Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

Den europæiske ungdomsuge 2019: "Demokratiet og mig"

Bruxelles, den 29. april 2019

Den europæiske ungdomsuge finder sted hvert andet år. Den fejrer og fremmer aktiviteter rettet mod unge gennem arrangementer i alle de lande, der deltager i programmet Erasmus+.

Den niende udgave af den europæiske ungdomsuge finder sted fra den 29. april til den 5. maj i hele Europa. Dette års tema er "Demokratiet og mig". Sammen med aktiviteter, som finder sted hele ugen i alle deltagende lande, vil flagskibsarrangementer i Bruxelles den 29. og 30. april samle hundredvis af unge, så de kan give deres mening til kende.

Forud for det kommende valg til Europa-Parlamentet fra den 23. til den 26. maj vil der i løbet af dette års europæiske ungdomsuge være debatter med fokus på, hvordan unge kan være aktive i deres lokalsamfund og påvirke demokratiske beslutninger.

Den 30. april vil Tibor Navracsics, som er kommissær med ansvar for uddannelse, kultur, unge og sport, være vært for en borgerdialog med unge samt en flagskibsdebat i Europa-Parlamentet i Bruxelles, hvor mere end 800 unge vil drøfte demokratisk deltagelse og den indvirkning, som Det Europæiske Solidaritetskorps har på unge, NGO'er og lokalsamfund.

Forud for den europæiske ungdomsuge udtalte kommissær Tibor Navracsics: "Jeg påskønner denne generation af unge europæere, som er aktive, engagerede og parate til at støtte andre. Næsten 125 000 unge har nu tilmeldt sig Det Europæiske Solidaritetskorps, hvilket klart tyder på unges vilje til at engagere sig i samfundet. Vores Eurobarometer-undersøgelse om unge viser, at tre ud af fire unge siger, at de har været aktive i en eller anden form for medborgeraktivitet, såsom at stemme, tilslutte sig en bevægelse, underskrive en onlineunderskriftsindsamling eller arbejde frivilligt. Det er jeg stolt over, og jeg vil opfordre unge til at få deres jævnaldrende til at stemme ved det kommende valg til Europa-Parlamentet, så de kan være med til forme deres fremtid."

Resultaterne af en Eurobarometer-undersøgelse, som offentliggøres i dag, viser, at EU's førsteprioritet i løbet af de næste ti år ifølge mere end to tredjedele af de unge (67 %) bør være at beskytte miljøet og bekæmpe klimaændringer. Det, de ser som anden og tredje prioritet, er forbedring af uddannelse og erhvervsuddannelse, herunder fri bevægelighed for studerende, lærlinge og elever (56 %), og bekæmpelse af fattigdom samt økonomiske og sociale uligheder (56 %). Derudover siger 72 % af de adspurgte unge, at de, siden de fik stemmeret, har stemt ved lokale, nationale eller europæiske valg. Undersøgelsen omfattede omkring 11 000 unge mellem 15 og 30 år i marts 2019. Deltagerne vil få mulighed for at drøfte disse og andre emner i forbindelse med den europæiske ungdomsuge.

I eftermiddag (29. april) præsenterer kommissær Tibor Navracsics endvidere resultaterne af 2018-udgaven af Altiero Spinelli-prisen for udbredelse af kendskab til Europa. Denne udgave af Altiero Spinelli-prisen havde et særligt fokus på unge og vil belønne projekter, der øger deres kritiske bevidsthed om Den Europæiske Union og deres motivation til at deltage i de demokratiske processer, som vil forme Unionens fremtid. Der var 79 ansøgninger, og de fem vinderprojekter vil modtage deres priser ved et arrangement i Bruxelles.

Baggrund

Den europæiske ungdomsuge finder sted hvert andet år. Den fejrer og fremmer aktiviteter rettet mod unge gennem arrangementer i alle de lande, der deltager i programmet Erasmus+. Ud over flagskibsarrangementerne i Bruxelles organiseres der hundredvis af aktiviteter og arrangementer på lokalt plan. Under den forrige europæiske ungdomsuge i 2017 deltog 112 000 unge i hele Europa samt i Nordmakedonien, Island, Liechtenstein, Norge, Serbien og Tyrkiet.

Et af hovedemnerne i dette års ungdomsuge — Det Europæiske Solidaritetskorps — blev bekendtgjort af Kommissionens formand, Jean-Claude Juncker, i hans tale om Unionens tilstand 2016. Den giver unge mellem 18 og 30 år mulighed for at deltage i en bred vifte af solidaritetsaktiviteter i og uden for EU. Siden lanceringen den 7. december 2016 har næsten 125 000 unge tilmeldt sig Det Europæiske Solidaritetskorps, og næsten 15 000 deltagere har påbegyndt deres aktivitet.

Altiero Spinelli-prisen er et initiativ fra Europa-Parlamentet, som blev gennemført af Kommissionen for første gang i 2017. Prisen har til formål at sætte fokus på fremragende indsatser, der styrker borgernes forståelse af Den Europæiske Union og deres motivation til at deltage i demokratiske processer. 

I forbindelse med den europæiske ungdomsuge 2019 vil Kommissionen også offentliggøre nye tal for, hvor udbredt ungdomsgarantien og ungdomsbeskæftigelsesinitiativet er. Ungdomsgarantien er et flagskibsinitiativ, som EU har iværksat for at fremme ungdomsbeskæftigelsen ved at sikre, at alle unge under 25 år får et kvalitetspræget tilbud om beskæftigelse, videreuddannelse, læreplads eller praktikplads, højst fire måneder efter at de er blevet arbejdsløse eller har forladt det formelle uddannelsessystem.

Yderligere oplysninger

Den europæiske ungdomsuge

Det Europæiske Solidaritetskorps

Resultater af Altiero Spinelli-prisen 2018

Eurobarometer-undersøgelse: "How do we build a stronger, more united Europe?" – The views of young people

Erasmus+

EUandME-kampagnen

IP/19/2255

Pressehenvendelser:

Borgerhenvendelser: Europe Direct på tlf. 00 800 67 89 10 11 eller pr. mail


Side Bar