Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

EU-finansierede forskere løfter sløret for det første billede af et sort hul

Bruxelles, den 10. april 2019

Kommissionen afslører i dag det første billede nogensinde af et sort hul, som er taget af Event Horizon Telescope, et globalt videnskabeligt samarbejde med deltagelse af EU-finansierede forskere. Denne store opdagelse giver visuelt belæg for eksistensen af sorte huller og udvider grænserne for moderne videnskab.

Den første observation af et sort hul er resultatet af et storstilet internationalt forskningssamarbejde, Event Horizon Telescope (EHT), hvor EU-finansierede forskere har spillet en central rolle. Dette store videnskabelige resultat er et kvantespring i vores forståelse af sorte huller, bekræfter prognoserne i Einsteins relativitetsteori og åbner nye muligheder for undersøgelse af vores univers. Det første billede af det sorte hul blev afsløret på seks sideløbende pressekonferencer i hele verden i dag.

Carlos Moedas, kommissær for forskning, innovation og videnskab, udtalte: "Fiktionen inspirerer ofte videnskaben, og de sorte huller har længe stimuleret vores drømme og nysgerrighed. Takket være de europæiske forskeres bidrag er tilstedeværelsen af sorte huller i dag ikke længere blot et teoretisk begreb. Denne forbløffende konstatering viser igen, at et samarbejde med partnere rundt om i verden kan føre til, at vi opnår det utænkelige og flytter grænserne for vores viden."

Formand for Det Europæiske Forskningsråd (EFR), professor Jean-Pierre Bourguignon, tilføjede: "Jeg vil gerne lykønske de forskere over hele verden, der har gjort denne inspirerende opdagelse og flyttet grænserne for vores viden. Jeg er særlig glad for at se, at forskere, som er finansieret af Det Europæiske Forskningsråd, har bidraget afgørende til dette gennembrud. EU's ambitiøse tilgang til at finansiere et sådant paradigmeskift inden for banebrydende forskning har endnu ført til en succeshistorie. Det underbygger også EFR's formål om at finansiere forskning med høj risiko/stor gevinst yderligere.

EU-finansieringen gennem Det Europæiske Forskningsråd (EFR) har ydet afgørende støtte til EHT-initiativet. Især gælder det, at EU har givet finansiering til tre af de førende forskere og deres hold, som har været med til opdagelsen, og har støttet udvikling og opgradering af den store teleskopinfrastruktur, som er afgørende for projektets succes.

I dag er der blevet bygget videre på de mange resultater af EU's finansieringsprogrammer for forskning og innovation under Horisont 2020 og de tidligere rammeprogrammer. Med udgangspunkt i denne succes har Kommissionen foreslået Horisont Europa, det hidtil mest ambitiøse EU-program, som skal holde Europa på forkant med global forskning og innovation.

 

BAGGRUND

Sorte huller er ekstremt sammenpressede kosmiske genstande, der indeholder utroligt store mængder af masse på et lille område. De påvirker deres omgivelser på ekstreme måder ved at forvrænge tiden i rummet og overophede alt materiale, der falder ned i dem. Det opfangede billede viser den sorte hul i midten af Messier 87, en massiv galakse i stjernebilledet Jomfruen. Det sorte hul ligger 55 millioner lysår fra Jorden og har en masse på 6,5 milliarder gange større end solen.

For at give mulighed for direkte observation af et sort huls umiddelbare omgivelser har Event Horizon Telescope arbejdet på at opgradere og forbinde et verdensomspændende net af otte teleskoper over hele kloden. De befinder sig på udfordrende steder i stor højde, f.eks. Sierra Nevada i Spanien, vulkaner i Hawaii og Mexico, bjergene i Arizona, Atacama-ørkenen i Chile og Antarktis. Over 200 forskere fra Europa, Nord- og Sydamerika og Østasien deltager i dette store internationale initiativ.

EU's Europæiske Forskningsråd har ydet støtte til forskere, der er med i EHT-samarbejdet gennem følgende projekter under EU's Horisont 2020 og det 7. rammeprogram:

  • Projektet BlackHoleCam til 14 mio. EUR, som tager sigte på at opfange billedet, måle og forstå sorte huller. Siden 2014 har dette seksårige forskningsprojekt udføres af tre førende videnskabsfolk og deres hold: professorerne Heino Falcke fra Radboud Universitet i Nijmegen (også formand for EHT's forskningsråd), Michael Kramer fra Max Planck-instituttet for radioastronomi og Luciano Rezzolla fra Goethe Universitetet i Frankfurt.
  • Projektet RadioNet støtter et konsortium af 27 institutioner i Europa, Republikken Korea og Sydafrika, der skal integrere infrastrukturer i verdensklasse til forskning i radioastronomi. Dette omfatter radioteleskoper, teleskopsystemer, dataarkiver og det verdensomspændende europæiske net for interferometri med meget lang basislinie (EVN). Projektet koordineres af Max Planck-instituttet for radioastronomi. I de seneste 15 år har EU investeret 30,3 mio. EUR i Radionet.

Det Europæiske Forskningsråd, som blev oprettet af EU i 2007, er den vigtigste europæiske finansieringsorganisation for frontlinjeforskning i topklasse. Hvert år udvælger og støtter EFR de allerbedste, kreative forskere af alle nationaliteter og i alle aldre, så de kan gennemføre projekter i Europa. EFR tilbyder fire grundlæggende tilskudsordninger: "Starting", "Consolidator", "Advanced" og "Synergy". Med sin supplerende "Proof of Concept" -tilskudsordning hjælper EFR modtagerne til at slå bro mellem modtageres banebrydende forskning og tidlige faser af markedsføringen.

 

YDERLIGERE OPLYSNINGER

Billeder og videoklip af det sorte hul på Kommissionens audio-visuelle portal

Pressemeddelelse om Event Horizon Telescope

Europa-Kommissionens pressekonference om Europe by Satellite

Europa-Kommissionens pressekonference på EUtube

Følg med på Facebook, Instagram og Twitter med hashtag #RealBlackHole

Nyhed om Det Europæiske Forskningsråd

 

IP/19/2053

Pressehenvendelser:

Borgerhenvendelser: Europe Direct på tlf. 00 800 67 89 10 11 eller pr. mail


Side Bar