Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia - Tlačová správa

Spoločné vyhlásenie EÚ – USA: vďaka nárastu dovozu o 121 % si Spojené štáty upevnili pozíciu najväčšieho dodávateľa sóje do Európy

Brusel 16. apríl 2019

Európska komisia dnes zverejnila najnovšie údaje, z ktorých vyplýva, že dovoz sóje z USA do Európskej únie zaznamenal v priebehu tohto hospodárskeho roka (od júla 2018 do polovice apríla 2019) medziročný nárast o 121 %.

Spojené štáty sú tak so 72 % podielom na dovoznom trhu EÚ v súčasnosti hlavným dodávateľom tejto komodity do Európy. Zároveň to znamená, že do EÚ naďalej smeruje zďaleka najväčší podiel vývozu americkej sóje (22 %), za ňou nasleduje Čína (18 %) a Mexiko (9 %).

Zvýšiť objem obchodu v celom rade oblastí a výrobkov a produktov (vrátane sóje) bolo jedným z cieľov, na ktorom sa v spoločnom vyhlásení 25. júla 2018 zhodli predseda Juncker a prezident Trump. Európska komisia si plní svoje záväzky a pravidelne zverejňuje údaje o dovoze sóje zo Spojených štátov do EÚ. Dnešná správa je piatou aktualizáciou o obchode so sójou so Spojenými štátmi.

Z dnešnej správy vyplýva, že:

  • v porovnaní s prvými 42 týždňami hospodárskeho roka 2017 (od júla 2017 do polovice apríla 2018) dovoz sóje zo Spojených štátov do EÚ v aktuálnom hospodárskom roku narástol o 121 % a dosiahol 8 244 594 ton,
  • z hľadiska celkového dovozu sóje do EÚ predstavuje podiel USA v súčasnosti 72 % oproti 36 % za rovnaké obdobie v minulom roku. Spojené štáty tak výrazne prevýšili druhého veľkého dodávateľa do EÚ – Brazíliu (21 %), a v rebríčku za nimi nasleduje Ukrajina (2,3 %), Kanada (1,8 %) a Paraguaj (0,7 %).

Komisia v januári 2019 dospela k záveru, že sója zo Spojených štátov spĺňa technické požiadavky na to, aby sa v EÚ používala v biopalivách. Týmto rozhodnutím vytvorila podmienky pre rozmach trhových príležitostí tejto komodity v Európe, a teda na to, aby jej dovoz naďalej rástol.

Zo Spojených štátov pochádza takisto najväčší podiel potravín dovážaných do EÚ celkovo. Z najnovších údajov vyplýva, že od februára 2018 do januára 2019 hodnota dovozu potravín zo Spojených štátov narástla o 14 %. Znamená to nárast hodnoty o 1,5 miliardy EUR, predovšetkým vďaka nárastu dovozu sóje, sójových výliskov a niekoľkých ďalších výrobkov.

Súvislosti

EÚ ročne dováža okolo 14 miliónov ton sójových bôbov, ktoré slúžia ako zdroj bielkovín na kŕmenie zvierat vrátane hydiny, ošípaných a hovädzieho dobytka, ako aj na výrobu mlieka. Sója z USA predstavuje pre európskych dovozcov a používateľov vďaka svojej konkurencieschopnej cene veľmi atraktívnu kŕmnu alternatívu.

Údaje uvedené v dnes uverejnenej správe o obchode so sójou pochádzajú zo Strediska pre monitorovanie trhu s plodinami, ktoré Európska komisia zriadila v júli 2017 na výmenu údajov o trhu a krátkodobých trhových analýz v záujme väčšej transparentnosti.

Ďalšie informácie

Príloha

Obrázok 1

Obrázok 2

Obrázok 3

IP/19/2154

Kontaktné osoby pre médiá:

Pre verejnosť: Europe Direct telefonicky na čísle 00 800 67 89 10 11 alebo e-mailom


Side Bar