Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europska komisija - Priopćenje za tisak

Komisija pokreće raspravu o učinkovitijem donošenju odluka o socijalnoj politici EU-a

Strasbourg, 16. travnja 2019.

Komisija danas pokreće raspravu o povećanju učinkovitosti donošenja odluka na razini EU-a u području socijalne politike.

Predsjednik Juncker u govoru o stanju Unije 2018. najavio je sveobuhvatni pregled svih prijelaznih klauzula iz Ugovora EU-a. Zahvaljujući tome donesene su već tri komunikacije: o zajedničkoj vanjskoj i sigurnosnoj politici (rujan 2018.), o oporezivanju (siječanj 2019.) te o energiji i klimi (travanj 2019.). Četvrta u tom nizu je Komunikacija o prijelaznim klauzulama u socijalnoj politici.

Većina područja socijalne politike u kojima EU ima ovlasti za djelovanje već podliježe odlučivanju na temelju kvalificirane većine glasova. Time je s vremenom nastala sveobuhvatna socijalna pravna stečevina, čemu je uvelike pridonijela ova Komisija. Međutim, za vrlo ograničen broj područja i dalje su nužni jednoglasnost država članica EU-a i posebni zakonodavni postupci, u kojima Europski parlament nema ulogu suodlučitelja ravnopravnu Vijeću.

Valdis Dombrovskis, potpredsjednik Komisije nadležan za euro i socijalni dijalog, financijsku stabilnost, financijske usluge i uniju tržišta kapitala, izjavio je: Kako bi odgovorio na brze promjene u društvu i na tržištima rada, EU treba pravodoban, fleksibilan i učinkovit postupak za donošenje odluka u području socijalne politike. Današnjom komunikacijom otvara se rasprava kako nam u tome mogu pomoći postojeće odredbe Ugovora. Komunikacija je usmjerena na primjere u kojima postoji jasna dodana vrijednost EU-a. Njome želimo potaknuti kulturu kompromisa i odlučivanja koja uzima u obzir da građani trebaju pravedno jedinstveno tržište.

Povjerenica za zapošljavanje, socijalna pitanja, vještine i mobilnost radne snage Marianne Thyssen dodala je: U svojoj raznolikosti države članice ipak zajedno streme pravednijem društvu koje se temelji na ravnopravnim prilikama te socijalnom tržišnom gospodarstvu otpornom na buduće promjene. S obzirom na promjene na tržištu rada moramo biti spremni u potpunosti iskoristiti alate s kojima raspolažemo kako bismo se suočili sa zajedničkim izazovima.

Zbog toga što se u određenim povezanim područjima politike odluke donose i na temelju jednoglasnosti i na temelju glasanja kvalificiranom većinom, pravna stečevina koja se odnosi na socijalnu politiku razvijala se neujednačeno. Iako su standardi zaštite općenito visoki i sveobuhvatni, postoje određeni pravni nedostaci. Osim toga, Europski parlament u posebnim zakonodavnim postupcima nema važnu ulogu ravnopravnog suodlučitelja, već je ona često samo savjetodavna, iako parlament predstavlja građane koji imaju izravne koristi od socijalne politike EU-a. U vrijeme naglih, katkad korjenitih promjena važnije je nego ikad da EU reagira politički brzo i djelotvorno.

Na temelju današnje komunikacije Komisija pokreće raspravu o široj primjeni glasanja kvalificiranom većinom u području socijalne politike, čime će donošenje odluka postati pravodobnije, fleksibilnije i učinkovitije u područjima u kojima EU već ima nadležnost. Ta je mogućnost za više posebnih područja (vidjeti kontekst) predviđena Ugovorima EU-a na temelju takozvanih „prijelaznih klauzula”. Te klauzule omogućuju prelazak s jednoglasnog donošenja odluka na glasanje kvalificiranom većinom u određenim okolnostima.

Kao prvi korak, s obzirom na prednosti i izazove pojedinačnih slučajeva, Komisija predlaže da se razmotri upotreba prijelazne klauzule kako bi se olakšalo donošenje odluka o nediskriminaciji. Time bi se pridonijelo razvoju ujednačene zaštite od diskriminacije. Primjena prijelazne klauzule mogla bi se u bliskoj budućnosti razmotriti i za donošenje preporuka u području socijalne sigurnosti i socijalne zaštite radnika. Time bi se pomoglo postupku modernizacije i usklađivanja sustava socijalne zaštite.

Prelazak na glasovanje kvalificiranom većinom neće promijeniti nadležnosti uključenih strana. Područje primjene i uvjeti za izvršavanje ovlasti EU-a ostaju isti. Naprimjer, države članice i dalje će biti odgovorne za određivanje značajki vlastitih sustava socijalne zaštite. Socijalni partneri zadržat će svoje nadležnosti, a neće se mijenjati ni nacionalne tradicije socijalnog dijaloga. Djelovanje Unije i dalje će biti usmjereno na područja u kojima je potrebno i u kojima može donijeti jasne koristi, kako je predviđeno Ugovorima.

Za primjenu prijelazne klauzule, u skladu s člankom 48. stavkom 7. Ugovora o Europskoj uniji, Europsko vijeće moralo bi odluku donijeti jednoglasno, bez prigovora nacionalnih parlamenata i uz suglasnost Europskog parlamenta.

Sljedeći koraci

Komisija poziva Europski parlament, Europsko vijeće, Vijeće, Europski gospodarski i socijalni odbor, Odbor regija, socijalne partnere i sve dionike da se na temelju Komunikacije uključe u otvorenu raspravu o široj primjeni glasanja kvalificiranom većinom i redovnom zakonodavnom postupku u području socijalne politike.

Kontekst

Na ograničeni broj područja socijalne politike EU-a i dalje se primjenjuju jednoglasno odlučivanje u Vijeću i posebni zakonodavni postupci u kojima Europski parlament nema ulogu ravnopravnog suodlučitelja.

Riječ je o sljedećim područjima:

  • nediskriminacija na različitim osnovama (rod, rasno ili etničko podrijetlo, vjera ili uvjerenje, invaliditet, dob i seksualna orijentacija)
  • socijalna sigurnost i socijalna zaštita radnika (osim prekograničnih situacija)
  • zaštita radnika od otpuštanja
  • predstavljanje i kolektivna obrana interesa radnika i poslodavaca te
  • uvjeti zapošljavanja za državljane trećih zemalja koji zakonito borave u EU-u.

Više informacija

Komunikacija Europske komisije: Učinkovitije donošenje odluka u području socijalne politike: utvrđivanje područja za bolji prelazak na glasanje kvalificiranom većinom

MEMO: Učinkovitije donošenje odluka u području socijalne politike – pitanja i odgovori

Informativni članak: Kako možemo poboljšati donošenje odluka u socijalnoj politici EU-a?

Dokument Europskog centra za političke strategije o „prijelaznim klauzulama”

Pratite Marianne Thyssen na Facebooku i Twitteru

Prijavite se na besplatni elektronički bilten Europske komisije o zapošljavanju, socijalnim pitanjima i uključivanju

IP/19/2118

Osobe za kontakt s medijima:

Upiti građana: Europe Direct telefonom na 00 800 67 89 10 11 ili e-poštom


Side Bar