Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon - Pressiteade

ELi eelarve aastateks 2021–2027: komisjon tunneb heameelt, et Euroopa Parlament kiitis heaks InvestEU programmi loomise ettepaneku

Brüssel, 18. aprill 2019

Euroopa Komisjon tunneb heameelt Euroopa Parlamendis täna InvestEU programmi asjus toimunud hääletuse tulemuste üle. Selle programmi eesmärk on suurendada järgmise pikaajalise ELi eelarve raames tehtavaid investeeringuid Euroopas. Hääletus toob meid sammu lähemale InvestEU programmi loomisele.

Tänu InvestEU programmile on lihtsam taotleda ELi vahendeid investeerimisprojektide jaoks ja suureneb rahastamise tulemuslikkus. Programm tugineb Junckeri kava edule ning koondab ühe süsteemi ja nimetuse alla Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fondi ja 13 muud ELi rahastamisvahendit, millega praegu toetatakse investeeringuid ELis.

Komisjoni president Jean-Claude Juncker ütles: „Investeerimiskava taastas Euroopa positsiooni ja aitas täita selle komisjoni koosseisu peamist prioriteeti: luua töökohti ja majanduskasvu. Kuid me saame teha rohkem ja see on InvestEU programmi eesmärk. InvestEU programm kasutab arukalt ELi eelarvet ja aitab seeläbi Euroopal jääda atraktiivseks kohaks investorite jaoks kogu maailmas. Järgmise kümne aasta jooksul võimaldab programm Euroopal investeerida oma tulevikku, majandusse ja inimestesse vähemalt 650 miljardit eurot.“

Töökohtade, majanduskasvu, investeeringute ja konkurentsivõime eest vastutav asepresident Jyrki Katainen sõnas: „ELi investeerimistoetuste järgmine etapp on peaaegu alanud. Peagi saavad äriühingud ja ettevõtjad lihtsamini ELi rahastust, et muuta oma ideed konkreetseteks projektideks. See aitab hoida ELi innovatsiooni ja kliimameetmete esirinnas, luua töökohti ning tagada sotsiaalselt, keskkonnaalaselt ja majanduslikult jätkusuutliku kasvumudeli.“

InvestEU programm säilitab Junckeri kava uuendusliku investeerimismeetodi. See tähendab, et märkimisväärse hulga era- ja avaliku sektori vahendite võimendamiseks kasutatakse piiratud määral avaliku sektori vahendeid ja ELi eelarvetagatist. 38 miljardi euro suurune tagatis on mõeldud investeeringuteks neljas järgmises põhivaldkonnas: kestlik taristu; teadusuuringud, innovatsioon ja digiteerimine; väikesed ja keskmise suurusega ettevõtjad ning sotsiaalsed investeeringud ja oskused. Eeldatavasti tehakse tänu sellele Euroopas vähemalt 650 miljardi euro vääruses täiendavaid investeeringuid.

Junckeri kavaga samalaadselt lisanduvad InvestEU fondile InvestEU nõustamiskeskus, mis on kohandatud projektide arendajate toetamiseks, ja InvestEU portaal, mis on potentsiaalsetele investoritele kergesti kättesaadav valmisprojektide register. InvestEU programm, nagu ka Junckeri kava, on osa komisjoni investeeringuid, struktuurireforme ja vastutustundlikku eelarvepoliitikat rõhutavast majanduspoliitikast, mille eesmärk on tagada, et Euroopa jääb investorite jaoks atraktiivseks kohaks, kus tegutseda ja edu saavutada.

InvestEU programmi rakendatakse partnerluses Euroopa Investeerimispangaga (EIP) ja see on avatud ka muudele rakenduspartneritele. InvestEU programmi eelarvelised detailid sõltuvad jätkuvalt üldisest kokkuleppest järgmise pikaajalise eelarve kohta, mille ettepaneku esitas komisjon 2018. aasta mais.

Euroopa Investeerimispank on komisjoni strateegiline partner Junckeri kava rakendamisel. Tema viimased andmed näitavad, et Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fond (EFSI) oli aprilliks 2019 kaasanud peaaegu 393 miljardi euro ulatuses investeeringuid. EFSI raames seni kinnitatud meetmete rahastamise maht on 28 liikmesriigi peale kokku 72,8 miljardit eurot. EIP on kinnitanud 524 taristuprojekti, mida EFSI on toetanud 53,8 miljardi euroga, ning Euroopa Investeerimisfond on kinnitanud 554 väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate rahastamislepingut 19 miljardi euro väärtuses, millest peaksid saama kasu 945 000 ettevõtet.

Lisateave

Teabekiri: InvestEU programm: küsimused ja vastused

Teabeleht: Mis on InvestEU programm?

Teabeleht: InvestEU: mida sellest rahastatakse?

Pressiteade InvestEU programmi ettepaneku kohta (6. juuni 2018): InvestEU programm töökohtade loomise, majanduskasvu ja innovatsiooni toetamiseks Euroopas

Ettepanek määruse kohta, millega luuakse InvestEU programm (6. juuni 2018)

ELi eelarve tuleviku jaoks

President Jean-Claude Juncker Twitteris: @JunckerEU

Asepresident Jyrki Katainen Twitteris: @jyrkikatainen

#InvestEU

IP/19/2149

Kontaktandmed ajakirjanikele:

Kontaktandmed üldsuse jaoks: Europe Direct (tel 00 800 67 89 10 11 ; e-post)


Side Bar