Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

Europos Komisijos - pranešimas spaudai

Valstybės pagalba. Komisija patvirtina 385 mln. eurų vertės paramą, skirtą elektros energijos gamybai iš atsinaujinančiųjų energijos išteklių Lietuvoje *

Briuselis, 2019 m. balandžio 23 d.

Europos Komisija pagal ES valstybės pagalbos taisykles patvirtino schemą, skirtą elektros energijos gamybai iš atsinaujinančiųjų energijos išteklių Lietuvoje remti. Priemonė gali būti taikoma visų rūšių atsinaujinančiosios energijos gamybai ir padės siekti ES aplinkosaugos tikslų pernelyg neiškraipant konkurencijos.

Už konkurencijos politiką atsakinga Komisijos narė Margrethe Vestager sakė: „Schema padės Lietuvai pereiti prie mažaanglės ir ekologiškai tvarios energijos tiekimo, siekiant ES aplinkosaugos tikslų ir laikantis valstybės pagalbos taisyklių.

2019 m. gegužės 1 d. Lietuva pradės taikyti naują pagalbos schemą, pagal kurią bus remiami įrenginiai, gaminantys elektros energiją iš atsinaujinančiųjų išteklių, pvz., vėjo, saulės ar hidroenergijos. Schema padės Lietuvai pasiekti savo nacionalinį tikslą, kad iki 2025 m. bendro galutinio energijos suvartojimo dalis, kurią sudaro atsinaujinančiųjų išteklių energija, sudarytų 38 proc. Atsinaujinančiosios energijos paramos schema bus taikoma iki 2025 m. liepos 1 d. arba tol, kol bus pasiektas 38 proc. tikslas.

Šios schemos bendras biudžetas – 385 mln. eurų, ir ji gali būti taikoma visų rūšių atsinaujinančiosios energijos gamybos įrenginiams.

Įrenginiams, kuriems galės būti taikoma schema, bus teikiama pagalba priedo pavidalu, o jis bus nustatomas organizuojant konkursą dėl visų rūšių įrenginių, nepriklausomai nuo jų dydžio ir naudojamos atsinaujinančiosios energijos gamybos technologijos.

Tačiau galutinis priedas negalės būti didesnis už

  • Lietuvos elektros energijos rinkos kainos (atskaitinės kainos) ir
  • vidutinių gamybos išlaidų, susijusių su ekonomiškai efektyviausia atsinaujinančiosios energijos gamybos technologija Lietuvoje (didžiausiosios kainos), skirtumą. Tokia technologija, kaip apibrėžia Lietuvos valdžios institucijų, yra sausumos vėjo energijos gamyba.

Tiek atskaitinę kainą, tiek didžiausiąją kainą kiekvienam aukcionui nustatys Lietuvos nacionalinė energetikos reguliavimo institucija.

Komisija įvertino schemą pagal ES valstybės pagalbos taisykles, visų pirma 2014 m. valstybės pagalbos aplinkos apsaugai ir energetikai gaires.

Komisija nustatė, kad pagalba turi skatinamąjį poveikį, nes rinkos kaina nevisiškai padengia elektros energijos gamybos iš atsinaujinančiųjų energijos išteklių išlaidas, ir kad pagalbos gavėjai turės pateikti pagalbos paraiškas prieš pradėdami eksploatuoti gamybos įrenginius. Pagalba taip pat yra proporcinga ir apribota iki būtino minimumo, nes ja padengiamas tik gamybos išlaidų ir elektros energijos rinkos kainos skirtumas.

Todėl Komisija padarė išvadą, kad Lietuvos taikoma priemonė atitinka ES valstybės pagalbos taisykles, nes ja, siekiant ES aplinkosaugos tikslų, skatinama elektros energijos gamyba iš atsinaujinančiųjų energijos išteklių, pernelyg neiškraipant konkurencijos.

Pagrindiniai faktai

Komisijos 2014 m. valstybės pagalbos aplinkos apsaugai ir energetikai gairėmis valstybėms narėms leidžiama tam tikromis sąlygomis remti elektros energijos gamybą iš atsinaujinančiųjų energijos išteklių. Šių taisyklių tikslas – padėti valstybėms narėms pasiekti ES plataus užmojo energetikos ir klimato politikos tikslus kuo mažesne kaina mokesčių mokėtojams ir pernelyg neiškraipant konkurencijos bendrojoje rinkoje. Atsinaujinančiųjų išteklių energijos direktyvoje nustatytas privalomas visos ES atsinaujinančiųjų išteklių bendro galutinio energijos suvartojimo dalies, kurią sudaro atsinaujinančiųjų išteklių energija, tikslas iki 2030 m. – 32 proc.

Nekonfidencialios sprendimų redakcijos bus paskelbtos valstybės pagalbos registre (bylos Nr. SA.50199) Komisijos Konkurencijos generalinio direktorato svetainėje, kai tik bus išspręsti visi konfidencialumo klausimai. Naujausi internete ir Oficialiajame leidinyje paskelbti sprendimai dėl valstybės pagalbos nurodomi valstybės pagalbos elektroniniame savaitraštyje „State Aid Weekly e-News“.

 

* Pakeista 2019 m. balandžio 25 d. 18:00.

IP/19/2230

Žiniasklaidai:

Visuomenei: Europe Direct , tel. 00 800 67 89 10 11 e. paštas


Side Bar