Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Съобщение за медиите

Търговия между ЕС и САЩ: Комисията приветства дадената от Съвета зелена светлина за започване на преговори със Съединените щати

Люксембург, 15 април 2019 r.

Европейската комисия приветства днешното решение на Съвета да приеме указания за водене на търговски преговори със Съединените щати, с което продължава прилагането на Съвместното изявление, договорено от председателя Юнкер и президента Тръмп през юли 2018 г.

Държавите — членки на Европейския съюз, дадоха на Комисията зелена светлина за започване на официални преговори със САЩ по две споразумения — едното за оценяване на съответствието, а другото за премахване на митата върху промишлените продукти. Това се случва едва три месеца, след като Европейската комисия представи проекти на мандати за преговори, и в съответствие със заключенията от мартенското заседание на Европейския съвет, по време на което лидерите на ЕС призоваха за „бързо прилагане на всички елементи от Съвместното изявление на САЩ и ЕС от 25 юли 2018 г.“.

Председателят на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер заяви:Европейският съюз изпълнява това, за което постигнахме съгласие с президента Тръмп на 25 юли 2018 г. Искаме да достигнем до такова положение по отношение на търговията, което да е от полза както за ЕС, така и за САЩ. По-специално искаме драстично да намалим митата върху промишлените продукти, тъй като това би могло да доведе до допълнително увеличение на износа на ЕС и САЩ на стойност от около 26 милиарда евро. Икономическите взаимоотношения между Европейския съюз и Съединените щати са измежду най-значимите в световен план. Искаме да укрепим още повече търговията помежду ни въз основа на постигнатия през юли миналата година положителен дух.

Комисарят на ЕС по въпросите на търговията Сесилия Малмстрьом заяви:Приветстваме това решение, което ще спомогне за намаляване на напрежението в търговията. Вече сме готови да започнем официални преговори по двете целеви споразумения, които ще донесат осезаеми ползи за хората и икономиките и от двете страни на Атлантическия океан. Убедена съм, че премахването на пречките пред търговията между нас може да бъде от полза за всички.

Указанията за водене на преговори обхващат две потенциални споразумения със САЩ:

  • Търговско споразумение, изцяло посветено на промишлените стоки, с изключение на селскостопанските продукти;
  • Второ споразумение относно оценяването на съответствието, с което да се улесни доказването от страна на предприятията, че техните продукти отговарят на техническите изисквания и от двете страни на Атлантическия океан.

В съответствие с указанията, договорени от правителствата на държавите от ЕС, Комисията допълнително ще оцени потенциалното икономическо, екологично и социално въздействие на споразумението, като вземе предвид ангажиментите на ЕС по международни споразумения, включително Парижкото споразумение относно изменението на климата. Това оценяване и самият процес на преговори ще се извършат в редовен диалог с Европейския парламент, държавите членки, гражданското общество и всички заинтересовани страни в съответствие с ангажимента на Европейската комисия за прозрачност. В рамките на ангажимента си за приобщаваща търговска политика Комисията понастоящем провежда обществена консултация относно доброволното регулаторно сътрудничество.

Извършен от Европейската комисия икономически анализ вече показа, че евентуално споразумение между ЕС и САЩ за премахване на митата върху промишлените стоки би увеличило износа на ЕС за САЩ с 8 %, а този на САЩ за ЕС с 9 % до 2033 г. Това съответства на допълнителни ползи в размер на 27 и 26 милиарда евро за износа съответно на ЕС и на САЩ.

Контекст

Като пряк резултат от срещата на председателя Юнкер с президента Тръмп на 25 юли 2018 г. и договореното от двете страни Съвместно изявление не бяха наложени нови мита, включително върху автомобилите и автомобилните части, а ЕС и САЩ работят за премахване на всички съществуващи мита върху промишлени стоки и за подобряване на сътрудничеството.

От юли 2018 г. насам ЕС и САЩ работят чрез изпълнителната работна група ЕС—САЩ за изпълнение на договорените в Изявлението действия.

През януари 2019 г. Комисията представи на държавите членки предложения за мандати за преговори със Съединените щати за премахване на митата върху промишлените стоки и за улесняване на оценяването на съответствието. Днешното решение завършва процедурата на одобряване.

По отношение на други аспекти на Съвместното изявление Съединените щати са понастоящем най-големият доставчик на семена от соя за Европа и скоро ще могат да разширят допълнително своя пазар след решението на Европейската комисия да стартира процедурата по разрешаване на употребата на семена от соя от САЩ за биогорива. Утре Европейската комисия ще публикува последните налични данни. Последните данни показват и скок на доставките на втечнен природен газ от САЩ през октомври и ноември 2018 г. ЕС определи също така няколко области, в които доброволното сътрудничество със САЩ по регулаторни въпроси би довело до бързи и значителни резултати.

За повече информация

Съвместно изявление на САЩ и ЕС от юли 2018 г.

Икономически анализ на Комисията

Информационен фиш — икономически ползи от премахването на митата върху промишлените стоки в търговията между ЕС и САЩ

Обществена консултация относно регулаторното сътрудничество между ЕС и САЩ

Повече информация за текущите търговски отношения между ЕС и САЩ

IP/19/2148

Лица за контакти с медиите:

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar