Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană - Comunicat de presă

Tabloul de bord 2019 privind justiția în UE: independența sistemelor judiciare naționale este esențială pentru existența statului de drept

Bruxelles, 26 aprilie 2019

Astăzi, Comisia Europeană publică tabloul de bord 2019 privind justiția în UE, care oferă o imagine de ansamblu comparativă a independenței, a calității și a eficienței sistemelor judiciare din statele membre ale UE. Acesta furnizează autorităților naționale informații, astfel încât acestea să își poată îmbunătăți sistemele judiciare.

„Tabloul de bord 2019 privind justiția în UE vine într-un moment în care Comisia lansează o dezbatere privind consolidarea statului de drept”, a declarat comisarul pentru justiție, consumatori și egalitate de gen, Věra Jourová. „Tabloul de bord este unul dintre instrumentele de care dispune UE pentru asigurarea respectării statului de drept și care sunt menite să încurajeze reformele în domeniul justiției. Ar trebui să fie clar următorul aspect: reformele nu ar trebui să fie făcute de dragul reformei, ci într-un mod care să respecte statul de drept și standardele europene privind independența sistemului judiciar”.

Cea de a șaptea ediție a tabloului de bord privind justiția în UE continuă să dezvolte diferiții indicatori și își concentrează și mai mult atenția asupra independenței sistemului judiciar ca element esențial pentru respectarea statului de drept în statele membre.

Ca noutate, tabloul de bord 2019 privind justiția în UE oferă o imagine de ansamblu a regimurilor disciplinare în ceea ce privește judecătorii din sistemele naționale de justiție și a măsurilor de protecție instituite pentru a preveni controlul politic al hotărârilor judecătorești. Tabloul de bord prezintă, de asemenea, repartizarea competențelor procurorilor din cadrul sistemelor naționale de justiție și indică autoritățile implicate în numirea și eliberarea din funcție a procurorilor naționali, aceste aspecte fiind indicatori-cheie pentru independența organelor de urmărire penală.

Printre principalele constatări ale ediției din 2019 se numără:

  • Tendință pozitivă în ceea ce privește eficiența sistemelor de justiție: tabloul de bord arată că, pe parcursul a opt ani, în perioada 2010-2017, evoluțiile pozitive din majoritatea statelor membre identificate în semestrul european se confruntă cu provocări specifice. Judecarea fondului în cazurile de spălare de bani durează, în medie, până la un an. Cu toate acestea, în unele state membre, durata poate fi de doi ani sau mai mult.
  • Persistă provocările în ceea ce privește percepția asupra independenței sistemului judiciar: conform unui sondaj Eurobarometru publicat astăzi, în două treimi din statele membre, percepția asupra independenței sistemului judiciar s-a îmbunătățit comparativ cu 2016. Cu toate acestea, în comparație cu anul trecut, percepția publicului cu privire la independență a scăzut în peste două treimi din acele statele membre identificate în semestrul european ca întâmpinând provocări specifice. Ingerințele sau presiunile politice reprezintă principalul motiv al lipsei de independență percepute a instanțelor și a judecătorilor. În ceea ce privește organele naționale de urmărire penală, tabloul de bord arată că există o tendință în unele state membre de a concentra competențele de gestionare, cum ar fi evaluarea, promovarea și transferarea procurorilor, în mâinile unei singure autorități.
  • Calitatea justiției: în ansamblu, în 2017, cheltuielile totale ale administrațiilor publice destinate instanțelor judecătorești au rămas stabile în întreaga UE. Defalcarea cheltuielilor (pe categorii, de exemplu: salarii, clădiri în care funcționează instanțele judecătorești, programe informatice, asistență juridică) indică diferențe semnificative între statele membre în ceea ce privește modelele de cheltuieli. Pentru a îmbunătăți calitatea hotărârilor judecătorești (pe baza datelor din rețelele judiciare europene), majoritatea instanțelor oferă formare specifică judecătorilor cu privire la structura și stilul motivărilor și cu privire la redactarea hotărârilor. În unele state membre, justițiabilii pot solicita clarificări privind hotărârile judecătorești.

 

Etapele următoare

Constatările tabloului de bord 2019 au fost deja luate în considerare pentru evaluarea specifică fiecărei țări realizată în cadrul semestrului european 2019. Constatările vor contribui, de asemenea, la pregătirea propunerilor Comisiei pentru recomandările specifice fiecărei țări din 2019.

Aceste recomandări de politică sunt discutate de statele membre în cadrul Consiliului. Liderii UE le aprobă în luna iunie, iar Consiliul le adoptă în luna iulie. Guvernele naționale țin cont apoi de recomandările respective în planurile lor de reformă și în bugetele lor naționale pentru anul următor.

Context

Tabloul de bord al UE privind justiția este unul dintre instrumentele de care dispune UE pentru asigurarea respectării statului de drept utilizate de Comisie pentru a monitoriza reformele în domeniul justiției întreprinse de statele membre și pentru a contribui la semestrul european. Tabloul de bord anual privind justiția în UE evaluează independența, calitatea și eficiența sistemelor naționale de justiție. Acest instrument comparativ este completat de evaluările specifice fiecărei țări, prezentate în rapoartele de țară, care permit o analiză mai aprofundată bazată pe contextul juridic și instituțional național.

Tabloul de bord se axează pe cele trei elemente principale ale unui sistem judiciar eficace:

  • Eficiență: indicatori privind durata procedurilor, rata de soluționare a cauzelor și numărul de cauze pendinte.
  • Calitate: indicatori privind accesibilitatea, cum ar fi asistența legală și taxele judiciare, formarea, monitorizarea activităților instanțelor, bugetul, resursele umane și standardele privind calitatea hotărârilor judecătorești.
  • Independență: indicatori privind percepția asupra independenței sistemului judiciar în rândul publicului larg și al întreprinderilor, privind garanțiile referitoare la judecători și garanțiile legate de funcționarea organelor naționale de urmărire penală.

Sporirea eficacității sistemelor judiciare naționale este o prioritate recunoscută a semestrului european – ciclul anual al UE de coordonare a politicilor economice. Tabloul de bord privind justiția în UE ajută statele membre să atingă acest obiectiv, oferindu-le, în fiecare an, o imagine de ansamblu comparativă a funcționării sistemelor judiciare naționale. Atunci când în rapoartele individuale sunt identificate provocări majore, Consiliul adoptă, la propunerea Comisiei, recomandări specifice fiecărei țări.

Informații suplimentare

Tabloul de bord 2019 privind justiția în UE

Rezumatul Tabloului de bord 2019 privind justiția în UE: Fișă informativă

Grafice adnotate cu cifre complete

Întrebări și răspunsuri

Sondajul Eurobarometru „Independența sistemelor judiciare naționale din UE în percepția publicului larg”

Sondajul Eurobarometru „Independența sistemelor judiciare naționale din UE în percepția întreprinderilor”

Rapoartele de țară privind semestrul european 2019

Comunicare privind consolidarea în continuare a statului de drept în cadrul Uniunii

Fișă informativă privind setul de instrumente al UE pentru asigurarea respectării statului de drept

 

IP/19/2232

Persoane de contact pentru presă:

Întrebări din partea publicului larg: Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email


Side Bar