Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Sporočilo za medije

Komisija začenja razpravo o učinkovitejšem odločanju na področju socialne politike EU

Strasbourg, 16. aprila 2019

Komisija danes začenja razpravo o tem, kako narediti odločanje na področju socialne politike v EU učinkovitejše.

Predsednik Komisije Jean-Claude Juncker je v govoru o stanju v Uniji leta 2018 napovedal celovit pregled vseh premostitvenih klavzul iz Pogodb EU. Sprejeta so bila že tri sporočila: o skupni zunanji in varnostni politiki (septembra 2018), o davčni politiki (januarja 2019) in o energiji in podnebju (aprila 2019). Sporočilo o premostitvenih klavzulah na področju socialne politike je četrto.

Pri večini vprašanj socialne politike, kjer je EU pristojna za ukrepanje, se že glasuje s kvalificirano večino. To je omogočilo vzpostavitev celovitega socialnega pravnega reda, k čemur je pomembno prispevala tudi ta Komisija. Zelo omejeno število področij pa še vedno zahteva soglasje držav članic EU in posebni zakonodajni postopek, v katerem Evropski parlament nima soodločevalske vloge, enakovredne Svetovi.

Podpredsednik Evropske komisije Valdis Dombrovskis, pristojen za evro in socialni dialog ter finančno stabilnost, finančne storitve in unijo kapitalskih trgov, je dejal: „EU bo za odzivanje na hitre spremembe v družbi in na trgih dela potrebovala pravočasen, prožen in učinkovit način odločanja na področju socialne politike. Z današnjim sporočilom se začenja razprava o tem, kako se lahko temu cilju približamo na podlagi obstoječih določb iz Pogodb. Sporočilo se osredotoča na primere z jasno dodano vrednostjo EU, njegov cilj pa je spodbuditi kulturo sklepanja kompromisov in odločanja, ki se odziva na potrebe državljank in državljanov po pravičnem enotnem trgu.“

Evropska komisarka za zaposlovanje, socialne zadeve, strokovno usposobljenost in mobilnost delovne sile Marianne Thyssen je dejala: „Države članice si v svoji raznolikosti vse prizadevajo za pravičnejšo družbo, ki temelji na enakih možnostih in socialnem tržnem gospodarstvu, pripravljenem na prihodnost. V spreminjajočem se svetu dela moramo biti pripravljeni v celoti izkoristiti instrumente, ki jih imamo na voljo za spopadanje s skupnimi izzivi.“

Ker se na nekaterih povezanih področjih politike enkrat glasuje s kvalificirano večino in drugič s soglasjem, se je pravni red na področju socialne politike razvil neenakomerno. Čeprav so standardi varstva na splošno visoki in celoviti, v nekaterih primerih obstajajo vrzeli. Poleg tega Evropski parlament v posebnem zakonodajnem postopku na teh področjih nima pomembne vloge enakovrednega soodločevalca, temveč pogosto le svetovalno, čeprav predstavlja državljane in državljanke, ki imajo neposredne koristi od socialne politike EU. Za EU je v času hitrih, včasih korenitih sprememb pomembneje kot kadar koli, da hitro najde učinkovit odziv politike.

S tem sporočilom Komisija začenja razpravo o širši uporabi glasovanja s kvalificirano večino na področju socialne politike, s čimer bi odločanje postalo pravočasnejše, prožnejše in učinkovitejše pri vprašanjih, ki že spadajo v pristojnost EU. Ta možnost je za več specifičnih področij predvidena v Pogodbah EU (glej oddelek „Ozadje“), in sicer s t. i. premostitvenimi klavzulami. Te klavzule v določenih okoliščinah dovoljujejo prehod z glasovanja s soglasjem na glasovanje s kvalificirano večino.

Komisija ob upoštevanju prednosti in izzivov posameznih primerov kot prvi korak predlaga možnost uporabe premostitvene klavzule, da bi se olajšalo odločanje na področju nediskriminacije. To bi omogočilo nadaljnji razvoj enake zaščite pred diskriminacijo. V bližnji prihodnosti bi bil možen razmislek o uporabi premostitvene klavzule pri sprejemanju priporočil na področju socialne varnosti in socialne zaščite delavcev, kar bi pripomoglo k usmerjanju procesa modernizacije sistemov socialne zaščite in njihovega zbliževanja.

Prehod na glasovanje s kvalificirano večino ne spremeni razdelitve pristojnosti. Obseg in pogoji izvajanja pristojnosti EU ostajajo nespremenjeni. Države članice bodo na primer še naprej odgovorne za določanje lastnosti svojih sistemov socialne zaščite. Socialni partnerji bodo obdržali svoje pristojnosti, nacionalne tradicije glede socialnega dialoga pa bodo ostale nedotaknjene. Ukrepanje Unije bo še naprej osredotočeno na področja, kjer je potrebno in kjer lahko prinese jasne koristi, v skladu s Pogodbama.

Za aktivacijo premostitvene klavzule bi bila po členu 48(7) Pogodbe o Evropski uniji potrebna soglasna odločitev Evropskega sveta, brez nasprotovanja nacionalnih parlamentov in s privolitvijo Evropskega parlamenta.

Naslednji koraki

Komisija poziva Evropski parlament, Evropski svet, Svet, Evropski ekonomsko-socialni odbor, Odbor regij, socialne partnerje in vse deležnike, naj se na podlagi sporočila vključijo v odprto razpravo o širši uporabi glasovanja s kvalificirano večino in rednega zakonodajnega postopka na področju socialne politike.

Ozadje

Na omejenem številu področij socialne politike EU se še vedno uporablja odločanje s soglasjem v Svetu in posebni zakonodajni postopek, pri katerem Evropski parlament nima vloge enakovrednega soodločevalca.

Ta področja so:

  • nediskriminacija (na podlagi spola, rase ali narodnosti, vere ali prepričanja, invalidnosti, starosti ali spolne usmerjenosti),
  • socialna varnost in socialna zaščita delavcev (razen pri čezmejnih primerih),
  • zaščita delavcev pred odpuščanjem,
  • zastopanje in kolektivna obramba interesov delavcev in delodajalcev ter
  • pogoji za zaposlitev državljanov tretjih držav, ki zakonito prebivajo v EU.

Več informacij

Sporočilo Evropske komisije: Učinkovitejše odločanje na področju socialne politike: opredelitev področij za okrepljen prehod na glasovanje s kvalificirano večino

MEMO: Učinkovitejše odločanje na področju socialne politike – vprašanja in odgovori

Informativni pregled: Kako lahko izboljšamo odločanje na področju socialne politike EU

Dokument Evropskega središča za politično strategijo o „premostitvenih klavzulah“

Spremljajte komisarko Marianne Thyssen na Facebooku in Twitterju.

Naročite se na brezplačni elektronski bilten Evropske komisije o zaposlovanju, socialnih zadevah in vključevanju.

IP/19/2118

Kontakti za stike z mediji:

Za vprašanja širše javnosti: Europe Direct po telefonu 00 800 67 89 10 11 ali e-pošti


Side Bar