Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană - Comunicat de presă

Inițiativa cetățenească europeană: Comisia înregistrează inițiativa intitulată „Respectarea statului de drept”

Bruxelles, 3 aprilie 2019

Comisia Europeană a hotărât astăzi să înregistreze o inițiativă cetățenească europeană intitulată „Respectarea statului de drept în cadrul Uniunii Europene”.

Scopul inițiativei este de a crea „un mecanism de evaluare obiectiv și imparțial pentru a verifica aplicarea valorilor Uniunii Europene de către toate statele membre”. Mai precis, organizatorii solicită Comisiei să „pună la dispoziția Uniunii Europene legislația generală […] pentru a verifica aplicarea practică a dispozițiilor naționale privind statul de drept”. În plus, organizatorii urmăresc „să faciliteze asigurarea respectării legislației europene privind cooperarea judiciară în materie penală (de exemplu, mandatul european de arestare)” și să consolideze rolul Agenției pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene.

Decizia de a înregistra inițiativa intitulată „Respectarea statului de drept” coincide cu lansarea astăzi, de către Comisia Europeană, a unui proces de reflecție cu privire la următoarele etape posibile pentru consolidarea în continuare a statului de drept în Uniunea Europeană (dosarul de presă este disponibil aici), astfel cum s-a anunțat în Programul de lucru al Comisiei Europene pentru 2019. Comunicarea consultativă de astăzi va fi urmată, în luna iunie, de o inițiativă orientată într-o mai mare măsură spre viitor. În temeiul tratatelor, Comisia poate propune acte juridice pentru a evalua punerea în aplicare de către statele membre a politicilor Uniunii în domeniul libertății, securității și justiției și pentru a consolida Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene. Prin urmare, Comisia Europeană a considerat inițiativa admisibilă din punct de vedere juridic și a decis să o înregistreze. În stadiul actual al procedurii, Comisia nu a analizat fondul inițiativei, ci doar admisibilitatea sa juridică.

Înregistrarea inițiativei va avea loc la 8 aprilie 2019, după care va urma procesul de colectare de către organizatori a semnăturilor de susținere, care va dura un an. Dacă inițiativa va strânge într-un an un milion de declarații de susținere din cel puțin șapte state membre, Comisia o va analiza și, în termen de trei luni, va lua o decizie: fie va da curs solicitării, fie o va respinge, în ambele cazuri trebuind să își motiveze decizia.

Context

Inițiativele cetățenești europene au fost introduse prin Tratatul de la Lisabona și au fost lansate ca instrumente aflate la dispoziția cetățenilor pentru stabilirea agendei de lucru, în aprilie 2012, odată cu intrarea în vigoare a Regulamentului privind inițiativa cetățenească europeană, care pune în aplicare dispozițiile din tratat. În 2017, în discursul președintelui Juncker privind starea Uniunii, Comisia Europeană a prezentat propuneri de reformă a inițiativei cetățenești europene, pentru a o face și mai ușor de utilizat. În decembrie 2018, Parlamentul European și Consiliul au ajuns la un acord asupra reformei, iar normele revizuite se vor aplica de la 1 ianuarie 2020.

După înregistrarea sa oficială, o inițiativă cetățenească europeană permite unui milion de cetățeni din cel puțin un sfert din statele membre ale UE să invite Comisia Europeană să propună un act juridic în domeniile în care aceasta are o astfel de competență.

Condițiile de admisibilitate sunt următoarele: acțiunea propusă nu trebuie să se afle vădit în afara sferei de competență a Comisiei de a prezenta o propunere de act juridic, nu trebuie să fie vădit abuzivă, neserioasă sau vexatorie și nu trebuie să contravină vădit valorilor Uniunii.

Informații suplimentare

Textul integral al propunerii de inițiativă cetățenească europeană (disponibil începând cu 8 aprilie 2019)

Inițiative cetățenești europene pentru care se strâng semnături în prezent

Site-ul web privind inițiativele cetățenești europene

Regulamentul privind inițiativa cetățenească europeană

 

IP/19/1937

Persoane de contact pentru presă:

Întrebări din partea publicului larg: Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email


Side Bar