Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon - Pressiteade

ELi-USA ühisavaldus: Ameerika Ühendriigid on sojaoa peamine Euroopasse tarnija (import ELi kasvas 121%)

Brüssel, 16. aprill 2019

Euroopa Komisjoni täna avaldatud uued andmed näitavad, et USA sojaubade import Euroopa Liitu kasvas jooksval turustusaastal (2018. aasta juulist 2019. aasta aprilli keskpaigani) 121% võrreldes varasema aasta sama perioodiga.

72% ELi imporditavatest sojaubadest pärineb USAst, mis teeb sellest Euroopa peamise sojaoatarnija. Euroopa on ühtlasi USA sojaubade ekspordi peamine sihtkoht (22%), millele järgnevad Hiina (18%) ja Mehhiko (9%).

Mitme valdkonna ja toote, sh sojaoa, kaubandusmahtude suurendamine oli üks ühisavalduses nimetatud eesmärkidest, milles president Juncker ja president Trump 25. juulil 2018 kokku leppisid. Euroopa Komisjon täidab endale võetud kohustust ning on regulaarselt avaldanud andmeid USA sojaubade ELi importimise kohta. Tänane ajakohastatud aruanne ELi ja USA sojaoakaubanduse kohta on järjekorras viies.

Tänasest aruandest nähtub, et

  • võrreldes 2017.–2018. turustusaasta esimese 42 nädalaga (juulist kuni aprilli keskpaigani) on USA sojaubade import ELi kasvanud jooksval turustusaastal 121% ja jõudnud 8 244 594 tonnini;
  • ELi sojaoa koguimpordist 72% on pärit USAst, kusjuures eelneva aasta samal perioodil oli see osakaal vaid 36%. USA on seega tunduvalt eespool Brasiiliast (21%), kes on teine peamine sojaoa ELi tarnija ning kellele järgnevad Ukraina (2,3%), Kanada (1,8%) ja Paraguay (0,7%).

2019. aasta jaanuaris jõudis komisjon järeldusele, et USA sojaoad vastavad ELis biokütuste tootmiseks vajalikele tehnilistele nõuetele. See otsus loob tingimused USA ekspordi edasiseks kasvuks, laiendades turuvõimalusi Euroopas.

Ameerika Ühendriigid on ka üldiselt kõige olulisem ELi imporditavate põllumajanduslike toiduainete päritoluriik. Viimased andmed näitavad, et 2018. aasta veebruarist kuni 2019. aasta jaanuarini suurenes USAst pärit põllumajanduslike toiduainete impordi väärtus 14%. See tähendab 1,5 miljardi euro suurust kasvu, mis on peamiselt tingitud sojaubade, sojaõlikookide ja mitme muu toote impordi kasvust.

Taustteave

EL impordib aastas umbes 14 miljonit tonni sojauba loomade (sh kanad, sead ja veised) söödaks vajaliku valgu jaoks, aga ka piima tootmiseks. Tänu oma konkurentsivõimelisele hinnale on USA sojauba ELi loomasööda importijate ja kasutajate hulgas väga populaarne.

Täna avaldatud sojaoakaubanduse aruandes sisalduvad andmed on pärit põllukultuuride turu vaatluskeskuselt, mille Euroopa Komisjon käivitas 2017. aasta juulis, et jagada suurema läbipaistvuse saavutamiseks turuandmeid ja lühiajalisi analüüse.

Lisateave

Lisa

Pilt 1

Pilt 2

Pilt 3

IP/19/2154

Kontaktandmed ajakirjanikele:

Kontaktandmed üldsuse jaoks: Europe Direct (tel 00 800 67 89 10 11 ; e-post)


Side Bar