Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Δελτίο Τύπου

Προϋπολογισμός της ΕΕ για την περίοδο 2021-2027: Η Επιτροπή εκφράζει την ικανοποίησή της για την έγκριση του προγράμματος InvestEU από το Κοινοβούλιο

Βρυξέλλες, 18 Απριλίου 2019

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκφράζει την ικανοποίησή της για τη σημερινή ψηφοφορία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για το InvestEU, το πρόγραμμα για την τόνωση των επενδύσεων στην Ευρώπη στον επόμενο μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ. Η ψηφοφορία αυτή μας φέρνει ένα βήμα πιο κοντά στη δημιουργία του προγράμματος InvestEU.

Το πρόγραμμα InvestEU θα καταστήσει την ενωσιακή χρηματοδότηση για επενδυτικά έργα απλούστερη και αποτελεσματικότερη. Αξιοποιώντας την επιτυχία του σχεδίου Γιούνκερ, θα συγκεντρώσει στο ίδιο πλαίσιο το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων και άλλα 13 χρηματοδοτικά μέσα της ΕΕ που επί του παρόντος παρέχουν στήριξη για επενδύσεις στην ΕΕ.

Ο πρόεδρος κ. Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ δήλωσε σχετικά: «Το επενδυτικό σχέδιο επανέφερε την Ευρώπη στην επιχειρηματική δράση και απέφερε αποτελέσματα όσον αφορά αυτή την πρώτη προτεραιότητα της Επιτροπής: τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την ανάπτυξη. Μπορούμε, όμως, να κάνουμε περισσότερα και αυτή είναι η ουσία του προγράμματος InvestEU. Κάνοντας έξυπνη χρήση του προϋπολογισμού της ΕΕ, το InvestEU θα βοηθήσει την Ευρώπη να παραμείνει ελκυστική για τους επενδυτές σε όλο τον κόσμο. Την επόμενη δεκαετία το πρόγραμμα θα αποδεσμεύσει τουλάχιστον 650 δισ. ευρώ για να επενδύσει η Ευρώπη στο μέλλον της, στην οικονομία της και στους πολίτες της».

Ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ. Γίρκι Κάταϊνεν, αρμόδιος για την απασχόληση, την ανάπτυξη, τις επενδύσεις και την ανταγωνιστικότητα, δήλωσε: «Έχει σχεδόν ανατείλει η επόμενη γενιά στήριξης των επενδύσεων στην ΕΕ. Σύντομα οι επιχειρήσεις και οι επιχειρηματίες θα έχουν ευκολότερη πρόσβαση στη χρηματοδότηση της ΕΕ για να μετατρέπουν τις ιδέες τους σε απτά έργα. Το πρόγραμμα θα βοηθήσει την ΕΕ να διατηρήσει τη θέση της στην πρωτοπορία της καινοτομίας και της δράσης για το κλίμα, δημιουργώντας παράλληλα θέσεις εργασίας και διασφαλίζοντας ένα αναπτυξιακό μοντέλο που θα είναι βιώσιμο από κοινωνική, περιβαλλοντική και οικονομική άποψη.»

Το πρόγραμμα InvestEU θα συνεχίσει την καινοτόμο προσέγγιση του σχεδίου Γιούνκερ για τις επενδύσεις, με τη χρήση περιορισμένων ποσών δημόσιων πόρων με εγγύηση του προϋπολογισμού της ΕΕ για τη μόχλευση σημαντικών ιδιωτικών και δημόσιων πόρων. Η εγγύηση ύψους 38 δισ. ευρώ θα επικεντρωθεί στις επενδύσεις σε τέσσερις βασικούς τομείς: τις βιώσιμες υποδομές, την έρευνα, την καινοτομία και την ψηφιοποίηση, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τις κοινωνικές επενδύσεις και δεξιότητες. Προβλέπεται ότι θα κινητοποιήσει πρόσθετες επενδύσεις ύψους τουλάχιστον 650 δισ. ευρώ στην Ευρώπη.

Όπως και το σχέδιο Γιούνκερ, το ταμείο InvestEU θα συνοδεύεται από τον συμβουλευτικό κόμβο InvestEU — παροχή εξατομικευμένης στήριξης στους φορείς υλοποίησης έργων — και την πύλη InvestEU — μια εύκολα προσβάσιμη δεξαμενή ώριμων έργων για τους δυνητικούς επενδυτές. Όπως και στο σχέδιο Γιούνκερ, το InvestEU θα αποτελεί μέρος του μείγματος οικονομικών πολιτικών της Επιτροπής, που αποτελείται από επενδύσεις, διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και δημοσιονομική υπευθυνότητα, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η Ευρώπη θα εξακολουθήσει να είναι ελκυστικός τόπος για να εγκατασταθούν και να αναπτυχθούν οι επιχειρήσεις.

Το πρόγραμμα InvestEU αποτελεί σύμπραξη με τον Όμιλο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ), της τράπεζας της ΕΕ, και θα είναι ανοικτό και σε άλλους εταίρους υλοποίησης. Οι δημοσιονομικές πτυχές του προγράμματος InvestEU εξαρτώνται ακόμη από την επίτευξη συνολικής συμφωνίας για τον επόμενο μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ που πρότεινε η Επιτροπή τον Μάιο του 2018.

Από τα τελευταία στοιχεία της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, στρατηγικού εταίρου της Επιτροπής σχετικά με το σχέδιο Γιούνκερ, προκύπτει ότι έως τον Απρίλιο του 2019 το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ) έχει κινητοποιήσει επενδύσεις ύψους σχεδόν 393 δισ. ευρώ. Οι πράξεις που έχουν εγκριθεί μέχρι σήμερα στο πλαίσιο του ΕΤΣΕ αντιπροσωπεύουν συνολικό όγκο χρηματοδότησης ύψους 72,8 δισ. ευρώ και στα 28 κράτη μέλη. Η ΕΤΕπ ενέκρινε 524 έργα υποδομών με στήριξη του ΕΤΣΕ ύψους 53,8 δισ. ευρώ, ενώ το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων ενέκρινε 554 συμφωνίες χρηματοδότησης για μικρομεσαίες επιχειρήσεις αξίας 19 δισ. ευρώ, από τις οποίες αναμένεται να επωφεληθούν 945.000 επιχειρήσεις.

Για περισσότερες πληροφορίες

Ενημερωτικό σημείωμα: Το πρόγραμμα InvestEU - ερωτήσεις και απαντήσεις

Ενημερωτικό δελτίο: Τι είναι το InvestEU;

Ενημερωτικό δελτίο: InvestEU - Τι θα χρηματοδοτεί;

Δελτίο Τύπου σχετικά με την πρόταση για το πρόγραμμα InvestEU (6 Ιουνίου 2018): Πρόγραμμα InvestEU για τη στήριξη της απασχόλησης, της ανάπτυξης και της καινοτομίας στην Ευρώπη

Πρόταση κανονισμού για τη θέσπιση του προγράμματος InvestEU (6 Ιουνίου 2018)

Ο προϋπολογισμός της ΕΕ για το μέλλον

Ο πρόεδρος Γιούνκερ στο Twitter: @JunckerEU

Ο αντιπρόεδρος Κάταϊνεν στο Twitter: @jyrkikatainen

#InvestEU

IP/19/2149

Αρμόδιοι επικοινωνίας:

Ερωτήσεις του κοινού: Europe Direct τηλεφωνικά 00 800 67 89 10 11 ή με ηλεκτρονικό μήνυμα


Side Bar