Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos - pranešimas spaudai

Komisija įregistruos Europos piliečių iniciatyvą „Teisinės valstybės principo laikymasis“

Briuselis, 2019 m. balandžio 3 d.

Šiandien Europos Komisija nusprendė įregistruoti Europos piliečių iniciatyvą pavadinimu „Teisinės valstybės principo laikymasis Europos Sąjungoje“.

Iniciatyvos tikslas – sukurti „objektyvų ir nešališką vertinimo mechanizmą, skirtą tikrinti, kaip visos valstybės narės puoselėja Europos Sąjungos vertybes“. Konkrečiau tariant, organizatoriai ragina Komisiją „priimti bendro pobūdžio Europos Sąjungos teisės aktus, kuriais numatoma galimybė […] tikrinti, kaip praktikoje taikomos su teisinės valstybės principu susijusios nacionalinės nuostatos“. Be to, organizatoriai siekia „sudaryti palankesnes sąlygas užtikrinti Europos masto teisės aktų dėl teisminio bendradarbiavimo baudžiamosiose bylose (pavyzdžiui, dėl Europos arešto orderio) vykdymą“ ir sustiprinti Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūros vaidmenį.

Sprendimas įregistruoti iniciatyvą „Teisinės valstybės principo laikymasis Europos Sąjungoje“ sutampa su šiandien Europos Komisijos pradėtais svarstymais dėl galimų tolesnių žingsnių, kurių tikslas, kaip skelbiama 2019 m. Komisijos darbo programoje, – geriau įtvirtinti teisinės valstybės principą Europos Sąjungoje (medžiaga spaudai pateikta čia). Be šiandienos konsultacinio komunikato, birželio mėn. numatyta paskelbti tolimesnės perspektyvos iniciatyvą. Remdamasi Sutartimis Komisija gali siūlyti teisės aktus, kuriais vertinama, kaip valstybės narės įgyvendina Sąjungos politiką laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje, ir stiprinamas Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūros vaidmuo. Todėl Europos Komisija nusprendė, kad ši iniciatyva yra teisiškai priimtina, ir nutarė ją įregistruoti. Šiame proceso etape Komisija dar neanalizuoja iniciatyvos turinio, tik jos teisinį priimtinumą.

Iniciatyva bus įregistruota 2019 m. balandžio 8 d. Tą dieną bus pradėtas vienus metus truksiantis iniciatyvai pritariančių piliečių parašų rinkimo procesas. Jei per vienus metus iš ne mažiau kaip septynių skirtingų valstybių narių bus surinktas vienas milijonas pritarimo iniciatyvai pareiškimų, Komisija per tris mėnesius ją išanalizuos ir imsis veiksmų. Komisija gali nuspręsti patenkinti prašymą arba jo netenkinti, tačiau abiem atvejais turi pagrįsti savo sprendimą.

Pagrindiniai faktai

Europos piliečių iniciatyva įvesta Lisabonos sutartimi. Kaip piliečiams suteikta darbotvarkės rengimo priemonė, ji pradėta įgyvendinti 2012 m. balandžio mėn., įsigaliojus Sutarties nuostatas įgyvendinančiam Europos piliečių iniciatyvos reglamentui. 2017 m. kartu su Komisijos Pirmininko J.-C. Junckerio pranešimu apie Sąjungos padėtį Europos Komisija pateikė pasiūlymų reformuoti Europos piliečių iniciatyvos tvarką, kad ji būtų dar paprastesnė naudotis. 2018 m. gruodžio mėn. Europos Parlamentas ir Taryba susitarė dėl reformos ir persvarstytos taisyklės bus pradėtos taikyti 2020 m. sausio 1 d.

Oficialiai įregistravus Europos piliečių iniciatyvą, vienas milijonas piliečių bent iš ketvirtadalio visų ES valstybių narių gali prašyti Europos Komisijos teikti teisės aktų pasiūlymus tose srityse, kuriose ji turi įgaliojimus tai daryti.

Numatytos tokios iniciatyvos priimtinumo sąlygos: pasiūlyta piliečių iniciatyva nėra akivaizdžiai nepatenkanti į Komisijos įgaliojimų pateikti teisės akto pasiūlymą sritį; ja nėra aiškiai siekiama piktnaudžiauti; ji nėra akivaizdžiai lengvabūdiška ar nepagrįsta; ji nėra akivaizdžiai prieštaraujanti Sąjungos vertybėms.

Daugiau informacijos

Visas pasiūlytos Europos piliečių iniciatyvos tekstas (skelbiamas nuo 2019 m. balandžio 8 d.)

Europos piliečių iniciatyvos, dėl kurių šiuo metu renkami parašai

Europos piliečių iniciatyvos interneto svetainė

Europos piliečių iniciatyvos reglamentas

 

IP/19/1937

Žiniasklaidai:

Visuomenei: Europe Direct , tel. 00 800 67 89 10 11 e. paštas


Side Bar