Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Turvallisuusunioni: Euroopan komissio tyytyväinen rikostuomion saaneita kolmansien maiden kansalaisia koskevan rikosrekisteritietojärjestelmän hyväksymiseen

Bryssel 9. huhtikuuta 2019

Neuvosto on tänään antanut lopullisen hyväksyntänsä komission ehdotukselle luoda rikostuomion saaneita EU:n ulkopuolisten maiden kansalaisia ja kansalaisuudettomia henkilöitä koskeva eurooppalainen rikosrekisteritietojärjestelmä (ECRIS-TCN).

Uuden keskusjärjestelmän tavoitteena on parantaa nykyisen eurooppalaisen rikosrekisteritietojärjestelmän (ECRIS) puitteissa tehtävää rikosrekisteritietojen vaihtoa siltä osin kuin se koskee näitä henkilöitä.  

Oikeus-, kuluttaja- ja tasa-arvoasioista vastaava komissaari Vĕra Jourová toteaa, että lainvalvontaviranomaiset voivat havaita EU:ssa aiemmin tuomitut kolmansien maiden kansalaiset nopeammin ja helpommin uuden järjestelmän avulla. ”Yksinkertainen haku ECRIS-järjestelmässä riittää. Järjestelmä parantaa poliisi- ja oikeudellista yhteistyötä ja tehostaa siten rikollisuuden ja terrorismin torjuntaa kaikkialla EU:ssa. Tuloksena on kaikille kansalaisille turvallisempi Eurooppa”, Jourová vakuuttaa.  

ECRIS-TCN:n tärkeimmät ominaisuudet 

  • Tietokanta on viranomaisten käytössä verkossa, ja siinä on helppo tehdä hakuja: osuma listaa jäsenvaltiot, joista on saatavilla täydet rikosrekisteritiedot epäilyksenalaisesta henkilöstä.
  • Järjestelmä sisältää ainoastaan henkilöllisyyden määrittämistä koskevat tiedot, joihin kuuluvat muun muassa sormenjäljet ja kasvokuva, jos sellainen on saatavilla.
  • Järjestelmää hallinnoi eu-LISA, joka on vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaava EU:n virasto.
  • Rikosoikeudellisten menettelyjen lisäksi järjestelmää voidaan käyttää muihinkin nimenomaisesti hyväksyttyihin tarkoituksiin, esimerkiksi turvallisuusselvitysten tekemiseen henkilöistä, jotka työskentelevät lasten kanssa, tai luvan hankkimiseen ampuma-aseiden käsittelyä varten. 

Seuraavaksi 

Koska Euroopan parlamentti on jo hyväksynyt uudet säännöt, ne tulevat voimaan kaikissa jäsenvaltioissa heti, kun ne julkaistaan EU:n virallisessa lehdessä lähiviikkoina. 

Komissio on ehdottanut muutakin rikosrekisteritietoihin liittyvää lainsäädäntöä, josta neuvotellaan paraikaa. Ehdotetut säädökset mahdollistaisivat ECRIS-TCN-tietokannan käytön, kun haetaan matkustuslupaa EU:hun ETIAS-järjestelmässä, käsitellään viisumihakemuksia viisumitietojärjestelmässä tai tutkitaan henkilötietopetoksia.

Tällöin olisi saatavilla ainoastaan vakavista rikoksista tai terrorismista tuomittujen henkilöllisyyden määrittämiseksi tarvittavat tiedot. 

Tausta

ECRIS-järjestelmää käytetään nykyään noin kolme miljoonaa kertaa vuodessa tietojen vaihtamiseen aiemmista rikostuomioista. Noin 30 prosentissa tapauksista, joissa rikosrekisteritietoja pyydetään, vastaus on myönteinen eli tietoja luovutetaan (useimmiten rikosoikeudenkäyntiä varten). Tietoja voidaan käyttää myös muihin erikseen säädettyihin tarkoituksiin, kuten ampuma-aseen kantoluvan saamiseen tai turvallisuusselvityksen tekemiseen lasten kanssa työskentelemistä varten.

ECRIS-järjestelmän kehittäminen kolmansien maiden kansalaisten osalta on osa Euroopan turvallisuusagendaa. ECRIS-TCN on osa komission uutta lähestymistapaa tiedonhallintaan rajaturvallisuuden ja sisäisen turvallisuuden alalla. Tavoitteena on saada kaikki sisäistä turvallisuutta, rajaturvallisuutta ja muuttoliikkeen hallintaa koskevat EU:n keskustietojärjestelmät toimimaan yhteen siten, että samalla noudatetaan perusoikeuksia kaikilta osin. 

Lisätietoja

ECRIS-TCN

IP/19/2018

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar