa käsitelleessä puheessa. Joukot tarjoavat 18–30-vuotiaille nuorille mahdollisuuden osallistua monenlaisiin solidaarisuustoimiin eri puolilla EU:ta ja myös sen ulkopuolella. Solidaarisuusjoukkojen toiminnan käynnistyttyä 7. joulukuuta 2016 niihin on rekisteröitynyt lähes 125 000 nuorta, joista lähes 15 000 on aloittanut käytännön toiminnan.

Altiero Spinelli -palkinto on Euroopan komission toteuttama Euroopan parlamentin aloite. Palkinnot myönnettiin ensimmäisen kerran vuonna 2017. Palkinnolla on tarkoitus tuoda esiin erinomaisia toimia, joilla parannetaan kansalaisten EU-tietämystä ja motivaatiota osallistua demokraattisiin prosesseihin. 

Lisäksi komissio julkaisee vuoden 2019 Euroopan nuorisoviikon aikana uusia lukuja, jotka koskevat nuorisotakuun ja nuorisotyöllisyysaloitteen käyttöönottoa. Nuorisotakuu on EU:n lippulaivahanke, jolla edistetään nuorten työllisyyttä varmistamalla, että kaikki alle 25-vuotiaat nuoret saavat laadukkaan työtarjouksen tai tarjouksen osallistua jatkokoulutukseen, oppisopimuskoulutukseen tai harjoitteluun neljän kuukauden kuluessa työttömäksi joutumisesta tai virallisen koulutuksen päättämisestä.

Lisätietoja

Euroopan nuorisoviikko

Euroopan solidaarisuusjoukot

Vuoden 2018 Altiero Spinelli -palkintokilpailun tulokset

Eurobarometri: ”Miten rakennamme vahvemman ja yhtenäisemmän Euroopan?” – Nuorten näkemykset

Erasmus+ -ohjelma

EUandMe-kampanja

IP/19/2255

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar