Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise - Tisková zpráva

Společné prohlášení EU a USA: Spojené státy jsou hlavním dodavatelem sóji do EU, dovoz z nich vzrostl o 121 %

Brusel 16. dubna 2019

Evropská komise dnes zveřejnila nové údaje, podle nichž se dovoz sójových bobů ze Spojených států amerických za současný hospodářský rok (od července 2018 do poloviny dubna 2019) ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku zvýšil o 121 %.

USA mají na dovozu sójových bobů do EU 72% podíl, a jsou tak jejich největším dodavatelem do Evropy. Evropa je naopak největším odběratelem sóji vyvážené z USA (22 %), a to před Čínou (18 %) a Mexikem (9 %).

Zintenzivnění obchodu v řadě oblastí a u řady produktů, mimo jiné i sójových bobů, bylo jedním z cílů společného prohlášení, na němž se 25. července 2018 dohodli předseda Juncker a prezident Trump. Evropská komise v návaznosti na to pravidelně zveřejňuje údaje o dovozu sóji ze Spojených států do EU. Dnes přináší pátou aktualizovanou zprávu o obchodu se sójovými boby mezi EU a USA.

Zpráva obsahuje tyto informace:

  • Ve srovnání s prvními 42 týdny hospodářského roku 2017/2018 (od července do poloviny dubna) vzrostl dovoz sójových bobů z USA do EU v tomto hospodářském roce o 121 % a dosáhl 8 244 594 tun.
  • Na celkovém objemu dovozu sóji do EU se nyní USA podílí 72 % (v témže období minulého roku to bylo 36 %). To znamená, že Spojené státy daleko předběhly Brazílii (21 %), která je druhým největším dodavatelem před Ukrajinou (2,3 %), Kanadou (1,8 %) a Paraguayí (0,7 %).

V lednu 2019 dospěla Komise k závěru, že americké sójové boby splňují technické požadavky pro používání v biopalivech v EU. Díky tomuto rozhodnutí může vývoz z USA v budoucnu dále růst, protože pro něj v Evropě budou větší tržní příležitosti.

Spojené státy také představují celkově největšího dovozce zemědělsko-potravinářského zboží do EU. Podle posledních údajů se hodnota dovozu zemědělsko-potravinářských produktů z USA od února 2018 do ledna 2019 zvýšila o 14 %. To představuje nárůst o 1,5 miliardy eur, zejména v důsledku zvýšení dovozu sójových bobů, sójových pokrutin a několika dalších produktů.

Souvislosti

Ročně EU dováží zhruba 14 milionů tun sójových bobů, které jsou zdrojem bílkovin v krmivech pro zvířata (např. slepice, kuřata, prasata a skot) a používají se také v rámci produkce mléka. Sójové boby ze Spojených států jsou díky své příznivé ceně pro evropské dovozce a uživatele velmi atraktivní krmivovou alternativou.

Údaje obsažené v dnes vydané zprávě poskytlo Středisko pro sledování trhu s plodinami, které Evropská komise zřídila v červenci 2017. Jeho úkolem je sdílet údaje o trhu a krátkodobé analýzy a zajistit tak větší transparentnost.

Další informace

Příloha

Obrázek 1

Obrázek 2

Obrázek 3

IP/19/2154

Kontaktní osoby:

Pro veřejnost: služba Europe Direct , tel 00 800 67 89 10 11 nebo e-mail


Side Bar