Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos - pranešimas spaudai

Saugumo sąjunga. Europos Komisija palankiai vertina tai, kad galutinai priimta nauja Europos nuosprendžių registrų informacinė sistema dėl nuteistų trečiųjų šalių piliečių

Briuselis, 2019 m. balandžio 9 d.

Šiandien Taryba galutinai pritarė Komisijos pasiūlymui sukurti Europos nuosprendžių registrų informacinę sistemą dėl nuteistų trečiųjų šalių piliečių.

Šios centrinės sistemos paskirtis – naudojant esamą Europos nuosprendžių registrų informacinę sistemą (ECRIS) gerinti keitimąsi nuosprendžių registrų informacija, susijusia su nuteistais ES pilietybės neturinčiais piliečiais ir asmenimis be pilietybės.

Už teisingumą, vartotojų reikalus ir lyčių lygybę atsakinga Komisijos narė Věra Jourová sakė: „Naujoji sistema padės teisėsaugos institucijoms greičiau ir paprasčiau, atlikus paprastą paiešką ECRIS, nustatyti anksčiau ES nuteistus trečiųjų šalių piliečius. Tai padės gerinti policijos ir teismų bendradarbiavimą, kad visoje ES būtų veiksmingiau kovojama su nusikalstamumu ir terorizmu ir Europa taptų saugesnė visiems jos piliečiams.“  

Pagrindiniai sistemos ECRIS TCN ypatumai 

  • Duomenų bazė bus prieinama internete, o valdžios institucijos galės lengvai atlikti paiešką naudodamos paieškos atitikties mechanizmą: nustačius atitiktį bus taip pat nustatytos valstybės narės, galinčios suteikti išsamią konkretaus asmens teistumo informaciją.
  • Sistemoje bus tik tapatybės informacija, įskaitant pirštų atspaudus ir, jei įmanoma, veido atvaizdą.
  • Sistemą valdys didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo Europos agentūra („eu-LISA“).
  • Be to, sistema gali būti naudojama ne tik baudžiamajam procesui, bet ir kitais teisėtais tikslais: renkant informaciją apie asmenis dėl leidimo dirbti su vaikais arba gauti, pavyzdžiui, licenciją šaunamajam ginklui laikyti. 

Tolesni veiksmai 

Naujosios taisyklės, kurias jau patvirtino Europos Parlamentas, įsigalios visose valstybėse narėse per kelias ateinančias savaites, paskelbus jas Oficialiajame leidinyje. 

Be to, vyksta derybos dėl kitų Komisijos pasiūlytų teisės aktų, kuriais būtų suteikiama galimybė patikrinti ECRIS-TCN duomenų bazę tuo atveju, kai prašoma kelionės leidimo atvykti į ES (per ETIAS sistemą), nagrinėjant prašymus išduoti vizą (naudojantis Vizų informacine sistema) arba tiriant tapatybės klastojimo atvejus.

Tokiais atvejais būtų prieinama tik asmenų, kurie nuteisti už sunkius nusikaltimus ar terorizmą, tapatybės informacija. 

Pagrindiniai faktai

ECRIS šiuo metu naudojama apie 3 mln. kartų per metus keičiantis informacija apie ankstesnius apkaltinamuosius nuosprendžius. Paprašius pateikti informaciją apie teistumą, apie 30 proc. atvejų gaunamas teigiamas atsakymas: tai reiškia, kad pateikiama faktinė informacija apie teistumą. Tai daugiausia susiję su baudžiamuoju procesu. Tačiau jis taip pat gali būti naudojamas teisėtais tikslais, pavyzdžiui, norint gauti licenciją šaunamajam ginklui laikyti, arba leidimą dirbti su vaikais.

Tobulinti sistemos ECRIS veikimą, kiek tai susiję su trečiųjų šalių piliečiais, yra Europos saugumo darbotvarkės dalis. Sistemai ECRIS TCN taip pat taikomas naujas Europos Komisijos požiūris į sienų ir saugumo srities duomenų valdymą, pagal kurį visos centralizuotos ES saugumo, sienų ir migracijos valdymo informacinės sistemos turėtų būti sąveikios ir taikomos visapusiškai laikantis pagrindinių teisių. 

Daugiau informacijos

ECRIS TCN

IP/19/2018

Žiniasklaidai:

Visuomenei: Europe Direct , tel. 00 800 67 89 10 11 e. paštas


Side Bar