Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon - Pressiteade

Euroopa tarbijate kaitse: ohtlike toodete nimekirja eesotsas on mänguasjad ja autod

Brüssel, 5. aprill 2019

Täna avaldas Euroopa Komisjon 2018. aasta aruande ohtlike toodete veebisaidi Safety Gate (endine kiirhoiatussüsteem) kohta.

Aruandest selgub, et ametiasutused vahetasid ohtlike toodete kohta 2257 teadet. Tooterühm, mille kohta esitati enim teateid, olid mänguasjad (31%), sellele järgnesid mootorsõidukid (19%) ning rõivad, tekstiiltooted ja moekaubad (10%), samas kui peamised tähistatud riskid olid keemilised riskid ja vigastused (mõlemad 25%), millele järgnes laste lämbumisoht (18%).

Euroopa Liidu õigus- ja tarbijaküsimuste ning soolise võrdõiguslikkuse volinik Věra Jourová sõnas: „Safety Gate on üks olulisemaid vahendeid, millega kaitsta eurooplasi ohtlike toodete eest – ja see toimib. Esitatud on rohkem kui 2000 hoiatust ja peaaegu kaks korda nii palju toodete tagasikutsumisi ja turult kõrvaldamisi. Seega ilmneb aruandest, et õigusnormide täitmise tagamine on olnud tulemuslik. Jätkame koos riiklike ametiasutuste ja kolmandate riikidega tööd, et hoida kõigi Euroopa tarbijate turvalisust.

Toodete tagasikutsumine on üks levinumaid meetmeid ohtlikest toodetest tulenevate ohtude vähendamiseks, kuid tarbijatelt edukalt tagasi saadud toodete osakaal on üldiselt väike. Uue selleteemalise uuringu tulemused näitavad, et kolmandik vastanutest jätkab teadlikult tagasikutsutud toodete kasutamist, mis näitab, et tagasikutsumisteadetel ei pruugi olla tarbijatele kuigi suurt mõju ja/või neile ei ole riski sisu piisavalt selgeks tehtud.

Üle poole kõigist avastatud ohtlikest toodetest on pärit Hiinast. Koostöö Hiina ametiasutustega tooteohutuse valdkonnas on jätkuvalt prioriteet, kuid tulemused ei ole ühesed. Komisjon jätkab sel teemal tööd Hiina pädevate asutustega. See hõlmab teadlikkuse suurendamist tooteohutuse õigusnormidest, mida tuleb järgida, kui tooteid müüakse ELi tarbijatele.

Taust

Alates 2003. aastast on kiirhoiatussüsteem taganud, et teave ohtlike tarbekaupade kohta, mis ükskõik millises Euroopa paigas turult kõrvaldatakse või tagasi kutsutakse, jõuab kiirelt teiste liikmesriikide ja Euroopa Komisjonini. Nii on võimalik kogu ELis võtta asjakohaseid järelmeetmeid (keelata või peatada toote müük, toode turult kõrvaldada või tagasi kutsuda või anda tolliasutustele korraldus selle toote importi mitte lubada). Euroopa Komisjon nimetas kiirhoiatussüsteemi ümber Safety Gate'iks.

Safety Gate'il on oma avalik veebisait, kus saab tutvuda süsteemis osalevate riiklike ametiasutuste esitatud hoiatusteadetega, mida iga nädal ajakohastatakse. Igal nädalal registreeritakse ja avaldatakse veebis umbes 50 hoiatusteadet.

Ettevõtjatel on võimalus kasutada spetsiaalset ettevõtjate portaali, et hoiatada riikide ametiasutusi kiiresti ja tõhusalt toodete eest, mille nad on turule lasknud, ent mis võivad olla ohtlikud. 

Lisateave

Aastaaruanne ja teabeleht, mis sisaldab riiklikku statistikat

Safety Gate

Safety Gate'i hoiatuste loetelud

Uuring tagasikutsumiste tulemuslikkuse kohta

Portaal ettevõtjatele

Kiirhoiatussüsteemis avaldatud info otsingumootor

Safety Gate'i riiklikud kontaktpunktid

Safety Gate'i statistikamootor oma statistika koostamiseks

 

 

 

 

 

IP/19/1992

Kontaktandmed ajakirjanikele:

Kontaktandmed üldsuse jaoks: Europe Direct (tel 00 800 67 89 10 11 ; e-post)


Side Bar

Photos