Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise - Tisková zpráva

Evropská občanská iniciativa: Komise zaregistrovala iniciativu pro dodržování zásad právního státu

Brusel 3. dubna 2019

Evropská komise se dnes rozhodla zaregistrovat evropskou občanskou iniciativu nazvanou „Respect for the rule of law within the European Union“ (Dodržování zásad právního státu v Evropské unii).

Cílem této iniciativy je vytvořit mechanismus objektivního a nestranného hodnocení, který by ověřoval uplatňování hodnot Evropské unie všemi členskými státy. Organizátoři Komisi konkrétně vyzývají, aby vybavila Evropskou unii „obecnými právními předpisy, na základě kterých by bylo možné […] ověřit praktické uplatnění vnitrostátních předpisů týkajících se zásad právního státu“. Kromě toho chtějí organizátoři „usnadnit prosazování evropských zákonů o justiční spolupráci v trestních věcech (např. evropský zatykač)“ a posílit úlohu Agentury Evropské unie pro základní práva.

Rozhodnutí o registraci iniciativy pro dodržování zásad právního státu bylo přijato právě v době, kdy Evropská komise zahajuje diskusní proces o možných dalších krocích, které by více posílily zásady právního státu v Evropské unii (tiskový materiál naleznete zde). Tento záměr byl oznámen v pracovním programu Komise na rok 2019. Po dnešním konzultativním sdělení bude v červnu následovat iniciativa s výraznějším zaměřením na budoucnost. Na základě Smluv může Komise navrhovat právní akty, které hodnotí provádění politik Unie v prostoru svobody, bezpečnosti a práva ze strany členských států a posílí Agenturu Evropské unie pro základní práva. Evropská komise proto iniciativu uznala za právně přípustnou a rozhodla se ji zaregistrovat. V této fázi Komise neanalyzovala obsah iniciativy, ale pouze její právní přípustnost.

K registraci iniciativy dojde 8. dubna 2019, kdy začne běžet dvanáctiměsíční lhůta, během níž budou organizátoři sbírat podpisy na její podporu. Pokud iniciativa během jednoho roku získá jeden milion podpisů z alespoň sedmi členských států, Komise ji bude analyzovat a do tří měsíců na ni reagovat. Může rozhodnout, zda žádosti vyhoví, či nikoli. V obou případech však musí své rozhodnutí odůvodnit.

Souvislosti

Koncept evropské občanské iniciativy zavedla Lisabonská smlouva. Občané ji mohli začít využívat od dubna 2012, kdy vstoupilo v platnost nařízení o evropské občanské iniciativě, jímž se provádějí příslušná ustanovení Smlouvy. Díky tomuto nástroji tak mohou ovlivňovat agendu EU. V roce 2017 předložila Evropská komise v návaznosti na projev předsedy Junckera o stavu Unie návrhy na reformu evropské občanské iniciativy, aby bylo ještě snazší ji využívat. Evropský parlament a Rada reformu v prosinci 2018 schválily. Revidovaná pravidla začnou platit od 1. ledna 2020.

Jakmile je evropská občanská iniciativa formálně zaregistrována, může jeden milion občanů EU z alespoň jedné čtvrtiny členských zemí vyzvat Evropskou komisi, aby v oblasti, která je v její působnosti, navrhla odpovídající právní předpis.

Podle podmínek právní přípustnosti nesmí navrhovaná iniciativa zjevně spadat mimo rámec pravomocí Komise na předložení návrhu právního aktu, nesmí být zjevně zneužívající, bezdůvodná nebo šikanózní a nesmí být zjevně v rozporu s hodnotami Unie.

Další informace

Úplné znění navrhované evropské občanské iniciativy (k dispozici od 8. dubna 2019)

Evropské občanské iniciativy, jejichž organizátoři v současné době shromažďují podpisy

Stránky evropské občanské iniciativy

Nařízení o evropské občanské iniciativě

 

IP/19/1937

Kontaktní osoby:

Pro veřejnost: služba Europe Direct , tel 00 800 67 89 10 11 nebo e-mail


Side Bar