Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos - pranešimas spaudai

Europos vartotojų apsauga. Pavojingų gaminių sąrašo pirmose pozicijose – žaislai ir automobiliai

Briuselis, 2019 m. balandžio 5 d.

Šiandien Europos Komisija skelbia 2018 m. ataskaitą dėl sistemos „Saugos vartai“, anksčiau vadintos Skubių pranešimų apie pavojingus ne maisto produktus sistema.

Remiantis ataskaita, institucijos pasikeitė 2 257 pranešimais apie pavojingus gaminius. Daugiausia pranešimų pateikta apie žaislus (31 proc.), motorines transporto priemones (19 proc.) ir drabužius, tekstilės gaminius bei mados aksesuarus (10 proc.), pagrindiniai įvardyti pavojai – cheminių medžiagų keliama rizika bei rizika susižeisti (po 25 proc.) ir rizika, kad vaikas gali paspringti (18 proc.).

Už teisingumą, vartotojų reikalus ir lyčių lygybę atsakinga Komisijos narė Věra Jourová sakė: „Sistema „Saugos vartai“ – svarbi ir tikrai veiksminga priemonė, sauganti europiečius nuo pavojingų gaminių. Remiantis ataskaita, pranešimų pateikta daugiau nei 2 000, o sprendimų atšaukti gaminius arba pašalinti juos iš rinkos – kone dvigubai daugiau, ir tai yra įrodymas, kad taisyklių įgyvendinimas yra veiksmingas. Bendradarbiavimas su nacionalinėmis institucijomis ir trečiosiomis šalimis nenutruks ir ateityje, kad visi europiečiai jaustųsi saugūs.

Gaminių atšaukimas – viena dažniausių priemonių, kurias taikant siekiama sumažinti pavojingų gaminių keliamą riziką, tačiau kol kas iš vartotojų paprastai pavyksta susigrąžinti nedidelę dalį gaminių. Remiantis šiuo klausimu padarytomis naujo tyrimo išvadomis, trečdalis respondentų ir toliau sąmoningai naudojasi atšauktais gaminiais, o tai reiškia, kad pranešimų apie atšaukimą poveikis vartotojams yra nedidelis ir (arba) rizika yra apibūdinama nepakankamai aiškiai.

Daugiau nei pusė visų nustatytų pavojingų gaminių atkeliauja iš Kinijos. Bendradarbiavimas su Kinijos institucijomis gaminių saugos klausimais tebėra itin svarbus, tačiau rezultatus sunku įvertinti vienareikšmiškai. Komisija ir toliau bendradarbiaus su Kinijos institucijomis šioje srityje. Be kita ko, bus skleidžiama informacija apie gaminių saugos taisykles, kurių turi būti paisoma parduodant gaminius ES vartotojams.

Pagrindiniai faktai

Nuo 2003 m. veikianti Skubių pranešimų sistema užtikrina, kad informacija apie visoje Europoje iš rinkos pašalintus ir (arba) atšauktus pavojingus ne maisto produktus būtų skubiai perduota valstybėms narėms ir Europos Komisijai. Tokiu būdu visoje ES galima imtis tinkamų tolesnių veiksmų (uždrausti ar sustabdyti pardavimą, pašalinti iš rinkos ar atšaukti, o muitinės institucijos gali ir uždrausti importuoti). Komisija Skubių pranešimų apie pavojingus ne maisto produktus sistemą pervadino sistema „Saugos vartai“.

Sistemai „Saugos vartai“ yra skirta speciali vieša svetainė, kurioje galima susipažinti su sistemos veikloje dalyvaujančių nacionalinių institucijų pateiktais pranešimais, kurie kas savaitę atnaujinami. Kiekvieną savaitę užregistruojama ir interneto svetainėje paskelbiama apie 50 pranešimų.

Įmonės taip pat gali naudotis sistema „Verslo vartai“, kad greitai ir veiksmingai informuotų nacionalines institucijas apie rinkai pateiktą galimai pavojingą savo gaminį. 

Daugiau informacijos

Metinė ataskaita ir informacijos suvestinė su nacionalinės statistikos duomenimis

Sistema „Saugos vartai“

Sistemoje „Saugos vartai“ skelbiamų pranešimų sąrašas

Gaminių atšaukimo veiksmingumo tyrimas

Sistema „Verslo vartai“

Skubių pranešimų sistemoje paskelbtos informacijos paieškos priemonė

Sistemos „Saugos vartai“ nacionaliniai kontaktiniai asmenys

Sistemos „Saugos vartai“ statistinė priemonė jūsų šalies statistikai parengti

 

 

 

 

 

IP/19/1992

Žiniasklaidai:

Visuomenei: Europe Direct , tel. 00 800 67 89 10 11 e. paštas


Side Bar

Photos