Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság - Sajtóközlemény

Európai polgári kezdeményezés: A Bizottság nyilvántartásba veszi a „Tiszteletet a jogállamiságnak” című kezdeményezést

Brüsszel, 2019. április 3.

Az Európai Bizottság a mai napon úgy határozott, hogy nyilvántartásba veszi a „Tiszteletet a jogállamiságnak az Európai Unióban” című európai polgári kezdeményezést.

A kezdeményezés célja „egy objektív és pártatlan értékelési mechanizmus létrehozása annak ellenőrzésére, hogy az Európai Unió értékeit valamennyi tagállam alkalmazza”. Konkrétabban, a szervezők felkérik a Bizottságot, hogy „biztosítson az Európai Unió számára általános jogszabályi hátteret […] a jogállamisághoz kapcsolódó nemzeti rendelkezések gyakorlati alkalmazásának ellenőrzése céljából”. A szervezők célja ezenfelül „a büntetőügyekben folytatott igazságügyi együttműködésre vonatkozó európai jogszabályok (például az európai elfogatóparancs) érvényesítésének elősegítése” és az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége szerepének megerősítése.

A „Tiszteletet a jogállamiságnak” kezdeményezés nyilvántartásba vételéről szóló döntéssel egyidejűleg az Európai Bizottság a mai napon vitafolyamatot indított az Európai Unión belüli jogállamiság további erősítését célzó lehetséges következő lépésekről (sajtóanyagok itt), a Bizottság 2019. évi munkaprogramjában foglaltaknak megfelelően. A mai konzultációs közleményt júniusban egy előretekintőbb kezdeményezés fogja követni. A Szerződések értelmében a Bizottság jogi aktusokat javasolhat a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térséggel kapcsolatos uniós politikák tagállamok általi végrehajtásának értékelésére, valamint az Európai Unió Alapjogi Ügynökségének megerősítésére. Az Európai Bizottság ezért jogi szempontból elfogadhatónak ítélte a kezdeményezést, és annak nyilvántartásba vétele mellett döntött. A folyamat jelenlegi szakaszában a Bizottság nem elemezte a kezdeményezés érdemi tartalmát, csak annak jogi elfogadhatóságát.

A kezdeményezés nyilvántartásba vételére 2019. április 8-án kerül sor. Ezt követően egyéves időszak áll a szervezők rendelkezésére a támogató aláírások összegyűjtésére. Amennyiben a kezdeményezés egy éven belül egymillió támogató nyilatkozatot kap legalább hét különböző tagállamból, a Bizottság három hónapon belül megvizsgálja a kezdeményezést, és reagál rá. A Bizottság eldöntheti, hogy helyt ad-e a kérelemnek vagy elutasítja azt, de döntését mindkét esetben indokolnia kell.

Háttér-információk

Az európai polgári kezdeményezés intézményét a Lisszaboni Szerződés vezette be. Ezzel 2012 áprilisában, az európai polgári kezdeményezésről szóló – a Szerződés rendelkezéseit végrehajtó – rendelet hatálybalépésekor olyan eszköz került a polgárok kezébe, amelynek segítségével elérhetik egyes kérdések napirendre tűzését. 2017-ben, az Unió helyzetéről tartott Juncker-beszédben elhangzottaknak megfelelően az Európai Bizottság reformjavaslatokat terjesztett elő az európai polgári kezdeményezésre vonatkozóan annak érdekében, hogy az még inkább felhasználóbarát legyen. Az Európai Parlament és a Tanács 2018 decemberében megállapodott a reformról, és a felülvizsgált szabályok 2020. január 1-jétől alkalmazandók.

Hivatalos nyilvántartásba vételét követően bármely európai polgári kezdeményezés lehetővé teszi, hogy egymillió – és a tagállamok legalább egynegyedéből származó – polgár felkérje az Európai Bizottságot, hogy terjesszen elő jogi aktusra vonatkozó javaslatot a hatáskörébe tartozó területeken.

Az elfogadhatóság feltételei az alábbiak: a javasolt polgári kezdeményezés nem eshet nyilvánvalóan a Bizottság azon hatáskörén kívül, hogy uniós jogi aktusra irányuló javaslatot nyújtson be; nem lehet nyilvánvalóan visszaélésszerű, komolytalan vagy zaklató jellegű; és nem lehet nyilvánvalóan ellentétes az Unió értékeivel.

További információk

A javasolt európai polgári kezdeményezés teljes szövege (2019. április 8-tól elérhető)

Jelenleg aláírásokat gyűjtő európai polgári kezdeményezések

Az európai polgári kezdeményezések weboldala

Az európai polgári kezdeményezésről szóló rendelet

 

IP/19/1937

Kapcsolattartás a sajtóval:

Tájékoztatás a nyilvánosság számára: Europe Direct a 00 800 67 89 10 11 telefonszámon vagy e-mailben


Side Bar