Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

EU:n talousarvio 2021–2027: Komissio on tyytyväinen InvestEU-ohjelman hyväksymiseen Euroopan parlamentissa

Bryssel 18. huhtikuuta 2019

Euroopan komissio panee tyytyväisenä merkille, että Euroopan parlamentti on tämänpäiväisessä äänestyksessä hyväksynyt InvestEU-ohjelman, jolla on tarkoitus edistää investointeja Euroopassa EU:n seuraavan pitkän aikavälin talousarvion aikana. Tämän äänestystuloksen myötä InvestEU on taas askeleen lähempänä toteutumista.

InvestEU:n ansiosta investointihankkeille suunnatun EU-rahoituksen saaminen yksinkertaistuu ja tehostuu. Tämä onnistuneeseen Euroopan investointiohjelmaan perustuva ohjelma tuo saman katon alle Euroopan strategisten investointien rahaston ja 13 muuta EU:n rahoitusvälinettä, joilla tuetaan investointeja EU:ssa.

Komission puheenjohtajan Jean-Claude Junckerin mukaan on investointiohjelman ansiota, että EU pystyi kokoamaan voimansa ja saavuttamaan konkreettisia tuloksia nykyisen komission ykköstavoitteen toteuttamisessa eli työpaikkojen ja kasvun luomisessa.”Voimme kuitenkin tehdä enemmän, ja juuri siitä on kyse InvestEU-ohjelmassa. Siinä panostetaan EU:n talousarviovarojen järkevään käyttöön, mikä on omiaan houkuttelemaan jatkossakin sijoittajia Eurooppaan kaikkialta maailmasta. Seuraavan vuosikymmenen aikana ohjelman avulla saadaan aikaan vähintään 650 miljardin euron investoinnit Euroopan tulevaisuuden, talouden ja kansalaisten hyväksi”, Juncker totesi.

Työllisyydestä, kasvusta, investoinneista ja kilpailukyvystä vastaavan Euroopan komission varapuheenjohtajan Jyrki Kataisen mukaan EU:n seuraavan sukupolven investointituki on nyt lähellä toteutumistaan. ”Pian yritysten ja yrittäjien on helpompi saada EU-rahoitusta ideoidensa saattamiseksi konkreettisiksi hankkeiksi. InvestEU:n ansiosta EU pysyy innovoinnin ja ilmastotoimien eturintamassa. Samalla pystytään luomaan työpaikkoja ja varmistamaan sosiaalisesti, ekologisesti ja taloudellisesti kestävä kasvumalli”, hän lisäsi.

InvestEU-ohjelmassa noudatetaan Euroopan investointiohjelmassa hyödynnettyä innovatiivista tapaa edistää investointeja: vähäisellä julkisten varojen käytöllä ja EU:n talousarviotakuulla pyritään saamaan liikkeelle merkittäviä määriä yksityistä ja julkista rahoitusta. Ohjelman 38 miljardin euron takauksella pyritään lisäämään investointeja erityisesti neljällä keskeisellä osa-alueella, jotka ovat kestävä infrastruktuuri; tutkimus, innovointi ja digitalisaatio; pienet ja keskisuuret yritykset sekä sosiaaliset investoinnit ja osaaminen. Sen avulla odotetaan saatavan aikaan vähintään 650 miljardin euron lisäinvestoinnit Euroopassa.

InvestEU-rahaston yhteydessä toimii myös InvestEU-neuvontakeskus – räätälöidyn tuen tarjoamiseksi hankkeiden toteuttajille – sekä InvestEU-portaali, jonka kautta potentiaaliset sijoittajat löytävät helposti toteutusvalmiita hankkeita. Järjestely vastaa Euroopan investointiohjelmassa omaksuttua käytäntöä. InvestEU on myös Euroopan investointiohjelman tapaan osa komission talouspolitiikkayhdistelmää, johon kuuluu investointeja, rakenneuudistuksia ja vastuullinen finanssipolitiikka. Tavoitteena on varmistaa, että Eurooppa on myös jatkossa yrityksille houkutteleva paikka harjoittaa yritystoimintaa.

InvestEU toteutetaan yhteistyössä EU:n pankkina toimivan Euroopan investointipankkiryhmän (EIP-ryhmän) kanssa, ja siihen otetaan mukaan myös muita täytäntöönpanokumppaneita. InvestEU:n talousarvionäkökohdat riippuvat komission toukokuussa 2018 ehdottaman EU:n seuraavan pitkän aikavälin talousarvion hyväksymisestä.

Euroopan investointiohjelman strategisena kumppanina toimivan EIP:n tuoreimmat luvut osoittavat, että huhtikuuhun 2019 mennessä Euroopan strategisten investointien rahasto (ESIR) oli mobilisoinut lähes 393 miljardin euron investoinnit. ESIR-rahaston puitteissa tähän mennessä hyväksyttyjen toimien kokonaisarvo on 72,8 miljardia euroa kaikissa 28 jäsenvaltiossa. EIP on hyväksynyt 524 infrastruktuurihanketta, joita ESIR on tukenut 53,8 miljardilla eurolla. Euroopan investointirahasto on puolestaan hyväksynyt 554 rahoitussopimusta, jotka koskevat pieniä ja keskisuuria yrityksiä ja joiden yhteenlaskettu arvo on 19 miljardia euroa. Näistä sopimuksista hyötyy yhteensä 945 000 pk-yritystä.

Lisätietoja

Taustatiedote: InvestEU-ohjelma – Kysymyksiä ja vastauksia

Tiedote: Mikä on InvestEU-ohjelma?

Tiedote: InvestEU – Mitä se rahoittaa?

Lehdistötiedote InvestEU-ehdotuksesta (6.6.2018): InvestEU-ohjelma edistää työllisyyttä, kasvua ja innovointia EU:ssa

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi InvestEU-ohjelman perustamisesta (6.6.2018)

EU:n talousarvio tulevaisuutta varten

Puheenjohtaja Juncker Twitterissä: @JunckerEU

Varapuheenjohtaja Katainen Twitterissä: @jyrkikatainen

#InvestEU

IP/19/2149

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar