Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

EU's budget for 2021-2027: Kommissionen glæder sig over, at Europa-Parlamentet har givet grønt lys til InvestEU

Bruxelles, den 18. april 2019

Kommissionen glæder sig over dagens afstemning i Europa-Parlamentet om InvestEU, programmet på det næste langsigtede EU-budget, som skal styrke investeringer i Europa. Afstemningen betyder, at oprettelsen af InvestEU er rykket et skridt nærmere.

InvestEU vil gøre det nemmere at få adgang til EU-finansiering af investeringer og gøre disse mere lønsomme. Programmet bygger videre på de gode resultater opnået med Junckerplanen og samler Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer (EFSI) og de 13 andre finansielle EU-instrumenter, som i øjeblikket støtter investeringer i EU, under et og samme tag.

Jean-Claude Juncker, Kommissionens formand, udtaler: "Investeringsplanen satte gang i forretningerne i Europa igen og løste denne Kommissions førsteprioritet: at skabe job og vækst. Men vi kan stadig gøre mere, og det er det, InvestEU handler om. InvestEU gør intelligent brug af EU's budget og vil bidrage til, at Europa fortsat tiltrækker investeringer fra hele verden. Det næste årti vil programmet udløse mindst 650 mia. EUR i investeringer i Europas fremtid, økonomi og befolkning."

Jyrki Katainen, Kommissionens næstformand med ansvar for vækst, beskæftigelse, investeringer og konkurrenceevne, udtaler: "Næste generation investeringsstøtte i EU er der næsten. Snart vil det være nemmere for virksomheder og iværksættere at få adgang til EU-finansiering, så de kan omsætte deres idéer til konkrete projekter. Det vil bidrage til, at EU forbliver blandt verdens førende, når det gælder innovation og klimaindsats, samtidig med at der skabes job og sikres en vækstmodel, der er socialt, miljømæssigt og økonomisk bæredygtig."

InvestEU viderefører Junckerplanens innovative tilgang til investeringer, der går ud på at bruge en begrænset mængde offentlige ressourcer og en EU-budgetgaranti til at løfte private og offentlige investeringer betydeligt. Garantien på 38 mia. EUR vil være målrettet investeringer på fire områder: bæredygtig infrastruktur, forskning, innovation og digitalisering, små og mellemstore virksomheder samt sociale investeringer og færdigheder. Dette skønnes at ville udløse 650 mia. EUR i yderligere investeringer i Europa.

I stil med Junckerplanen ledsages InvestEU-fonden af InvestEU-rådgivningsplatformen — skræddersyet støtte til projektledere — og InvestEU-portalen — let tilgængelige modne projekter for mulige investorer. Endvidere vil InvestEU lige som i Junckerplanen være en del af Kommissionens økonomiske politiksammensætning med en kombination af investeringer, strukturreformer og finanspolitisk ansvarlighed med henblik på at sikre, at Europa forbliver et attraktivt sted for virksomheder at etablere sig og vokse.

InvestEU er et partnerskab med Den Europæiske Investeringsbank-gruppe, som også står åbent for andre gennemførelsespartnere. Budgettet for InvestEU afhænger stadig af den samlede aftale om EU's næste langsigtede budget, som Kommissionen fremlagde forslag om i maj 2018.

De seneste tal fra Den Europæiske Investeringsbank, Kommissionens strategiske partner om Junckerplanen, viser, at Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer (EFSI) i april 2019 havde mobiliseret investeringer for næsten 393 mia. EUR. Indtil nu er der godkendt foranstaltninger inden for rammerne af EFSI svarende til en samlet finansiering på 72,8 mia. EUR i alle 28 medlemsstater. EIB har godkendt 524 infrastrukturprojekter med støtte fra EFSI på 53,8 mia. EUR, og Den Europæiske Investeringsfond (EIF) har godkendt 554 finansieringsaftaler for små og mellemstore virksomheder til en værdi af 19 mia. EUR, der vil komme 945 000 virksomheder til gode.

Yderligere oplysninger

Memo: InvestEU-programmet — spørgsmål og svar

Faktaark: Hvad er InvestEU-programmet?

Faktaark: InvestEU — hvad vil det finansiere?

Pressemeddelelse om InvestEU-forslaget (6. juni 2018): Et InvestEU-program til støtte for job, vækst og investeringer

Forslag til forordning om oprettelse af InvestEU-programmet (af 6. juni 2018)

Det fremtidige EU-budget

Følg kommissionsformand Jean-Claude Juncker på Twitter: @JunckerEU

Følg næstformand Jyrki Katainen på Twitter: @jyrkarikatainen

#InvestEU

IP/19/2149

Pressehenvendelser:

Borgerhenvendelser: Europe Direct på tlf. 00 800 67 89 10 11 eller pr. mail


Side Bar