Navigation path

Left navigation

Additional tools

Il-Kummissjoni Ewropea - Stqarrija għall-istampa

Il-Baġit tal-UE 2021-2027: Il-Kummissjoni tilqa' l-approvazzjoni ekoloġika tal-Parlament dwar InvestEU

Brussell, it-18ta' april 2019

Il-Kummissjoni Ewropea tilqa' l-vot tal-lum fil-Parlament Ewropew dwar InvestEU, il-programm li jagħti spinta lill-investiment fl-Ewropa fil-baġit fit-tul tal-UE li jmiss. Din il-votazzjoni ġġib l-InvestEU pass eqreb lejn il-ħolqien tiegħu.

InvestEU se jissimplifika l-aċċess għall-finanzjament tal-UE għal proġetti ta' investiment filwaqt li jagħmlu aktar effiċjenti. Filwaqt li jibni fuq is-suċċess tal-Pjan Juncker, se jiġbor flimkien taħt saqaf wieħed u b'marka unika l-Fond Ewropew għall-Investimenti Strateġiċi u 13-il strument finanzjarju ieħor tal-UE li bħalissa qed jappoġġaw l-investiment fl-UE.

Il-President Jean-Claude Juncker qal: “Il-Pjan ta' Investiment qiegħed lill-Ewropa lura fin-negozju u ta riżultati konkreti fir-rigward ta' din il-prijorità ewlenija: il-ħolqien tal-impjiegi u t-tkabbir. Iżda nistgħu nagħmlu aktar u dan huwa dak li jinvolvi InvestEU. Billi jagħmel użu intelliġenti mill-baġit tal-UE, InvestEU se jgħin lill-Ewropa tibqa' post attraenti għall-investituri madwar id-dinja. Matul l-għaxar snin li ġejjin, il-programm se jillibera mill-inqas EUR 650 biljun għall-Ewropa biex tinvesti fil-futur tagħha, fl-ekonomija tagħha u fil-poplu tagħha.”

Il-Viċi President Jyrki Katainen, responsabbli mill-Impjiegi, it-Tkabbir, l-Investiment u l-Kompetittività, qal: “L-iġġenerar li jmiss ta' appoġġ għall-investiment fl-UE huwa kważi lest. Dalwaqt, in-negozji u l-intraprendituri se jkollhom aċċess aktar faċli għall-finanzjament tal-UE biex idawru l-ideat tagħhom fi proġetti konkreti. Dan se jgħin biex l-UE tibqa' fuq quddiem fl-innovazzjoni u l-azzjoni klimatika, filwaqt li jinħolqu l-impjiegi u jiġi żgurat mudell ta' tkabbir li jkun soċjalment, ambjentalment u ekonomikament sostenibbli.”

InvestEU se jżomm l-approċċ innovattiv tal-Pjan Juncker għall-investiment, billi juża ammonti limitati ta' riżorsi pubbliċi b'garanzija tal-baġit tal-UE biex jimmobilizza fondi privati u pubbliċi sostanzjali. Il-garanzija ta' EUR 38 biljun se timmira lejn investimenti f'erba' oqsma ewlenin: infrastruttura sostenibbli; ir-riċerka, l-innovazzjoni u d-diġitalizzazzjoni; negozji żgħar u ta' daqs medju u investiment u ħiliet soċjali. Jenħtieġ li tiġġenera mill-inqas EUR 650 biljun f'investiment addizzjonali fl-Ewropa.

Simili għall-Pjan Juncker, il-Fond InvestEU se jkun akkumpanjat miċ-Ċentru tal-Konsulenza tal-InvestEU – appoġġ imfassal apposta għall-promoturi tal-proġetti – u l-Portal InvestEU – riżerva faċilment aċċessibbli ta' proġetti maturi għall-investituri potenzjali. B'mod ieħor simili għall-Pjan Juncker, il-Fond InvestEU se jkun parti mit-taħlita ta' politiki ekonomiċi tal-Kummissjoni ta' investiment, riformi strutturali u responsabbiltà fiskali, biex jassiguraw li l-Ewropa tibqa' attraenti biex jiġu stabbiliti u jirnexxu n-negozji.

InvestEU huwa sħubija mal-Grupp tal-Bank Ewropew tal-Investiment (il-BEI), il-Bank tal-UE, u se jkun miftuħ għal sħab ta' implimentazzjoni oħrajn ukoll. L-aspetti baġitarji ta' InvestEU għadhom suġġetti għall-ftehim kumplessiv dwar il-baġit fit-tul li jmiss tal-UE, propost mill-Kummissjoni f'Mejju tal-2018.

L-aħħar ċifri mill-Bank Ewropew tal-Investiment, is-sieħeb strateġiku tal-Kummissjoni dwar il-Pjan Juncker, juru li sa April 2019, il-Fond Ewropew għall-Investimenti Strateġiċi (il-FEIS) immobilizza kważi EUR 393 biljun f'investimenti. S'issa l-operazzjonijiet approvati taħt il-FEIS jirrappreżentaw volum ta' finanzjament totali ta' EUR 72,8 biljun fit-28 Stat Membru. Il-BEI approva 524 proġett infrastrutturali appoġġat mill-FEIS għal EUR 53,8 biljun, filwaqt li l-Fond Ewropew tal-Investiment approva 554 ftehim ta' finanzjament għal negozji żgħar u ta' daqs medju b'valur ta' EUR 19-il biljun, li minnhom għandhom jibbenefikaw 945 000 kumpanija.

Għal aktar informazzjoni

Il-Memo: Il-Programm InvestEU - mistoqsijiet u tweġibiet

Skeda informattiva: X'inhu InvestEU?

Skeda informattiva: InvestEU - x'se jkun qed jiffinanzja?

Stqarrija għall-istampa dwar il-proposta InvestEU (is-6 ta' Ġunju 2018): Il-Programm InvestEU għall-appoġġ tal-impjiegi, it-tkabbir u l-innovazzjoni fl-Ewropa

Proposta għal Regolament li jistabbilixxi l-Programm InvestEU (is-6 ta' Ġunju 2018)

Il-baġit tal-UE għall-futur

Il-President Juncker fuq Twitter: @JunckerEU

Il-Viċi President Katainen fuq Twitter: @jyrkikatainen

#InvestEU

IP/19/2149

Kuntatti mal-istampa:

Mistoqsijiet ġenerali mill-pubbliku: Europe Direct bit-telefown fuq 00 800 67 89 10 11 jew bl - e-mail


Side Bar