Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană - Comunicat de presă

O uniune a securității: Comisia Europeană salută adoptarea în forma finală a noului sistem european de informații cu privire la cazierele judiciare ale resortisanților țărilor terțe condamnați

Bruxelles, 9 aprilie 2019

Consiliul a aprobat astăzi forma finală a propunerii Comisiei de creare a unui sistem european de informații cu privire la cazierele judiciare ale resortisanților țărilor terțe condamnați.

Acest sistem central are scopul de a îmbunătăți schimbul de informații, prin intermediul Sistemului european de informații cu privire la cazierele judiciare (ECRIS), privind cazierele judiciare ale resortisanților țărilor terțe și ale persoanelor apatride care au făcut obiectul unei condamnări.

Věra Jourová, comisarul pentru justiție, consumatori și egalitate de gen, a declarat: „Noul sistem va accelera și va simplifica demersurile autorităților de aplicare a legii de identificare a resortisanților țărilor terțe care au fost condamnați anterior în UE, printr-o simplă căutare în ECRIS. Se va îmbunătăți astfel cooperarea polițienească și judiciară în vederea combaterii criminalității și a terorismului pe întreg teritoriul UE, Europa devenind un loc mai sigur pentru toți cetățenii săi.”  

Principalele caracteristici ale sistemului ECRIS-TCN 

  • Baza de date va fi disponibilă online, iar autoritățile vor putea lansa cu ușurință căutări cu ajutorul unui sistem de căutare de tip „rezultat pozitiv/negativ”: rezultatul pozitiv va indica statele membre de la care se poate obține cazierul judiciar complet al unei anumite persoane.
  • Sistemul va conține numai informații privind identitatea, inclusiv date dactiloscopice și, dacă sunt disponibile, imagini faciale.
  • Sistemul va fi administrat de eu-LISA, agenția UE responsabilă cu gestionarea sistemelor informatice la scară largă în spațiul de libertate, securitate și justiție.
  • Pe lângă utilizarea în scopul procedurilor penale, sistemul se poate utiliza și în alte scopuri care au fost aprobate, ca de exemplu atunci când se face o verificare pentru a atesta că persoanele pot lucra cu copiii sau pentru a obține un permis, cum ar fi permisul de armă de foc. 

Etapele următoare 

Noile norme, astfel cum au fost deja adoptate de Parlamentul European, vor intra în vigoare în toate statele membre odată ce vor fi publicate în Jurnalul Oficial în săptămânile următoare. 

De asemenea, sunt în curs de negociere alte acte legislative propuse de Comisie care prevăd posibilitatea de a se consulta baza de date ECRIS-TCN și în cazurile în care este necesară o autorizare privind călătoriile (prin intermediul sistemului ETIAS), în cazurile în care se analizează cererile de viză (prin intermediul Sistemului de informații privind vizele) sau în cazurile în care se investighează frauda de identitate.

În aceste cazuri, se vor pune la dispoziție numai informațiile privind identitatea persoanelor care au fost condamnate pentru infracțiuni grave sau pentru acte de terorism. 

Context

În prezent, ECRIS este utilizat de aproximativ 3 milioane de ori pe an pentru schimbul de informații cu privire la condamnările penale anterioare. În aproximativ 30 % din cazurile în care s-au solicitat informații privind cazierele judiciare, răspunsul a fost pozitiv, ceea ce înseamnă că se furnizează într-adevăr informații privind cazierul judiciar. Acest lucru este valabil în special pentru procedurile penale. Cu toate acestea, sistemul ECRIS poate fi utilizat și în alte scopuri care au fost aprobate, cum ar fi obținerea unui permis pentru arme de foc sau efectuarea unei verificări pentru a atesta că o anumită persoană poate lucra cu copiii.

Acțiunile de îmbunătățire a ECRIS în privința resortisanților țărilor terțe sunt luate în contextul Agendei europene privind securitatea. De asemenea, ECRIS-TCN face parte din noua abordare stabilită de Comisia Europeană în ceea ce privește gestionarea datelor legate de frontiere și de securitate, conform căreia toate sistemele centralizate de informații ale UE în materie de securitate, frontiere și gestionare a migrației ar trebui să fie interoperabile și să respecte pe deplin drepturile fundamentale. 

Pentru informații suplimentare

ECRIS-TCN

IP/19/2018

Persoane de contact pentru presă:

Întrebări din partea publicului larg: Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email


Side Bar