Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Съобщение за медиите

Среща на върха ЕС–Китай: Балансиране на стратегическото партньорство

Брюксел, 9 април 2019 r.

На 9 април в Брюксел се проведе 21-ата среща на върха между ЕС и Китай – форум за поемане на ангажименти на най-високо равнище и за напредък в отношенията в двустранен и многостранен аспект.

Председателят на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер и председателят на Европейския съвет Доналд Туск представляваха Европейския съюз на срещата на върха. Китайската народна република бе представлявана от министър-председателя Ли Къцян. Върховният представител на ЕС по въпросите на външната политика и политиката на сигурност и заместник-председател на Европейската комисия Федерика Могерини и заместник-председателят на Европейската комисия, отговарящ за работните места, растежа, инвестициите и конкурентоспособността, Юрки Катайнен също присъстваха на срещата.

В днешния свят нашето партньорство е по-важно от всякога. Споделяме убеждението, че съвместната работа прави света по-стабилно, по-безопасно и по-проспериращо място, заяви председателят Жан-Клод Юнкер. Като добри приятели следва също да сме честни и да кажем, че не е направено достатъчно за постигане на по-балансирани и реципрочни икономически отношения или за изпълнение на ангажиментите, поети по време на миналогодишната среща на върха в Пекин, по-специално в областта на търговията и инвестициите. Европа иска да инвестира повече в Китай и да търгува повече с него. Но за да се случи това, трябва да видим правила, които позволяват на търговията и инвестициите да се развиват. Искаме да работим с Китай, защото вярваме в потенциала на нашето партньорство.

Пълното изказване на председателя Юнкер на пресконференцията след срещата на върха е достъпно онлайн. Европейският съюз и Китай публикуваха съвместно изявление във връзка със срещата.

Реалистичен, категоричен и многоаспектен подход на ЕС

Въпреки че поради икономическото и политическото си влияние Китай е изключително важен партньор за Европейския съюз, както и обратното, в Европа нараства усещането, че балансът между предизвикателствата и възможностите, свързани с Китай, се измества. В съответствие със съвместното съобщение относно Китай и дискусиите между лидерите на Съюза по време на заседанието на Европейски съвет през март ЕС следва реалистичен и многоаспектен подход с цел поддържане на справедливи, балансирани и взаимноизгодни отношения. ЕС ще работи за по-балансирани икономически отношения с Китай, като в същото време ще се стреми към по-силна ангажираност по глобални и многостранни въпроси, включително реформата на Световната търговска организация.

Освен съвместното изявление, което показва обхвата и дълбочината на сътрудничеството между ЕС и Китай, на срещата на върха бяха постигнати и други конкретни резултати, сред които:

  • меморандум за разбирателство относно диалог в областта на контрола върху държавните помощи и системата за проверка на лоялната конкуренция;
  • споразумение за мандата за диалог между ЕС и Китай относно политиката в областта на конкуренцията;
  • съвместно изявление относно прилагането на сътрудничеството между ЕС и Китай в областта на енергетиката;
  • задание за съвместно проучване за идентифициране на най-устойчивите железопътни транспортни коридори между Европа и Китай. 

 

Запазване на международната основана на правила система за търговия и подобряване на двустранната търговия и инвестиции

На срещата на върха ЕС и Китай потвърдиха твърдата си подкрепа за основаната на правила, прозрачна, недискриминационна, отворена и приобщаваща многостранна търговска система, в чиято сърцевина стои Световната търговска организация (СТО). Въз основа на работата на съвместната работна група за реформа на СТО, създадена по време на миналогодишната среща на върха, те ще засилят дискусиите за укрепване на международните правила относно субсидиите за промишлеността.

Общата цел за сътрудничество в областта на двустранната търговия и инвестиции на базата на споделени принципи, включително осигуряване на еднакви условия на конкуренция, бе една от основните обсъждани теми. ЕС и Китай потвърдиха готовността си да осигурят един на друг по-широк, недискриминационен достъп до пазарите си. Те ще работят бързо за отстраняване на редица основни пречки пред този достъп преди следващата среща на върха ЕС–Китай.

Бе отбелязан напредък и в текущите преговори по споразумението относно инвестициите, което е първостепенен приоритет за поддържането на отворена, предвидима, справедлива и прозрачна бизнес среда за европейските и китайските инвеститори. Лидерите се ангажираха да работят за постигане на решителен напредък с цел приключване на преговорите през 2020 г. В тази връзка те също така създадоха политически механизъм за непрекъснато наблюдение на напредъка в преговорите.

След като бе постигнато предварително съгласие за текста на споразумението относно защитата на географските означения (ГО) и по-голямата част от наименованията на ГО, лидерите поеха ангажимент да работят заедно за разрешаване на останалите въпроси с цел приключване на преговорите през 2019 г. ЕС и Китай изразиха съгласие, че схвръхкапацитетът в стоманодобивния сектор продължава да е глобално предизвикателство, което изисква колективни отговори. За целта те ще комуникират помежду си в рамките на Глобалния форум по проблемите на свръхкапацитета в стоманодобива преди публикуването на важен доклад през юни 2019 г.

ЕС и Китай подписаха меморандум за разбирателство относно диалога за контрола върху държавните помощи и системата за проверка на лоялната конкуренция, с който потвърдиха меморандума за разбирателство, подписан през 2017 г. Диалогът за държавната помощ е механизъм за консултации, сътрудничество и прозрачност между Китай и ЕС в областта на държавните помощи. Той ще помогне за реализирането на взаимния интерес и съвместната работа на ЕС и Китай за насърчаване на лоялна конкуренция в световен план. Диалогът също така е част от по-широката стратегия на Комисията за преодоляване на изкривяването, което националните политики за субсидиране предизвикват в условията на конкуренция в световен мащаб. Споразумението за мандата за диалог между ЕС и Китай относно политиката в областта на конкуренцията, също постигнато днес, ще замени два предишни документа, подписани от ЕС и Китай, с цел улесняване на исканията за разследване на предполагаемо антиконкурентно поведение. В споразумението се посочва, че ЕС и Китай имат общ интерес да сведат до минимум потенциално неблагоприятните последствия от дейностите по правоприлагане по отношение на интересите на другата страна.

 

Сътрудничество за справяне с глобалните и регионалните предизвикателства

Извън търговията и инвестициите Китай носи отговорност да допринася за поддържането на основан на правила световен ред, което може да е от решаващо значение за осигуряването на ефективни многостранни отговори на глобални предизвикателства. Сътрудничеството между ЕС и Китай вече се оказа решаващо по отношение на редица въпроси – от борбата с изменението на климата до спазването на Съвместния всеобхватен план за действие относно ядрената програма на Иран.

След стратегическия диалог на високо равнище, председателстван съвместно от върховния представител и заместник-председател Федерика Могерини и китайския държавен съветник Уанг И, както и дискусиите между външните министри на държавите от ЕС и държавния съветник Уанг относно отношенията между ЕС и Китай лидерите проведоха ползотворни разговори относно сътрудничеството в областта на външните работи и сигурността и положението в техните региони. Бяха обсъдени начини за подкрепа за намирането на мирно решение на Корейския полуостров, трайното, цялостно и ефективно изпълнение на споразумението за ядрената програма на Иран, съвместната координирана работа по мирния процес в Афганистан и положението в Украйна. Лидерите обсъдиха и други предизвикателства в областта на външните работи и сигурността, като тези във Венецуела и Африка.

ЕС припомни значението на прилагането на международното право и сътрудничество срещу злонамерени дейности в киберпространството, включително по отношение на извършваните с помощта на ИКТ кражби на интелектуална собственост, с цел съществуването на отворено, стабилно и сигурно киберпространство. На срещата на върха също така бе отбелязано, че 5G мрежите ще бъдат гръбнакът на бъдещото икономическо и социално развитие. На 26 март Комисията препоръча на всички държави от ЕС, когато изграждат 5G мрежи, да извършват цялостна оценка на риска и да вземат подходящи мерки за сигурност. Освен това препоръката има за цел създаване на координиран подход на ЕС за оценка и управление на риска. Тя не е насочена към конкретни компании или държави.

Като се има предвид, че защитата на правата на човека и подобряването на тяхното спазване са залегнали в основата на Европейския съюз и неговите глобални партньорства, лидерите обсъдиха и въпроси в тази област – една седмица след като ЕС и Китай проведоха последния си диалог за правата на човека.

Лидерите обсъдиха огромния потенциал на по-нататъшното свързване на Европа и Азия по устойчив начин и на базата на пазарни принципи. Въз основа на четвъртото заседание на платформата за свързаност между ЕС и Китай, състояло се в рамките на срещата на върха, ЕС и Китай разгледаха различни начини за създаване на полезни взаимодействия между подхода на ЕС за свързаност, включително трансевропейската транспортна мрежа, и инициативата „Един пояс, един път“ на Китай. Лидерите поеха ангажимент за откритост, прозрачност и еднакви условия на конкуренция в областта на инфраструктурната свързаност, както и за взаимноизгодно изпълнение на проекти в рамките на платформата за свързаност между ЕС и Китай. Лидерите също така приветстваха постигнатото в рамките на платформата споразумение за задание за съвместно проучване за идентифициране на най-устойчивите железопътни транспортни коридори между Европа и Китай.

ЕС и Китай са начело на прехода към чиста енергия за постигане на целите по Парижкото споразумение. В рамките на срещата на върха комисарят по въпросите на климата и енергетиката Мигел Ариас Канете и неговият китайски колега Чжан Джинхуа, администратор на китайската национална агенция по енергетика, подписаха съвместно изявление относно прилагането на сътрудничеството между ЕС и Китай в областта на енергетиката, което ще осигури рамка за задълбочаване и засилване на сътрудничеството между ЕС и Китай в тази област. Сътрудничеството ще обхване разширяването на източниците на възобновяема енергия, енергийната ефективност, развитието на енергийните пазари и системи, както и по-голямо участие на предприятията в енергийния сектор въз основа на равнопоставеност и реципрочни възможности за стопанска дейност.

В рамките на срещата на върха се състояха редица други срещи на високо равнище, включително 4-ият диалог за сътрудничество в областта на иновациите, председателстван съвместно от комисаря по въпросите на изследванията, науката и иновациите Карлош Моедаш и китайския министър на науката и технологиите Уанг Чжиганг. ЕС и Китай ще изготвят обща пътна карта за обогатяване и балансиране на сътрудничеството в областта на научните изследвания и иновациите, а сред останалите акценти на диалога бяха рамковите условия за сътрудничество, включително взаимното отваряне на съответните програми за научни изследвания и иновации.

Диалогът относно регионалната и селищната политика ще се проведе утре и ще се председателства от комисаря по въпросите на регионалната политика Корина Крецу и заместник-председателя на националната комисия за развитие и реформи Луо Уен. Те ще обсъдят различни начини за разширяване на текущото сътрудничество за иновации, за подкрепа на стартиращите предприятия и малките и средните предприятия, както и за индустриален преход. В тази връзка ЕС и Китай скоро ще започнат съвместно проучване, сравняващо подхода на ЕС към регионалните иновации (интелигентна специализация) и съответните стратегии за иновации в Китай, за да се идентифицират области за бъдещо сътрудничество в тази област.

 

За повече информация

Съвместно изявление след 21-ата среща на върха ЕС–Китай

Бележки на председателя Жан-Клод Юнкер на пресконференцията след 21-ата среща на върха ЕС–Китай

Уебсайт за срещата на върха ЕС–Китай

Информационен документ за отношенията между ЕС и Китай

Уебсайт на делегацията на Европейския съюз в Китай

IP/19/2055

Лица за контакти с медиите:

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar