Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

EU-budgeten 2021–2027: kommissionen välkomnar parlamentets godkännande av InvestEU

Bryssel den 18 april 2019

EU-kommissionen välkomnar dagens omröstning i Europaparlamentet om InvestEU, programmet som ingår i EU:s nästa långtidsbudget och som ska leda till ökade investeringar. I och med detta har InvestEU kommit ett steg närmare verklighet.

InvestEU ska göra det lättare att få EU-finansiering för investeringsprojekt och göra finansieringen effektivare. Programmet bygger vidare på framgångarna med Junckerplanen och innebär att Europeiska fonden för strategiska investeringar (Efsi) och 13 andra EU-finansieringsinstrument samlas under ett och samma tak och under en gemensam beteckning.

– Investeringsplanen har lett till att Europa åter blivit en aktör att räkna med och har levererat när det gällde den sittande kommissionens absolut viktigaste fråga: att skapa tillväxt och sysselsättning, säger ordförande Jean-Claude Juncker. Men vi kan göra mer, och det är just det InvestEU handlar om. Genom att använda EU:s budgetmedel på ett smart sätt kommer InvestEU att göra det lättare för EU att förbli en attraktiv destination för investerare runt om i världen. Under nästa årtionde kommer programmet att frigöra minst 650 miljarder euro som kan satsas på Europas framtid, ekonomi och invånare.

– Nästa generation investeringsstöd blir inom kort verklighet, säger vice ordförande Jyrki Katainen, som ansvarar för sysselsättning, tillväxt, investeringar och konkurrenskraft. Snart kommer det att bli lättare för företag och företagare att få EU-stöd så att de kan omsätta sina idéer i konkreta projekt. Det kommer att hjälpa EU att behålla sin tätposition när det gäller innovationer och klimatåtgärder, samtidigt som det kommer att skapa sysselsättning och säkerställa en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar tillväxtmodell.

InvestEU har kvar Junckerplanens innovativa strategi när det gäller investeringar – programmet innebär att begränsade offentliga resurser avsätts tillsammans med en EU-budgetgaranti för att locka större belopp från privata och offentliga aktörer. Garantin på 38 miljarder euro är inriktad på investeringar inom fyra huvudområden: hållbar infrastruktur, forskning, innovation och digitalisering, små och medelstora företag samt sociala investeringar och kompetens. Den bör få loss minst 650 miljarder euro i ytterligare investeringar i Europa

Precis som för Junckerplanen inrättas ett rådgivningscentrum för InvestEU som ska ge projektansvariga skräddarsytt stöd, samt InvestEU-portalen, som på ett lättillgängligt sätt presenterar mogna projekt för potentiella investerare. I likhet med Junckerplanen kommer InvestEU att ingå i kommissionens ekonomiskpolitiska mix av investeringar, strukturreformer och en ansvarsfull budgetpolitik för att se till att Europa fortsätter att vara en attraktiv plats där företag kan etablera sig och blomstra.

InvestEU är ett samarbete med Europeiska investeringsbanken (EIB) – som är EU:s bank – men även andra partner kommer att kunna delta. De budgetrelaterade aspekterna är fortfarande beroende av att EU:s nästa långtidsbudget som kommissionen lade fram i maj 2018, godkänns.

De senaste siffrorna från Europeiska investeringsbanken, som är kommissionens strategiska partner när det gäller Junckerplanen, visar att Europeiska fonden för strategiska investeringar (Efsi) i april 2019 hade mobiliserat nästan 393 miljarder euro i investeringar. Finansieringsinsatserna under Efsi uppgår hittills till totalt 72,8 miljarder euro i alla 28 medlemsländer. EIB har godkänt 524 infrastrukturprojekt som får 53,8 miljarder euro i stöd från Efsi, medan Europeiska investeringsfonden har godkänt 554 finansieringsavtal för små och medelstora företag till ett värde av 19 miljarder euro, vilket bör gynna 945 000 företag.

Mer information

Faktablad: InvestEU-programmet – vanliga frågor

Faktablad: Vad är InvestEU?

Faktablad: Vad ska InvestEU finansiera?

Pressmeddelande om InvestEU-förslaget (6 juni 2018): InvestEU-programmet ska stödja jobb, tillväxt och innovationer i EU

Förslag till förordning om InvestEU-programmet (6 juni 2018)

En EU-budget för framtiden

Jean-Claude Juncker på Twitter: @JunckerEU

Vice kommissionsordförande Jyrki Katainen på Twitter: @jyrkikatainen

#InvestEU

IP/19/2149

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar