Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Sporočilo za medije

Proračun EU 2021–2027: Komisija pozdravlja zeleno luč Parlamenta za program InvestEU

Bruselj, 18. aprila 2019

Evropska komisija pozdravlja današnje glasovanje v Evropskem parlamentu o programu InvestEU, ki je namenjen spodbujanju naložb v Evropi v naslednjem dolgoročnem proračunu EU. To glasovanje pomeni korak bliže k uresničitvi tega programa.

InvestEU bo omogočil enostavnejši dostop do financiranja EU za naložbene projekte, ki bo hkrati učinkovitejše. Program InvestEU temelji na uspehu Junckerjevega načrta in bo pod eno streho in enim imenom združil Evropski sklad za strateške naložbe ter 13 drugih finančnih instrumentov EU, ki trenutno podpirajo naložbe v EU.

Predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker je dejal: „Naložbeni načrt je dal Evropi nov zagon in uresničil najpomembnejšo prednostno nalogo Komisije: ustvarjanje delovnih mest in rasti. Vendar lahko naredimo še več in zato je tu program InvestEU. InvestEU bo s pametno uporabo proračuna EU Evropi pomagal, da bo ostala privlačna za vlagatelje iz vsega sveta. V naslednjem desetletju bo imela Evropa v okviru tega programa na voljo najmanj 650 milijard evrov za naložbe v njeno prihodnost, gospodarstvo ter njene prebivalke in prebivalce.“

Podpredsednik Evropske komisije Jyrki Katainen, pristojen za delovna mesta, rast, naložbe in konkurenčnost, je dejal: „Naslednja generacija podpore za naložbe v EU je skoraj tu. Kmalu bodo podjetja ter podjetnice in podjetniki lažje dostopali do financiranja EU in svoje zamisli lažje spreminjali v konkretne projekte. S tem programom bo EU ohranila vodilno vlogo na področju inovacij in podnebnih ukrepov, hkrati pa ustvarjala delovna mesta in omogočila model rasti, ki bo socialno, okoljsko in gospodarsko trajnosten.“

Program InvestEU bo ohranil inovativen pristop iz Junckerjevega načrta na področju naložb, saj bo prav tako uporabljal omejene zneske javnih sredstev s proračunskim jamstvom EU, da bi privabil znatna zasebna in javna sredstva. Jamstvo v višini 38 milijard evrov bo namenjeno naložbam na štirih glavnih področjih: trajnostna infrastruktura, raziskave, inovacije in digitalizacija, mala in srednja podjetja ter socialne naložbe in spretnosti. Spodbuditi bi moralo najmanj 650 milijard evrov dodatnih naložb v Evropi.

Sklad InvestEU bosta – podobno kot pri Junckerjevem načrtu – spremljala svetovalno vozlišče InvestEU, ki bo nudilo prilagojeno podporo nosilcem projektov, in portal InvestEU, tj. zlahka dostopen nabor zrelih projektov za potencialne vlagatelje. Na dodatno podobnost z Junckerjevim načrtom kaže dejstvo, da bo program InvestEU del kombinacije ekonomskih politik Komisije za naložbe, strukturne reforme in fiskalno odgovornost, da se zagotovi, da bo Evropa še naprej privlačen kraj za ustanavljanje in uspešno poslovanje podjetij.

Program InvestEU je partnerstvo s skupino Evropske investicijske banke, tj. banko EU, ki bo odprto tudi za druge izvajalske partnerje. Proračunski vidiki programa InvestEU so še vedno odvisni od splošnega dogovora o naslednjem dolgoročnem proračunu EU, ki ga je Komisija predlagala maja 2018.

Zadnji podatki Evropske investicijske banke, ki je strateška partnerica Komisije pri izvajanju Junckerjevega načrta, kažejo, da je do aprila 2019 Evropski sklad za strateške naložbe spodbudil za skoraj 393 milijard evrov naložb. Skupni obseg financiranja operacij, ki so bile doslej odobrene v okviru Evropskega sklada za strateške naložbe, znaša 72,8 milijarde evrov v vseh 28 državah članicah. Evropska investicijska banka je odobrila 524 infrastrukturnih projektov, ki jih je podprl Evropski sklad za strateške naložbe v vrednosti 53,8 milijarde evrov, Evropski investicijski sklad pa je odobril 554 sporazumov o financiranju za mala in srednja podjetja v vrednosti 19 milijard evrov, od česar naj bi imelo korist 945 000 podjetij.

Več informacij

Obvestilo: Program InvestEU – vprašanja in odgovori

Informativni pregled: Kaj je program InvestEU?

Informativni pregled: InvestEU: kaj bo financiral?

Sporočilo za medije o predlogu za program InvestEU (6. junij 2018): Program InvestEU za spodbuditev ustvarjanja delovnih mest, rasti in inovacij v Evropi

Predlog uredbe o vzpostavitvi programa InvestEU (6. junij 2018)

Proračun EU za prihodnost

Spremljajte predsednika Junckerja na Twitterju: @JunckerEU

Spremljajte podpredsednika Katainena na Twitterju: @jyrkikatainen

#InvestEU

IP/19/2149

Kontakti za stike z mediji:

Za vprašanja širše javnosti: Europe Direct po telefonu 00 800 67 89 10 11 ali e-pošti


Side Bar