Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise - Tisková zpráva

Bezpečnostní unie: Evropská komise vítá konečné přijetí nového Evropského informačního systému rejstříků trestů o odsouzeních státních příslušníků třetích zemí

Brusel 9. dubna 2019

Rada dnes s konečnou platností udělila zelenou návrhu Komise na vytvoření Evropského informačního systému rejstříků trestů o odsouzeních státních příslušníků třetích zemí.

Tento centrální systém se snaží zlepšit výměnu informací z rejstříků trestů o odsouzených osobách, které nemají občanství EU nebo jsou bez státní příslušnosti, a to prostřednictvím stávajícího Evropského informačního systému rejstříků trestů (ECRIS).  

Komisařka pro spravedlnost, spotřebitele a rovnost žen a mužů Věra  Jourová prohlásila: „Díky novému systému donucovací orgány rychleji a snáze identifikují státní příslušníky třetích zemí, kteří byli dříve odsouzeni v EU, pomocí jednoduchého vyhledávání v systému ECRIS. Zlepší to policejní a justiční spolupráci v zájmu lepšího boje proti trestné činnosti a terorismu v celé EU. Evropa se díky tomu stane bezpečnějším místem pro všechny své občany.“  

Hlavní rysy systému ECRIS–TCN 

  • Databáze bude k dispozici online a orgány budou moci snadno vyhledávat mechanismem nalezení výskytu shody / bez výskytu shody: výskyt označí členské státy, ze kterých lze získat úplné informace z rejstříku trestů o konkrétní osobě.
  • Systém bude obsahovat pouze informace o totožnosti, včetně otisků prstů a případně zobrazení obličeje.
  • Systém bude spravovat agentura eu-LISA, což je agentura EU odpovědná za řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva.
  • Kromě používání systému pro účely trestního řízení jej lze použít i pro jiné legitimní účely, například při prokazování bezúhonosti pro práci s dětmi nebo při žádostech o povolení třeba pro manipulaci se zbraněmi. 

Další kroky 

Nová pravidla již schválil Evropský parlament, vstoupí tedy ve všech členských státech v platnost po jejich zveřejnění v Úředním věstníku v nadcházejících týdnech. 

Další právní předpisy navrhované Komisí jsou rovněž v procesu dohadování. Tyto právní předpisy by rovněž umožnily nahlížet do databáze ECRIS-TCN, když je zažadáno o cestovní povolení pro vstup do EU (prostřednictvím systému ETIAS), když jsou posuzovány žádosti o vízum (prostřednictvím Vízového informačního systému ) nebo při prošetřování zneužití totožnosti.

V těchto případech by byly dostupné pouze informace o osobách odsouzených za závažnou trestnou činnost nebo terorismus. 

Souvislosti

Systém ECRIS je v současné době využíván přibližně třímilionkrát za rok k výměně informací o předchozích odsouzeních za trestné činy. Zhruba ve 30 % případů, kdy jsou požadovány informace z rejstříku trestů, je odpověď kladná, tzn. jsou poskytnuty aktuální informace z rejstříku trestů. Je tomu tak především pro účely trestního řízení. Tyto informace lze však použít pro jiné legitimní účely, například při žádostech o vydání zbrojního průkazu nebo prokazování bezúhonosti pro práci s dětmi.

Zlepšení systému ECRIS, pokud jde o státní příslušníky třetích zemí, je součástí Evropského programu pro bezpečnost. Systém ECRIS-TCN tvoří souvněž součást nového přístupu stanoveného Evropskou komisí ke správě údajů pro hranice a bezpečnost, podle nějž se všechny centralizované informační systémy EU pro bezpečnost, správu hranic a řízení migrace mají stát interoperabilními, a to při plném respektování základních práv. 

Další informace

Systém ECRIS–TCN

IP/19/2018

Kontaktní osoby:

Pro veřejnost: služba Europe Direct , tel 00 800 67 89 10 11 nebo e-mail


Side Bar