Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija - Paziņojums presei

Drošības savienība: Eiropas Komisija atzinīgi vērtē jaunās Eiropas Sodāmības reģistru informācijas sistēmas par notiesātiem trešo valstu valstspiederīgajiem galīgo pieņemšanu

Briselē, 2019. gada 9. aprīlī

Padome šodien deva galīgo apstiprinājumu Komisijas priekšlikumam izveidot Eiropas Sodāmības reģistru informācijas sistēmu par notiesātiem trešo valstu valstspiederīgajiem.

Šīs centrālās sistēmas mērķis ir uzlabot to, kā esošajā Eiropas Sodāmības reģistru informācijas sistēmā (ECRIS) notiek sodāmības reģistra informācijas apmaiņa par notiesātiem trešo valstu valstspiederīgajiem un bezvalstniekiem.

Tieslietu, patērētāju un dzimumu līdztiesības komisāre Vera Jourova sacīja: “Pateicoties jaunajai sistēmai, tiesībaizsardzības iestādes, veicot vienkāršu meklēšanu ECRIS, varēs ātrāk un vienkāršāk atklāt trešo valstu valstspiederīgos, kas iepriekš notiesāti Eiropas Savienībā. Tas palīdzēs uzlabot policijas un tiesu iestāžu darbu, kā arī sadarbību, lai labāk cīnītos pret noziedzību un terorismu visā ES, tādējādi padarot Eiropu par drošāku vietu visiem tās iedzīvotājiem.”  

ECRIS TCN galvenās iezīmes 

  • Datubāze būs pieejama tiešsaistē, un iestādes tajā varēs viegli meklēt, izmantojot “trāpījums / nav trāpījuma” meklēšanas mehānismu: trāpījums norādīs dalībvalstis, no kurām var iegūt pilnīgu sodāmības reģistru informāciju par konkrētu personu.
  • Sistēma ietvers tikai identifikācijas informāciju, tostarp pirkstu nospiedumus un (ja tie ir pieejami) sejas attēlus.
  • Sistēmu pārvaldīs eu-LISA – ES aģentūra, kas atbild par lielapjoma informācijas sistēmu pārvaldību brīvības, drošības un tiesiskuma telpā.
  • Papildus sistēmas izmantošanai kriminālprocesa vajadzībām to var izmantot arī citiem atļautiem mērķiem, piemēram, gadījumos, kad personām tiek piešķirta atļauja strādāt ar bērniem vai saņemt licenci, piemēram, lai rīkotos ar šaujamieročiem. 

Turpmākie pasākumi 

Tā kā Eiropas Parlaments jau ir pieņēmis jaunos noteikumus, tie visās dalībvalstīs stāsies spēkā tuvākajās nedēļās pēc publicēšanas Oficiālajā Vēstnesī. 

Vēl tiek apspriesti arī Komisijas ierosinātie papildu tiesību akti, kas ļautu pārbaudīt ECRIS-TCN datubāzi arī, ja tiek lūgta ceļošanas atļauja ieceļošanai ES (izmantojot ETIAS sistēmu), izskatot vīzu pieteikumus (izmantojot vīzu informācijas sistēmu) vai izmeklējot identitātes viltošanu.

Šajos gadījumos būtu pieejama tikai tādu personu identitātes informācija, kuras notiesātas par smagiem noziegumiem vai terorismu. 

Konteksts

ECRIS pašlaik tiek izmantota aptuveni trīs miljonus reižu gadā, lai apmainītos ar informāciju par iepriekšējiem notiesājošiem spriedumiem krimināllietās. Aptuveni 30 % gadījumu, kad tiek pieprasīta informācija par sodāmību, tiek sniegta pozitīva atbilde, kas nozīmē, ka tiek sniegta faktiskā sodāmības reģistra informācija. Tas galvenokārt attiecas uz kriminālprocesiem. Tomēr to var izmantot arī citiem atļautiem mērķiem, piemēram, kad tiek piešķirta licence šaujamieroču iegādei vai atļauja strādāt ar bērniem.

ECRIS uzlabošana attiecībā uz trešo valstu valstspiederīgajiem ir daļa no Eiropas Drošības programmas. ECRIS-TCN ir arī daļa no jaunās pieejas, kuru Eiropas Komisija izstrādājusi saistībā ar datu pārvaldību attiecībā uz robežām un drošību un saskaņā ar kuru visām centralizētajām ES informācijas sistēmām drošības, robežu un migrācijas pārvaldībai būtu jākļūst sadarbspējīgām, pilnībā ievērojot pamattiesības. 

Plašāka informācija

ECRIS-TCN

IP/19/2018

Kontakti presei:

Sabiedrībai: informatīvais dienests Europe Direct tālrunis 00 800 67 89 10 11 vai e-pasts


Side Bar