Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

EU:n ja Yhdysvaltojen yhteinen lausuma: Yhdysvallat on EU:n tärkein soijapapujen toimittaja – tuonti lisääntynyt 121 %

Bryssel 16. huhtikuuta 2019

Euroopan komission tänään julkaisemat uudet luvut osoittavat, että soijapapujen tuonti Yhdysvalloista Euroopan unioniin kasvoi kuluvana markkinointivuonna (heinäkuu 2018 – huhtikuun 2019 puoliväli) 121 prosenttia verrattuna samaan ajanjaksoon edellisenä vuonna.

Yhdysvallat on EU:n tärkein soijapapujen toimittaja. Sen osuus soijapapujen tuonnista on 72 prosenttia. Samalla EU on selvästi Yhdysvaltojen soijapapuviennin tärkein kohde (22 %). EU:n jälkeen tulevat Kiina (18 %) ja Meksiko (9 %).

Eri alojen ja eri tuotteiden, myös soijapapujen, kaupan lisääminen oli yksi puheenjohtaja Junckerin ja presidentti Trumpin 25. heinäkuuta 2018 antaman yhteisen julkilausuman tavoitteista. Euroopan komissio pitää kiinni sitoumuksestaan ja on julkaissut säännöllisesti lukuja soijapapujen tuonnista Yhdysvalloista EU:hun. Yhdysvaltojen kanssa käytävää soijapapukauppaa koskevaa raporttia päivitetään nyt viidennen kerran.

Tänään julkaistusta raportista käy ilmi seuraavaa:

  • Verrattuna markkinointivuoden 2017/2018 ensimmäisiin 42 viikkoon (heinäkuu – huhtikuun puoliväli) EU:n soijapaputuonti Yhdysvalloista on kasvanut 121 prosenttia ja on nyt 8 244 594 tonnia.
  • Soijapapujen kokonaistuonnista EU:hun Yhdysvaltojen osuus on nyt 72 prosenttia, kun se viime vuonna vastaavana ajanjaksona oli 36 prosenttia. Yhdysvallat on siis ohittanut selvästi Brasilian, joka on EU:n toiseksi suurin toimittaja (21 %). Seuraavina tulevat Ukraina (2,3 %), Kanada (1,8 %) ja Paraguay (0,7 %).

Tammikuussa 2019 komissio vahvisti, että yhdysvaltalaiset soijapavut täyttävät biopolttoaineissa käyttöä koskevat EU:n tekniset vaatimukset . Päätös lisää soijapapujen markkinoita Euroopassa ja luo edellytykset viennin lisäkasvulle.

Yhdysvallat on myös yleisesti ottaen EU:n tärkein maatalouselintarvikkeiden tuontilähde. Tuoreimmat luvut osoittavat, että helmikuun 2018 ja tammikuun 2019 välisenä aikana Yhdysvalloista tulevan maatalouselintarviketuonnin arvo kasvoi 14 prosenttia. Tämä tarkoittaa 1,5 miljardin euron arvonnousua, joka johtuu pääasiassa soijapapujen, soijapapuöljykakkujen ja monien muiden tuotteiden tuonnin kasvusta.

Tausta

EU tuo noin 14 miljoonaa tonnia soijapapuja vuodessa. Niitä tarvitaan proteiinin lähteenä eläinten ruokinnassa, kuten kanojen, sikojen ja nautojen rehuna, sekä maidontuotannossa. Yhdysvalloista peräisin olevat soijapavut ovat erittäin houkutteleva rehuvaihtoehto eurooppalaisille tuojille ja käyttäjille kilpailukykyisen hintansa ansiosta.

Tänään julkaistussa raportissa esitetyt soijapapuja koskevat tiedot on saatu viljelykasvimarkkinoiden seurantakeskukselta, jonka Euroopan komissio perusti heinäkuussa 2017 markkinatietojen ja lyhyen aikavälin analyysien jakamista varten lisätäkseen avoimuutta.

Lisätietoja

Liite

Kuva 1

Kuva 2

Kuva 3

IP/19/2154

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar