Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija - Paziņojums presei

ES budžets 2021.-2027. gadam: Eiropas Komisija atzinīgi vērtē Eiropas Parlamenta atbalstu programmai InvestEU

Briselē, 2019. gada 18. aprīlī

Eiropas Komisija (EK) atzinīgi vērtē šodienas balsojumu Eiropas Parlamentā (EP) par InvestEU — programmu, kuras mērķis ir nākamā ES ilgtermiņa budžeta ietvaros veicināt ieguldījumus Eiropā. Šis balsojums nozīmē, ka ir sperts vēl solis tuvāk InvestEU izveidei.

InvestEU nodrošinās, ka ES finansējums ieguldījumu projektiem būs vieglāk pieejams un efektīvāks. Balstoties uz Junkera plāna panākumiem, programma apkopos vienā struktūrā ar vienu zīmolu Eiropas Stratēģisko investīciju fondu un 13 citus ES finanšu instrumentus, kas pašlaik atbalsta ieguldījumus ES.

EK priekšsēdētāja Žana Kloda Junkera komentārs: “Investīciju plāns atkal iedarbināja Eiropu un ļāva īstenot šīs Komisijas galveno prioritāti — darbvietu radīšanu un izaugsmi. Taču mēs varam panākt vēl vairāk, un tieši tam ir paredzēta programma InvestEU. Gudri izmantojot ES budžetu, InvestEU palīdzēs Eiropai saglabāt pievilcību visas pasaules ieguldītāju acīs. Nākamajā desmitgadē šī programma piesaistīs Eiropai vismaz 650 miljardus eiro, ko ieguldīt tās nākotnē, ekonomikā un cilvēkos.”

Par darbvietām, izaugsmi, ieguldījumiem un konkurētspēju atbildīgais EK priekšsēdētāja vietnieks Jirki Katainens piebilda: “Nākamās paaudzes ieguldījumu atbalsts ES ir gandrīz gatavs. Drīzumā uzņēmumi un uzņēmēji varēs vieglāk piekļūt ES finansējumam, lai pārvērstu idejas konkrētos projektos. Tas palīdzēs saglabāt ES vadošo lomu inovāciju un klimata politikas jomā, vienlaikus radot darbvietas un nodrošinot sociāli, ekoloģiski un ekonomiski ilgtspējīgu izaugsmes modeli.”

InvestEU turpinās Junkera plāna inovatīvo pieeju ieguldījumiem, izmantojot zināmu daudzumu publisko līdzekļu ar ES budžeta garantiju, lai piesaistītu ievērojamu privātā un publiskā finansējuma apjomu. Garantija 38 miljardu eiro apmērā attieksies uz ieguldījumiem četrās galvenajās jomās: ilgtspējīgā infrastruktūrā, pētniecībā, inovācijā un digitalizācijā, mazajos un vidējos uzņēmumos, kā arī sociālajos ieguldījumos un prasmēs. Tai būtu jārada papildu investīcijas Eiropā vismaz 650 miljardu eiro apmērā.

Līdzīgi kā ar Junkera plānu InvestEU fondu papildinās InvestEU konsultāciju centrs, kas sniegs pielāgotu atbalstu projektu virzītājiem, un InvestEU portāls, kurā potenciālajiem investoriem būs viegli pieejams rūpīgi izstrādātu projektu saraksts. Vēl viena līdzība ar Junkera plānu: InvestEU būs daļa no Komisijas ekonomikas politikas pasākumu kopuma, kas paredz ieguldījumus, strukturālās reformas un fiskālo atbildību, lai nodrošinātu, ka Eiropa joprojām ir uzņēmumiem pievilcīga vieta, kur iesakņoties un uzplaukt.

InvestEU ir partnerība ar Eiropas Investīciju bankas grupu (EIB), ES banku, un tā būs pieejama arī citiem īstenošanas partneriem. InvestEU budžets joprojām ir atkarīgs no vispārējās vienošanās par ES nākamo ilgtermiņa budžetu, kuru Komisija ierosināja 2018. gada maijā.

Eiropas Investīciju bankas — Komisijas stratēģiskā partnera Junkera plāna izpildē — jaunākie dati liecina, ka līdz 2019. gada aprīlim Eiropas Stratēģisko investīciju fonds (ESIF) ir piesaistījis ieguldījumus gandrīz 393 miljardu eiro apmērā. ESIF ietvaros līdz šim apstiprinātās darbības veido kopējo finansējuma apjomu 72,8 miljardu eiro apmērā visās 28 dalībvalstīs. EIB ir apstiprinājusi 524 ESIF atbalstītus infrastruktūras projektus 53,8 miljardu eiro apmērā, savukārt Eiropas Investīciju fonds ir apstiprinājis 554 finansēšanas nolīgumus maziem un vidējiem uzņēmumiem 19 miljardu eiro vērtībā, no kuriem gūs labumu 945 000 uzņēmumi.

Plašāka informācija

Informatīvs paziņojums Programma InvestEU — jautājumi un atbildes

Faktu lapa Kas ir programma InvestEU?

Faktu lapa Kas tiks finansēts ar InvestEU?

Paziņojums presei par InvestEU priekšlikumu (2018. gada 6. jūnijs): Programma InvestEU nodarbinātības, izaugsmes un inovāciju atbalstam Eiropā

Priekšlikums regulai, ar ko izveido programmu InvestEU (2018. gada 6. jūnijs)

ES budžets nākotnei

EK priekšsēdētājs Junkers tviterī: @JunckerEU

EK priekšsēdētāja vietnieks Katainens tviterī: @jyrkikatainen

#InvestEU

IP/19/2149

Kontakti presei:

Sabiedrībai: informatīvais dienests Europe Direct tālrunis 00 800 67 89 10 11 vai e-pasts


Side Bar