Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Konsumentskydd i Europa – leksaker och bilar toppar listan över farliga produkter

Bryssel den 5 april 2019

EU-kommissionen lägger i dag fram 2018 års rapport om ”Safety Gate”, varningssystemet för farliga konsumentprodukter (tidigare Rapex).

Rapporten visar att myndigheterna registrerade 2 257 varningar om farliga produkter. Leksaker var den mest anmälda produktkategorin (31 %), följt av motorfordon (19 %) och kläder, textilier och modeartiklar (10 %). De vanligaste riskerna var kemiska risker och skador (25 % vardera) följt av kvävningsrisk för barn (18 %).

– Safety Gate är ett viktigt verktyg för att skydda människor från farliga produkter och det fungerar verkligen, säger Věra Jourová, kommissionär för rättsliga frågor, konsumentfrågor och jämställdhet.Med över 2 000 varningar och nästan dubbelt så många återkallade och tillbakadragna produkter visar rapporten att reglerna verkligen tillämpas. Vi kommer att fortsätta att arbeta med myndigheterna i och utanför EU så att de europeiska konsumenterna kan vara trygga.

Att återkalla produkter är en av de vanligaste åtgärderna för att minska riskerna med farliga produkter, men det är ändå en relativt liten andel som verkligen återkallas. I en ny enkät uppger en tredjedel att de medvetet fortsätter att använda återkallade produkter. Det tyder på att återkallelserna kanske inte har så stor effekt på konsumenterna eller att risken inte kommuniceras tillräckligt tydligt.

Mer än hälften av alla upptäckta farliga produkter kommer från Kina. Kommissionen fortsätter att samarbeta med de kinesiska myndigheterna för att produkterna ska bli säkrare, men med blandat resultat. En åtgärd är att öka kunskapen om de produktsäkerhetskrav som måste uppfyllas vid försäljning till konsumenter i EU.

Bakgrund

Sedan 2003 garanterar systemet för tidig varning att information om farliga produkter (utom livsmedel och läkemedel) som dragits tillbaka från marknaden eller återkallats någonstans i Europa snabbt når alla medlemsländer och EU-kommissionen. På så sätt kan man vidta lämpliga uppföljningsåtgärder (förbud, försäljningsstopp, återtag, återkallelse eller importförbud från tullmyndigheterna) i hela Europa. Systemet kallades tidigare för Rapex, men har nu bytt namn till Safety Gate.

Safety Gates webbplats kan du få veckorapporter om varningar från de nationella myndigheter som deltar i systemet. Varje vecka registreras cirka 50 varningar som publiceras på nätet.

Företagen kan också använda Business Gateway för att snabbt och effektivt informera de nationella myndigheterna om en produkt som de har släppt ut på marknaden och som kan vara farlig. 

Läs mer

Årsrapport och faktablad med nationell statistik

Safety Gate

Safety Gate – listor med varningar

Enkät om produktåterkallelser

Business Gateway

Sök varningar om farliga produkter

Nationella kontaktpunkter för Safety Gate

Ta fram egen statistik med Safety Gates statistikverktyg

 

 

 

 

 

IP/19/1992

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar

Photos