Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság - Sajtóközlemény

A minőségi jogalkotás elvei: az EU döntéshozatali eljárásának középpontjában

Brüsszel, 2019. április 15.

Az Európai Bizottság a mai napon értékeli a Juncker-Bizottság által bevezetett intézkedéseket, amelyek célja, hogy az uniós polgárok számára jobb eredményeket érjenek el a nyitottabb, átláthatóbb és tényeken alapuló szakpolitikai döntéshozatal révén.

A mai jelentés rámutat arra, hogy a minőségi jogalkotást a döntéshozatali eljárás középpontjába helyező erőfeszítések sikeresek voltak. Ezt a sikert a további javulás érdekében állandósítani kell és fenn kell tartani.

Frans Timmermans első alelnök így nyilatkozott: „Széles körben elismerik, hogy jó példával járunk elöl, és számítanak ránk abban, hogy fenntartjuk a minőségi jogalkotás melletti elkötelezettségünket. A minőségi jogalkotás már az uniós döntéshozatal szerves része. Fokoznunk kell erőfeszítéseinket, mert egy olyan, a tényekre fittyet hányó világban élünk, ahol megkérdőjelezik a demokratikus vita alapjait és a tudományos hitelességet.”

A Juncker-Bizottság tanult a múltbeli tapasztalatokból, és kötelezettséget vállalt arra, hogy csak akkor intézkedik, ha az uniós szintű fellépés hozzáadott értéket képvisel, és ezt a rendelkezésre álló legjobb bizonyítékok alapján teszi, megvizsgálva a gazdasági, társadalmi és környezeti hatásokat, és elkerülve a szükségtelen költségeket. Erőfeszítéseinket elismerte nemzetközi szinten az OECD, amely az EU szabályozási politikáját 2018-ban a legjobbak közé sorolta. A minőségi jogalkotási program 2015-ös bemutatását követően elérkezett a megfelelő pillanat arra, hogy értékeljük a Bizottságnak az új intézményi kultúra konszolidálására és fenntartására irányuló erőfeszítéseit, illetve hogy levonjuk a tanulságokat a jövőre nézve.

Tanulságok és jövőbeli fejlesztések

A helyzetértékelés eredményei egyértelműek: a minőségi jogalkotás javította az uniós politika kialakításának módját. Széles körű igény mutatkozik arra, hogy a minőségi jogalkotás továbbra is szerves részét képezze a Bizottság munkamódszerének, és közben tovább tökéletesítsék azt:

  • A szakpolitikai döntéshozatal megnyitása: 2015 óta a Bizottság több mint 400 nyilvános konzultációt szervezett európaiak milliói számára. A nyári időszámításra vonatkozó rendelkezésekről folytatott konzultáció során például 4,6 millió válasz érkezett, a madárvédelmi és élőhelyvédelmi irányelv értékeléséről szóló konzultációban pedig több mint félmillióan vettek részt. Az új „Ossza meg velünk véleményét!” portálon keresztül, amelyet 2018-ban közel 900 000 alkalommal kerestek fel, az állampolgárok könnyen hozzájárulhatnak az uniós szakpolitikai döntéshozatalhoz. A jövőben olyan megoldásokat kell keresnünk, amelyekkel jobban felhívhatjuk a figyelmet az uniós szakpolitikai döntéshozatalban való részvétel különböző lehetőségeire. Ez elősegítené a nyilvánosság hatékonyabb bevonását a politikai döntéshozatalba.
  • A szakpolitikák javítását szolgáló, jobb minőségű eszközök: A hatásvizsgálatok és az értékelések szilárd alapot biztosítanak a politikai döntéshozatalhoz, de nem helyettesítik azt. Az újonnan létrehozott Szabályozói Ellenőrzési Testület – amelynek legújabb éves jelentése itt található – garantálja az ilyen alátámasztó elemzések minőségét. Összességében a hatásvizsgálatokat az esetek túlnyomó többségében elvégeztük, amikor erre szükség volt. Az esetek 75%-ában ez az értékelés a már meglévő eredmények értékelésén alapult, ami azt mutatja, hogy az „értékeléssel indítás” elvét egyre gyakrabban alkalmazzák. Ugyanakkor bizonyos esetekben módosítani kell a minőségi jogalkotási gyakorlatokat és kivételt kell tenni, amikor erre sürgős politikai helyzetek miatt szükség van, mint ahogy az például a migrációs válság csúcspontján történt. Ezen túlmenően a minőségi jogalkotási eszközök minőségén és időbeosztásán még van mit javítani.
  • Az uniós jogszabályok célravezetővé tétele: A Bizottság 150 egyszerűsítési kezdeményezést ismertetett, amelyek a politikai célok támogatása mellett csökkentik a szükségtelen adminisztratív terheket. A Bizottság az újonnan létrehozott REFIT-platformról származó közel 90 véleményre is válaszolt. Az egyszerűbb és kevésbé megterhelő jogszabályok hatékonyabban alkalmazhatók és hajthatók végre, és jobban betarthatók, ami végső soron jobb eredményekhez vezet, különösen a kis- és középvállalkozások esetében. Ugyanakkor dolgoznunk kell azon, hogy a gyakorlatainkat egymással hatékonyabban osszuk meg, és azokat elmélyítsük.
  • A minőségi jogalkotás közös erőfeszítés: Az Európai Parlament, a Tanács, a Bizottság és a tagállamok közös felelőssége, hogy olyan magas színvonalú uniós jogszabályokat hozzanak létre és hajtsanak végre, amelyek megfelelnek a célnak, és nem szükségtelen mértékben összetettek. A Bizottság megkönnyíthet bizonyos fejlesztéseket, de egyedül nem tudja azokat teljes mértékben biztosítani. Például a nyilvános konzultációk más uniós, nemzeti, regionális és helyi szintű intézmények bevonásával sokkal szélesebb közönséget érhetnek el. Ezen túlmenően a bizottsági javaslatok Parlament és/vagy Tanács általi módosításainak hatását szisztematikusabban kell elemezni. A tagállamok az uniós jog végrehajtása érdekében hozott nemzeti intézkedésekről is átláthatóbb jelentést készíthetnének, különösen akkor, ha az ilyen intézkedések meghaladják az uniós jog által előírt mértéket (úgynevezett „túlszabályozás”).

 Április 29-én a Bizottság konferenciát fog tartani a minőségi jogalkotásra irányuló erőfeszítések értékelése érdekében, amelynek során eszmét cserélnek a civil társadalom, az üzleti élet, a kutatás, a hatóságok és a szociális partnerek érdekelt feleivel, és megvitatják a lehetséges további lépéseket (további információk a konferenciáról itt találhatók).

Háttér-információk

A minőségi jogalkotás alapvető szerepet játszik a Juncker elnök tíz politikai prioritásának érvényesítésére irányuló bizottsági munkában, és annak biztosítására irányul, hogy a Bizottság csak akkor intézkedjen, ha az uniós fellépés hozzáadott értéket képvisel, és ezt a lehető leghatékonyabban és a legkevesebb teherrel járó módon tegye.

2015-ben a Bizottság elfogadta a minőségi jogalkotási programot, amely átalakítja belső munkamódszereit és tervezési folyamatait. Minőségi jogalkotást alkalmaztunk a tervezési és programozási ciklus valamennyi szakaszában, és leegyszerűsítettük az éves munkaprogramokat. A minőségi jogalkotás lényegét azt jelenti, hogy szakmai alapra helyezzük a szakpolitikai döntéshozatal minden vonatkozását, és alkalmassá tesszük azt napjaink kihívásainak kezelésére.

A minőségi jogalkotási program többek között az alábbi változásokat eredményezte:

  • Az „Ossza meg velünk véleményét!” portál ezentúl lehetővé teszi a polgárok számára, hogy a jogalkotási folyamat minden szakaszában részt vegyenek, ideértve a végrehajtási és a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok tervezetére vonatkozó visszajelzéseket is;
  • A Szabályozói Ellenőrzési Testület biztosítja a Bizottság politikai döntéseit alátámasztó tényalap objektivitását és hitelességét;
  • A Bizottság kötelezettséget vállalt arra, hogy a meglévő jogszabályokat minden felülvizsgálat előtt értékeli („értékeléssel indítás” elv);
  • Létezik egy olyan platform – a REFIT platform –, amely visszajelzéseket gyűjt a civil társadalom részéről azzal kapcsolatban, hogy miként lehetne javítani a hatályos uniós jogszabályokat, és amelyen keresztül javaslatokat lehet tenni. A Bizottság kötelezettséget vállalt arra, hogy reagál ezekre az észrevételekre. 

További információk

Tájékoztató – Minőségi jogalkotás: helyzetértékelés és elkötelezettségünk fenntartása

Közlemény – Minőségi jogalkotás: helyzetértékelés és elkötelezettségünk fenntartása

A Szabályozói Ellenőrzési Testület 2018-as éves jelentése

A minőségi jogalkotás weboldala

Sikertörténetek az „Ossza meg velünk véleményét!” platformon – videók

Minőségi jogalkotás: Timmermans első alelnök videóüzenete

 

IP/19/2117

Kapcsolattartás a sajtóval:

Tájékoztatás a nyilvánosság számára: Europe Direct a 00 800 67 89 10 11 telefonszámon vagy e-mailben


Side Bar