Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

Beskyttelse af de europæiske forbrugere: legetøj og biler står øverst på listen over farlige produkter

Bruxelles, den 5. april 2019

I dag offentliggjorde Kommissionen sin 2018-rapport om Safety Gate for farlige produkter, det der tidligere hed systemet for hurtig varsling.

Rapporten viser, at myndighederne har udvekslet 2 257 varslinger om farlige produkter. Der blev givet flest meddelelser om legetøj (31 %), efterfulgt af motorkøretøjer (19 %) og beklædning, tekstiler og modeartikler (10 %), mens der primært blev advaret om kemiske risici og risiko for skader (25 %), efterfulgt af risiko for kvælning blandt børn (18 %).

Věra Jourová, kommissær med ansvar for retlige anliggender, forbrugere og ligestilling mellem mænd og kvinder, udtaler: "Safety Gate er et vigtigt værktøj til at beskytte europæerne mod farlige produkter, og det virker. Med mere end 2 000 varslinger og næsten dobbelt så mange tilbagekaldelser og tilbagetrækninger fra markedet viser rapporten, at reglerne håndhæves på effektiv vis. Vi vil derfor fortsætte samarbejdet med de nationale myndigheder og tredjelande om at beskytte alle europæiske forbrugere."

Tilbagekaldelse af produkter er en af de mest almindeligt anvendte foranstaltninger med henblik på mindskelse af risiciene ved farlige produkter, men andelen af produkter, som det lykkes at tilbagekalde fra forbrugerne, er fortsat generelt meget lav. Resultaterne af den nye undersøgelse viser, at 1/3 af deltagerne bevidst fortsætter med at bruge tilbagekaldte produkter, hvilket indikerer, at tilbagekaldelsesmeddelelserne muligvis ikke gør særlig meget indtryk på forbrugerne, og/eller at risikoen ikke formidles tydeligt nok.

Mere end halvdelen af de farlige produkter kommer fra Kina. Samarbejdet med de kinesiske myndigheder om produktsikkerhed er fortsat en prioritet, men resultaterne er blandede. Kommissionen vil arbejder fortsat sammen med de relevante kinesiske myndigheder om problemet. Dette omfatter også oplysningsinitiativer om de produktsikkerhedsregler, der skal følges, når en virksomhed sælger produkter til forbrugere i EU.

Baggrund

Siden 2003 har systemet for hurtig varsling sikret, at oplysninger om farlige nonfoodprodukter, der er trukket tilbage fra markedet og/eller tilbagekaldt hvor som helst i Europa, straks formidles videre til medlemsstaterne og Kommissionen. På den måde kan der iværksættes passende opfølgende tiltag (forbud mod/stop for salg, tilbagetrækning, tilbagekaldelse eller toldmyndighedernes afvisning af import) overalt i EU. Kommissionen har senere omdøbt systemet for hurtig varsling til Safety Gate.

Safety Gate har sit eget offentlige websted, der hver uge ajourføres med varslinger indgivet af de nationale myndigheder, der deltager i ordningen. Hver uge registreres og offentliggøres der ca. 50 varslinger online.

Virksomheder kan også bruge Business Gateway til hurtigt og effektivt at advare de nationale myndigheder om produkter, som de har bragt i omsætning, men som muligvis er farlige. 

Yderligere oplysninger

Årsrapport og faktablade med nationale statistikker

Safety Gate

Safety Gates varslingslister

Undersøgelse af effektiviteten af tilbagekaldelser

Business Gateway

Søgeværktøj til oplysninger, der offentliggøres via det hurtige varslingssystem

Nationale kontaktpunkter for det Safety Gate

Safety Gates statistikværktøj til udtræk af skræddersyede statistikker

 

 

 

 

 

IP/19/1992

Pressehenvendelser:

Borgerhenvendelser: Europe Direct på tlf. 00 800 67 89 10 11 eller pr. mail


Side Bar

Photos