Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság - Sajtóközlemény

Biztonsági unió: Az Európai Bizottság üdvözli az elítélt harmadik országbeli állampolgárokra vonatkozó új Európai Bűnügyi Nyilvántartási Információs Rendszer végleges elfogadását

Brüsszel, 2019. április 9.

A Tanács a mai napon jóváhagyta a Bizottság javaslatát, hogy hozzanak létre egy Európai Bűnügyi Nyilvántartási Információs Rendszert az elítélt harmadik országbeli állampolgárokra vonatkozóan.

E központi rendszer célja, hogy a meglévő Európai Bűnügyi Nyilvántartási Információs Rendszer (ECRIS) továbbfejlesztésével javítsa a bűnügyi nyilvántartási információk cseréjét az elítélt nem uniós polgárok és hontalan személyek tekintetében.  

Věra Jourová, a jogérvényesülésért, a fogyasztópolitikáért és a nemek közötti esélyegyenlőségért felelős biztos kijelentette: „Az új rendszernek köszönhetően a bűnüldöző hatóságok gyorsabban és könnyebben tudják majd felismerni az EU-ban korábban elítélt harmadik országbeli állampolgárokat: csak egy egyszerű keresést kell majd végrehajtaniuk az ECRIS-ben. Ez elő fogja segíteni a rendőrségi és igazságügyi együttműködést a bűnözés és a terrorizmus elleni küzdelem terén szerte az EU-ban, ami biztonságosabb hellyé teszi Európát az összes polgára számára.”  

Az ECRIS-TCN rendszer fő jellemzői 

  • Az adatbázis online elérhető lesz, és a hatóságok egyszerűen végezhetnek kereséseket egy „találat/nincs találat” típusú lekérdezési mechanizmussal: a találat azonosítja majd azokat a tagállamokat, amelyektől egy adott személy teljes bűnügyi előéletére vonatkozóan beszerezhetők az információk.
  • A rendszer csak személyazonosságra vonatkozó adatokat fog tartalmazni, többek között ujjlenyomatokat és – amennyiben rendelkezésre áll – arcképmásokat.
  • A rendszert az eu-LISA, a Szabadságon, a Biztonságon és a Jog Érvényesülésén Alapuló Térség Nagyméretű IT-rendszereinek Üzemeltetési Igazgatását Végző Európai Ügynökség fogja működtetni.
  • A büntetőeljárások céljából történő használat mellett a rendszer más engedélyezett célokra is használható, például arra, hogy előzetes ellenőrzéseket végezzenek akkor, ha valaki gyerekekkel kapcsolatos munkát akar végezni vagy – például lőfegyverek kezelésére vonatkozó – engedélyt kíván szerezni. 

A következő lépések 

Mivel az Európai Parlament már elfogadta az új szabályokat, ezek minden tagállamban hatályba lépnek az elkövetkező hetekben a Hivatalos Lapban esedékes kihirdetésüket követően. 

Emellett folyamatban vannak a tárgyalások a Bizottság által javasolt azon további jogszabályokról, amelyek lehetővé tennék az ECRIS-TCN adatbázis ellenőrzését abban az esetben is, amikor az EU-ba történő belépésre vonatkozó utazási engedélyre irányuló kérelem érkezik be (az ETIAS rendszeren keresztül), amikor vízumkérelmet vizsgálnak (a Vízuminformációs Rendszeren keresztül), vagy ha személyazonossággal való visszaélés ügyében nyomoznak.

Ezekben az esetekben csak a súlyos bűncselekmények vagy a terrorizmus miatt elítéltek személyazonosságra vonatkozó adatait bocsátanák rendelkezésre. 

Háttér-információk

Az ECRIS-t jelenleg évente mintegy 3 millió alkalommal használják fel a korábbi büntetőjogi felelősséget megállapító ítéletekre vonatkozó információk cseréje céljából. A bűnügyi nyilvántartási információk iránti kérelmek mintegy 30 %-ában kerül sor pozitív válaszra, vagyis a bűnügyi nyilvántartásban szereplő információk tényleges megosztására. Ez elsősorban a büntetőeljárásokra vonatkozik. Mindazonáltal a rendszer más engedélyezett célokra is használható, mint például akkor, ha valaki lőfegyver kezelésére vonatkozó engedélyt, vagy a gyermekekkel kapcsolatos munkavégzéshez szükséges előzetes ellenőrzést kér.

Az ECRIS fejlesztése a harmadik országbeli állampolgárok tekintetében az európai biztonsági stratégia részét képezi. Az ECRIS-TCN rendszer emellett az Európai Bizottság által a határigazgatási és a biztonsági célú adatkezelés érdekében alkalmazott új megközelítés része, amelynek értelmében a biztonság, a határigazgatás és a migrációkezelés területén működő valamennyi központi uniós információs rendszernek interoperábilissá kell válnia az alapvető jogok teljes körű tiszteletben tartása mellett. 

További információkért látogasson el az alábbi oldalra:

ECRIS-TCN

IP/19/2018

Kapcsolattartás a sajtóval:

Tájékoztatás a nyilvánosság számára: Europe Direct a 00 800 67 89 10 11 telefonszámon vagy e-mailben


Side Bar