Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise - Tisková zpráva

Evropský týden mládeže 2019: „Demokracie a já“

Brusel 29. dubna 2019

Evropský týden mládeže se koná každé dva roky. Jeho akce pořádané ve všech zemích účastnících se programu Erasmus+ propagují a podporují činnosti zaměřené na mladé lidi.

Ve dnech 29. dubna až 5. května proběhne v celé EU devátý ročník Evropského týdne mládeže, jehož letošním tématem je „Demokracie a já“. Kromě aktivit, které se budou konat ve všech účastnických zemích po celý týden, se v Bruselu ve dnech 29. a 30. dubna uskuteční hlavní akce, jichž se zúčastní stovky mladých lidí, aby vyjádřili své názory.

Vzhledem k nadcházejícím volbám do Evropského parlamentu, které proběhnou ve dnech 23. až 26. května, se diskuse v rámci letošního Evropského týdne mládeže zaměří na otázku, jak mohou být mladí lidé prospěšní pro svá společenství a ovlivňovat rozhodování.

Komisař pro vzdělávání, kulturu, mládež a sport Tibor Navracsics bude diskutovat s mladými lidmi v rámci akce „dialog s občany“ a povede také rozsáhlou debatu v Evropském parlamentu v Bruselu, kde bude více než 800 účastníků diskutovat o demokratické účasti a o vlivu Evropského sboru solidarity na mladé lidi, nevládní organizace a místní komunity.

Před zahájením Evropského týdne mládeže komisař Navracsics uvedl: „Chtěl bych poděkovat této generaci Evropanů, kteří jsou aktivní, angažovaní a ochotní pomáhat ostatním. V Evropském sboru solidarity se do dnešního dne zaregistrovalo téměř 125 000 mladých lidí, z čehož jasně vyplývá, že mladí lidé mají chuť a vůli angažovat se ve společnosti. Tři ze čtyř mladých respondentů v našem nejnovějším průzkumu Eurobarometr zaměřeném na mladé lidi uvedli, že jsou nějakým způsobem občansky činní: například chodí k volbám, jsou členy různých hnutí, podepisují online petice nebo se věnují dobrovolné činnosti. Jsem na ně hrdý a chci je vyzvat, aby povzbudili své přátele k účasti na nadcházejících volbách do Evropského parlamentu, aby tak mohli přispět k utváření své budoucnosti.“

Z výsledků průzkumu Eurobarometr, které byly dnes zveřejněny, vyplývá, že pro více než dvě třetiny mladých (67 % respondentů) by hlavní prioritou činnosti EU v příštích deseti letech měla být ochrana životního prostředí a boj proti změně klimatu. Druhou a třetí prioritou je pro ně lepší vzdělávání a odborná příprava (56 % respondentů), včetně volného pohybu studentů, učňů či žáků, a boj proti chudobě a ekonomické a sociální nerovnosti (56 % respondentů). Kromě toho 72 % dotázaných uvedlo, že od chvíle, kdy se mohli zúčastnit voleb, do dnešního dne hlasovali ve volbách na místní, národní nebo evropské úrovni. V průzkumu, který proběhl v březnu 2019, odpovídalo přibližně 11 000 mladých lidí ve věku mezi 15 a 30 lety. Účastníci budou mít příležitost diskutovat o těchto i dalších tématech na akcích Evropského týdne mládeže.

Kromě toho dnes odpoledne (29. dubna) komisař Navracsics oznámí vítěze ceny Altiera Spinelliho za osvětovou činnost za rok 2018. Tento ročník soutěže se zaměřil zejména na mladé lidi a odmění projekty, které zvyšují kritické povědomí mladých o Evropské unii a jejich motivaci k účasti na demokratických procesech, jež utvářejí budoucnost EU. Přihlásilo se do něj 79 projektů a na slavnostní akci v Bruselu bude vyznamenáno pět vítězných projektů.

Souvislosti

Evropský týden mládeže se koná každé dva roky a jeho akce pořádané ve všech zemích účastnících se programu Erasmus+ propagují a podporují činnosti zaměřené na mladé lidi. Vedle stěžejních akcí v Bruselu proběhnou také stovky místních aktivit a akcí. Předchozího Evropského týdne mládeže v roce 2017 se v Evropě a v severní Makedonii, na Islandu, v Lichtenštejnsku, Norsku, Srbsku a Turecku zúčastnilo 112 000 mladých.

Jedno z hlavních témat letošního ročníku je Evropský sbor solidarity, o němž hovořil předseda Komise Jean-Claude Juncker ve svém projevu o stavu  Unie v roce 2016. Sbor nabízí mladým lidem ve věku od 18 do 30 let příležitost zapojit se do široké škály solidárních činností v celé EU i mimo ni. Od zahájení činnosti dne 7. prosince 2016 se v Evropském sboru solidarity zaregistrovalo téměř 125 000 mladých lidí a téměř 15 000 účastníků již vykonává svou činnost.

Ceny Altiera Spinelliho, jež byly poprvé uděleny v roce 2017, představují iniciativu Evropského parlamentu prováděnou Evropskou komisí. Tato iniciativa upozorňuje na vynikající práce, které zvyšují povědomí občanů o Evropské unii a jejich motivaci účastnit se demokratických procesů. 

Komise také během Evropského týdne mládeže 2019 zveřejní nové údaje o čerpání záruky pro mladé lidi a o Iniciativě na podporu zaměstnanosti mladých lidí. Systém záruk pro mladé lidi je stěžejní iniciativou EU na podporu zaměstnanosti mladých lidí: zajišťuje, aby všichni mladí lidé mladší 25 let obdrželi kvalitní nabídku zaměstnání, dalšího vzdělávání, učňovské přípravy nebo stáže do čtyř měsíců od okamžiku, kdy přišli o práci nebo ukončili formální vzdělávání.

Další informace

Evropský týden mládeže

Evropský sbor solidarity

Výsledky ceny Altiera Spinelliho za rok 2018

Eurobarometr: „Jak vytvořit silnější a jednotnější Evropu?“ – názory mladých lidí

Program Erasmus+

Kampaň EU and ME

IP/19/2255

Kontaktní osoby:

Pro veřejnost: služba Europe Direct , tel 00 800 67 89 10 11 nebo e-mail


Side Bar