Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

Fælles erklæring fra EU og USA: Importen af sojabønner fra USA, der er EU's vigtigste leverandør, er steget med 121 %

Bruxelles, den 16. april 2019

De nye tal, som Europa-Kommissionen offentliggjorde i dag, viser, at EU's import af sojabønner fra USA er steget med 121 % i løbet af dette produktionsår (juli 2018 til medio april 2019) sammenlignet med samme periode året før.

USA er med en andel på 72 % af EU's import af sojabønner nu EU's største leverandør. Samtidig er EU den største modtager af USA's eksport af sojabønner, idet EU tegner sig for 22 %, efterfulgt af Kina (18 %) og Mexico (9 %).

Et af målene i den fælles erklæring, der blev aftalt mellem kommissionsformand Juncker og præsident Trump den 25. juli 2018, var netop, at handelen skulle øges på en række områder og for visse produkter, herunder sojabønner. Europa-Kommissionen følger op på sit tilsagn og offentliggør regelmæssigt tal om EU's import af sojabønner fra USA. I dag fremlægges den femte ajourførte rapport om handelen med sojabønner med USA.

Den rapport, der er fremlagt i dag, viser følgende:

  • Sammenlignet med de første 42 uger af produktionsåret 2017/2018 (juli til midten af april) er EU's import af sojabønner fra USA i løbet af det nuværende produktionsår steget med 121 % til 8 244 594 ton.
  • Med hensyn til EU's samlede import af sojabønner er USA's andel nu på 72 % i forhold til 36 % i samme periode sidste år. Dermed fører USA klart over Brasilien (21 %), der er EU's næststørste leverandør, efterfulgt af Ukraine (2,3 %), Canada (1,8 %) og Paraguay (0,7 %).

I januar 2019 konkluderede Kommissionen, at de amerikanske sojabønner opfylder de tekniske krav for anvendelse i biobrændstoffer i EU. Dermed åbnes der mulighed for, at USA kan udvide sine markedsmuligheder i EU og således øge sin eksport yderligere.

USA er også det land, som samlet set eksporterer flest landbrugsfødevarer til EU. De seneste tal viser, at værdien af importen af landbrugsfødevarer fra USA fra februar 2018 til januar 2019 var steget med 14 %. Dette svarer til en værdistigning på 1,5 mia. EUR, primært som følge af den øgede import af sojabønner, sojabønneoliekager og en række andre produkter.

Baggrund

EU importerer ca. 14 mio. ton sojabønner om året, der anvendes som en proteinkilde i foder til vores dyr, bl.a. kyllinger, svin og kvæg, samt til mejeriproduktion. Sojabønner fra USA udgør en meget attraktiv fodermulighed for europæiske importører og brugere takket være de konkurrencedygtige priser.

Dataene i den rapport om sojabønner, der er offentliggjort i dag, er fra markedsobservatoriet for afgrøder, som Europa-Kommissionen lancerede i juli 2017 for a dele markedsdata og kortfristede analyser og sikre mere gennemsigtighed.

Yderligere oplysninger

Bilag

Billede 1

Billede 2

Billede 3

IP/19/2154

Pressehenvendelser:

Borgerhenvendelser: Europe Direct på tlf. 00 800 67 89 10 11 eller pr. mail


Side Bar