Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija - Paziņojums presei

Eiropas patērētāju aizsardzība – starp bīstamajām precēm visbiežāk minētas rotaļlietas un automašīnas

Briselē, 2019. gada 5. aprīlī

Eiropas Komisija šodien nāca klajā ar 2018. gada ziņojumu par sistēmu Safety Gate bīstamajām precēm – bijušo ātrās brīdināšanas sistēmu.

Ziņojums liecina, ka iestādes ir apmainījušās ar 2257 brīdinājumiem par bīstamajām precēm. Rotaļlietas pieder pie visvairāk paziņoto preču kategorijas (31 %), kam seko mehāniskie transportlīdzekļi (19 %) un apģērbi, tekstilizstrādājumi un modes preces (10 %), bet galvenie norādītie riski ir ķīmiskie riski (25 %) un traumas (25 %), kam seko aizrīšanās risks bērniem (18 %).

Tieslietu, patērētāju un dzimumu līdztiesības komisāre Vera Jourova sacīja: “Safety Gate ir svarīgs instruments, kas eiropiešus pasargā no bīstamām precēm, un tas patiešām darbojas. Ziņojums liecina par noteikumu efektīvu izpildi ar vairāk nekā 2000 brīdinājumu un gandrīz divreiz vairāk atsauktām un no tirgus izņemtām precēm. Mēs turpināsim sadarboties ar dalībvalstu iestādēm un trešām valstīm, lai saglabātu drošību visiem Eiropas patērētājiem.

Preču atsaukšana ir viens no izplatītākajiem pasākumiem, lai samazinātu bīstamo preču radītos riskus, tomēr no patērētājiem sekmīgi atgūto preču īpatsvars joprojām kopumā ir neliels. Jauna apsekojuma rezultāti šajā jautājumā liecina, ka trešdaļa respondentu apzināti turpina izmantot atsauktās preces, kas liecina, ka atsaukšanas paziņojumi, iespējams, būtiski neietekmē patērētājus un/vai ka par risku netiek paziņots pietiekami skaidri.

Vairāk nekā puse no visām atklātajām bīstamajām precēm nāk no Ķīnas. Sadarbība ar Ķīnas iestādēm produktu drošības jomā joprojām ir prioritāte, bet rezultāti ir dažādi. Komisija šajā jautājumā turpina sadarboties ar Ķīnas kompetentajām iestādēm. Tas ietver informētības palielināšanu par produktu drošības noteikumiem, kas jāievēro, pārdodot preces ES patērētājiem.

Konteksts

Ātrās brīdināšanas sistēma kopš 2003. gada nodrošina, lai starp dalībvalstīm un Eiropas Komisiju ātri tiktu izplatīta informācija par bīstamām nepārtikas precēm, kas Eiropā izņemtas vai atsauktas no tirgus. Tādējādi visā ES ir iespējams pienācīgi reaģēt – aizliegt vai apturēt pārdošanu, izņemt vai atsaukt preci no tirgus, muitas iestādēs nepieļaut to importu. Ātrās brīdināšanas sistēmu Eiropas Komisija pārdēvēja par Safety Gate.

Sabiedrībai ir pieejama Safety Gate tīmekļa vietne, kurā ir lasāmi reizi nedēļā aktualizēti brīdinājumi, ko ievadījušas sistēmas dalībvalstu iestādes. Katru nedēļu reģistrē un tiešsaistē publicē apmēram 50 šādus brīdinājumus.

Uzņēmumi var izmantot arī Business Gateway, ar kura palīdzību tie var ātri un efektīvi brīdināt valsts iestādes par produktu, ko tie laiduši tirgū un kas varētu nebūt drošs. 

Plašāka informācija

Gada ziņojums un faktu lapa ar valstu statistikas datiem

Safety Gate

Safety Gate brīdinājumu saraksti

Apsekojums par atsaukšanas efektivitāti

Business Gateway

Ātrās brīdināšanas sistēmā publicētās informācijas meklēšanas rīks

Safety Gate valsts kontaktpunkti

Safety Gate statistikas rīks, kas ļauj sagatavot savu statistiku

 

 

 

 

 

IP/19/1992

Kontakti presei:

Sabiedrībai: informatīvais dienests Europe Direct tālrunis 00 800 67 89 10 11 vai e-pasts


Side Bar

Photos