Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise - Tisková zpráva

Vědci podporovaní z prostředků EU přinášejí světu vůbec první obrázek černé díry

Brusel 10. dubna 2019

Komise dnes představila vůbec první obrázek černé díry, který pořídil tzv. Event Horizon Telescope. Jedná se o celosvětový vědecký projekt, do nějž jsou zapojeni také vědci financovaní z prostředků EU a který nabízí vizuální důkaz existence černých děr. Hranice moderní vědy se tak opět posunuly o kus dál.

Vůbec první přímé pozorování černé díry je výsledkem rozsáhlého mezinárodního výzkumného projektu nazvaného Event Horizon Telescope (EHT), ve kterém hrají důležitou úlohu výzkumní pracovníci financovaní z prostředků EU. Tento významný vědecký úspěch představuje revoluční změnu, pokud jde o naše chápání černých děr, potvrzuje předpovědi Alberta Einsteina v jeho obecné teorii relativity a naznačuje budoucí směřování výzkumu vesmíru. První zdařený snímek černé díry byl představen během šesti simultánních tiskových konferencí po celém světě.

Eurokomisař odpovědný za výzkum, vědu a inovace Carlos Moedas k tomu uvedl: „Fantazie často inspiruje vědu a černé díry již dlouho provokují naše představy a zvědavost. Díky příspěvku evropských vědců již dnes není existence černých děr jen teoretickým konceptem. Tento úžasný počin opět dokazuje, že díky spolupráci s partnery po celém světě můžeme dosáhnout dříve nemyslitelných věcí a rozšířit naše znalosti.“

Předseda Evropské rady pro výzkum (ERV) profesor Jean-Pierre Bourguignon dodal: „Blahopřeji vědcům z celého světa, kteří se tohoto inspirativního projektu účastnili a posunuli hranice našeho poznání zase o kus dál. Jsem obzvláště rád, že se na tomto zásadním objevu podíleli značným způsobem také vědci financovaní Evropskou radou pro výzkum. Odvážný přístup EU k financování průkopnického výzkumu vedl opět k úspěchu a přinesl výsledky, které zcela mění chápání v této oblasti. Opodstatňuje tak rovněž účel ERV, kterým je financování vysoce rizikového výzkumu, který může vést ke skvělým výsledkům.“

Zásadní podporu projektu EHT přineslo právě financování z prostředků EU prostřednictvím Evropské rady pro výzkum (ERV). Evropská unie zejména poskytla finanční prostředky pro tři přední vědce a jejich týmy, kteří se projektu účastnili, a podpořila také rozvoj a modernizaci rozsáhlé infrastruktury teleskopů, která byla pro úspěch projektu zásadní.

Dnešní objev je jedním z řady úspěchů evropského programu financování výzkumu a inovací Horizont 2020 a předchozích rámcových programů. Na základě tohoto úspěchu předložila Evropská komise návrh nového programu Horizont Evropa, který je doposud nejambicióznějším programem EU, jenž by měl Unii udržet v čele celosvětového výzkumu a inovací.

 

SOUVISLOSTI

Černé díry jsou extrémně stlačené vesmírné objekty, které na malém prostoru obsahují neuvěřitelné množství hmoty. Mají ohromný vliv na své okolí tím, že ohýbají časoprostor a veškerý materiál, který do nich spadne, ohřejí na extrémní teplotu. Snímek představuje černou díru v centru obrovské galaxie Messier 87 v souhvězdí Panny. Tato černá díra se nachází ve vzdálenosti 55 milionů světelných let od Země a její hmotnost je 6,5 miliardkrát větší než hmotnost našeho Slunce.

Aby bylo možné přímo sledovat bezprostřední okolí černé díry, musela se v rámci projektu Event Horizon Telescope modernizovat a propojit síť osmi teleskopů po celém světě. Ty se nacházejí v problémových lokalitách s vysokou nadmořskou výškou, včetně španělského pohoří Sierra Nevada, sopek na Havaji a v Mexiku, pohoří v Arizoně, chilské pouště Atacama a Antarktidy. Tohoto obrovského mezinárodního projektu se účastní přes 200 výzkumných pracovníků z Evropy, obou Amerik a východní Asie.

Evropská rada pro výzkum poskytla vědcům zapojeným do EHT finanční prostředky z programu Horizont 2020 a 7. rámcového programu v rámci těchto projektů:

  • Projekt BlackHoleCam v hodnotě 14 milionů eur slouží k zachycení obrazu, měření a pochopení černých děr. Tento šestiletý výzkum provádí od roku 2014 tři přední vědci a jejich týmy: profesor Heino Falcke z Radboud University v nizozemském Nijmegenu (který je také předsedou vědecké rady EHT), profesor Michael Kramer z Ústavu Maxe Plancka pro radioastronomii a profesor Luciano Rezzolla z Goetheho univerzity ve Frankfurtu nad Mohanem.
  • Projekt RadioNet podporuje konsorcium 27 institucí v Evropě, Jižní Koreji a Jihoafrické republice, které se zaměřuje na integraci špičkové infrastruktury do výzkumu v oblasti radioastronomie. Patří sem rádiové teleskopy, teleskopická pole, datové archivy a celosvětově fungující Evropská síť pro interferometrii s velmi dlouhou základnou (EVN). Projekt koordinuje Institut Maxe Plancka pro radioastronomii. Za posledních 15 let investovala EU do projektu RadioNet 30,3 milionu eur.

Evropská rada pro výzkum (ERV), kterou EU zřídila v roce 2007, je hlavní evropskou organizací zabývající se financováním špičkového výzkumu. Každý rok vybírá a financuje nejlepší a nejkreativnější výzkumné pracovníky všech státních příslušností a věkových kategorií, kteří mohou realizovat v Evropě své projekty. ERV nabízí čtyři základní grantové programy: granty pro začínající vědce (Starting), granty pro nezávislé špičkové vědce (Consolidator), granty pro pokročilé výzkumné projekty (Advanced) a granty na součinnost (Synergy). Díky dalšímu grantovému programu Proof of Concept (pro ověření správnosti koncepce) pomáhá ERV příjemcům grantů překlenout rozdíl mezi průkopnickým výzkumem a ranou fází komercializace projektu.

 

DALŠÍ INFORMACE

Fotografie a videa černé díry na audiovizuálním portálu Evropské komise

Event Horizon Telescope – tisková zpráva

Tisková konference Evropské komise o iniciativě Europe by Satellite

Tisková konference Evropské komise na EUtube

Sledujte novinky na Facebooku, Instagramu a Twitteru pomocí hashtagu #RealBlackHole

Zpráva Evropské rady pro výzkum

 

IP/19/2053

Kontaktní osoby:

Pro veřejnost: služba Europe Direct , tel 00 800 67 89 10 11 nebo e-mail


Side Bar