Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie - Persbericht

Veiligheidsunie: de Europese Commissie verheugt zich over de definitieve goedkeuring van het nieuwe Europees Strafregisterinformatiesysteem voor veroordeelde onderdanen van derde landen

Brussel, 9 april 2019

De Raad heeft vandaag zijn definitieve goedkeuring gegeven aan het voorstel van de Commissie om een Europees Strafregisterinformatiesysteem voor veroordeelde onderdanen van derde landen op te zetten.

Dit centrale systeem beoogt een betere uitwisseling van strafregisterinformatie over veroordeelde onderdanen van derde landen en staatlozen via het bestaande Europees Strafregisterinformatiesysteem (ECRIS).

Věra Jourová, commissaris voor Justitie, Consumentenzaken en Gendergelijkheid: "Het nieuwe systeem zal het voor de rechtshandhavingsautoriteiten sneller en gemakkelijker maken om onderdanen van derde landen die eerder in de EU zijn veroordeeld, op te sporen via een eenvoudige zoekopdracht in ECRIS. Dit zal zorgen voor een betere politiële en justitiële samenwerking waardoor criminaliteit en terrorisme in de hele EU beter kunnen worden bestreden en Europa voor al zijn burgers een veiliger plaats wordt."  

Belangrijkste kenmerken van ECRIS TCN 

  • De databank zal online beschikbaar zijn en de autoriteiten kunnen eenvoudig zoeken via een "treffer/geen treffer"-zoeksysteem: een treffer geeft aan welke lidstaten beschikken over volledige strafregisterinformatie over een bepaalde persoon.
  • Het systeem bevat uitsluitend identiteitsgegevens, waaronder vingerafdrukken en, indien beschikbaar, gezichtsopnamen.
  • Het systeem zal worden beheerd door eu-LISA, het EU-agentschap dat verantwoordelijk is voor het beheer van grootschalige informatiesystemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht.
  • Van het systeem kan niet alleen worden gebruikgemaakt voor strafrechtelijke procedures, maar ook voor andere toegestane doeleinden, zoals antecedentenonderzoek van personen die met kinderen willen werken of die een vergunning aanvragen, bijv. om met wapens om te gaan. 

Volgende stappen 

Aangezien de nieuwe voorschriften reeds door het Europees Parlement zijn aangenomen, zullen zij, na bekendmaking in het Publicatieblad, in de komende weken in alle lidstaten in werking treden. 

Momenteel wordt ook onderhandeld over andere door de Commissie voorgestelde wetgeving die het mogelijk zou maken om de ECRIS-TCN-databank eveneens te raadplegen wanneer reisautorisaties om de EU binnen te komen worden aangevraagd (via het ETIAS-systeem), wanneer visumaanvragen worden behandeld (via het Visuminformatiesysteem) of wanneer identiteitsfraude wordt onderzocht.

In die gevallen zullen alleen identiteitsgegevens van wie voor zware criminaliteit of terrorisme is veroordeeld, ter beschikking worden gesteld. 

Achtergrond

ECRIS wordt momenteel zowat 3 miljoen keer per jaar gebruikt om informatie uit te wisselen over eerdere strafrechtelijke veroordelingen. In ongeveer 30 % van de gevallen waarin om strafregisterinformatie wordt verzocht, wordt een positief antwoord gegeven, in die zin dat daadwerkelijk strafregisterinformatie wordt verstrekt. Hierbij gaat het vooral om strafrechtelijke procedures. Het systeem kan echter ook voor toegestane doeleinden worden gebruikt, zoals het verkrijgen van een vuurwapenvergunning of het verlenen van toestemming om met kinderen te werken.

Het verbeteren van ECRIS ten aanzien van onderdanen van derde landen maakt deel uit van de Europese veiligheidsagenda. ECRIS-TCN is ook een onderdeel van de nieuwe aanpak van de Europese Commissie wat betreft gegevensbeheer voor grenstoezicht en veiligheid, waarbij alle gecentraliseerde EU-informatiesystemen voor veiligheids-, grens- en migratiebeheer interoperabel moeten worden met volledige inachtneming van de grondrechten. 

Meer informatie

ECRIS-TCN

IP/19/2018

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail


Side Bar