Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Съобщение за медиите

Фейсбук се съобразява с исканията на Европейската комисия и органите за защита на потребителите да промени условията си и да изясни на потребителите как използва данните

Брюксел, 9 април 2019 r.

Европейската комисия и органите за защита на потребителите приветстваха днес актуализираните условия за ползване на Фейсбук. Сега в тях ясно се обяснява как дружеството използва данните на своите ползватели, за да развива дейности по профилиране и целева реклама, с които то се финансира.

В новите условия се описва подробно какви услуги Фейсбук продава на трети лица, които се базират на използването на данните на ползвателя, как потребителите могат да закрият своите акаунти и по какви причини акаунти могат да бъдат деактивирани. Тези промени са резултат от преговори, насочени към постигането на пълно оповестяване на бизнес модела на Фейсбук по обстоен и ясен начин за ползвателите.

Вера Йоурова, комисар по въпросите на правосъдието, потребителите и равнопоставеността между половете, приветства споразумението: „Днес Фейсбук най-после показва ангажимент за по-голяма прозрачност и лесноразбираем език в своите условия за ползване. Дружество, което желае да възстанови доверието на потребителите след скандала с Фейсбук/Кеймбридж Аналитика, не трябва да крие зад сложни юридически фрази това как печели милиарди от данните на хората. Сега ползвателите вече ясно ще разбират, че техните данни се използват от социалната мрежа, за да продава целеви реклами. Органите за защита на потребителите и Европейската комисия се застъпваме с обединени сили за правата на потребителите в ЕС“.

След скандала с Кеймбридж Аналитика, и като мярка във връзка с разследването на платформите на социалните медии през 2018 г., Европейската комисия и националните органи за защита на потребителите поискаха от Фейсбук да информира ясно потребителите за това как социалната мрежа се финансира и какви приходи се реализират от използването на данни на потребителите. Те поискаха също така от платформата да приведе останалата част от своите условия за предоставяне на услуги в съответствие с правото на ЕС за защита на потребителите.

В резултат на това Фейсбук ще въведе нов текст в своите условия за ползване, в който се обяснява, че дружеството не събира от ползвателите такса за своите услуги в замяна на съгласието им да споделят своите данни и да бъдат изложени на търговски реклами. В условията на Фейсбук вече ще се обяснява ясно, че бизнес моделът му се основава на продажба на услуги за целева реклама на търговците чрез използване на данните от профилите на ползвателите. 

Освен това, вследствие на действията по правоприлагане, Фейсбук измени също така:

— политиката си относно ограничаването на отговорността, като вече признава своята отговорност при небрежност, например в случай че данни са били обработени неправомерно от трети лица;

— правото си да променя едностранно договорни условия, като го ограничи до случаи, в които промените са разумни и се вземат под внимание също интересите на потребителите;

— разпоредбите за временното съхранение на съдържание, което е заличено от потребителите. Такова съдържание може да се съхранява само в специфични случаи —например за да се изпълни искането на орган за спазване на определени разпоредби — и за максимален срок от 90 дни при наличие на технически причини;

— формулировката, поясняваща правото на обжалване на потребителите, когато тяхното съдържание е било премахнато.

Следващи стъпки

Фейсбук ще завърши изпълнението на всички ангажименти най-късно до края на юни 2019 г. Комисията и мрежата за сътрудничество в областта на защитата на потребителите ще наблюдават отблизо изпълнението.

Ако Фейсбук не изпълни поетите ангажименти, националните органи за защита на потребителите биха могли да решат да прибегнат до принудителни мерки, включително санкции. 

Контекст

Регламентът на ЕС за сътрудничество в областта на защитата на потребителите свързва националните органи за защита на потребителите в общоевропейска мрежа за правоприлагане. На тази основа национален орган в една държава от ЕС може да поиска съдействие от еквивалентния орган в друга държава от ЕС, за да се сложи край на трансгранично нарушение на правото на ЕС за защита на потребителите.

Мрежата за сътрудничество в областта на защитата на потребителите извърши съвместна оценка на условията за ползване на Фейсбук, координирана от френската Генерална дирекция за конкуренция, потребление и санкциониране на измамите (DGCCRF), и поиска от дружеството, както и от Туитър и Гугъл+ да подобрят редица договорни условия.

За повече информация

Информационeн документи относно промените, въведени от Фейсбук

Съобщение за медиите относно резултатите от действието, свързано със социалните медии

 

IP/19/2048


Side Bar