Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Europeiska gräns- och kustbevakningen: EU-kommissionen välkomnar överenskommelsen om en fast kår av 10 000 gränsvakter 2027

Bryssel den 1 april 2019

I dag godkände rådet den politiska överenskommelse som nåddes förra veckan om att stärka den europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån och ge den rätt ambitionsnivå för att hantera de gemensamma utmaningar som EU står inför när det gäller att hantera migration och gränser.

Hörnstenen i den förstärkta byrån är en fast styrka på 10 000 gränsvakter, som är redo att när som helst stödja EU-länderna. Byrån får också utökade uppgifter i fråga om återsändande och ska samarbeta närmare med länder utanför EU, även utanför EU:s närmaste grannskap. Den nya europeiska gräns- och kustbevakningen, som man enats om på rekordsnabba sex månader, innebär en genomgripande förändring av EU:s förmåga att gemensamt bättre skydda sina yttre gränser.

– I ett område med fri rörlighet utan kontroller vid de inre gränserna är det ett gemensamt ansvar att stärka och hantera EU:s yttre gränser, säger kommissionens förste vice ordförande Frans Timmermans när han välkomnar överenskommelsen. Jag är glad att se en tiotusenhövdad permanent kår med nödvändig materiel för att hjälpa EU-länderna att skydda våra gränser och vår allmänhet bättre. Genom konstruktivt och snabbt samarbete kan vi bygga ett tryggare EU.

– Från och med nu kommer den europeiska gräns- och kustbevakningen att ha den fullständiga operativa kapacitet och de befogenheter den behöver för att fullt ut kunna stödja medlemsländerna i praktiken när som helst, säger migrationskommissionär Dimitris Avramopoulos. Bättre kontroll över våra yttre gränser, bekämpning av irreguljär migration, återsändanden och samarbete med länder utanför EU – det kan vi bara lyckas med tillsammans. I slutändan bidrar det här också till att bevara Schengenområdets fria rörlighet på längre sikt.

Byrån stöder medlemsländerna och tar inte över deras ansvar för förvaltningen av de yttre gränserna och återsändanden. Den förstärkta europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån ska utrustas med mer resurser och kapacitet, bl.a. följande:

  • En fast styrka på 10 000 gränsvakter: En fast styrka på 10 000 gränsvakter inrättas före 2027 och ska se till att byrån kan stödja medlemsländerna när som hels och var som helst. Den fasta styrkan består av byråns personal samt gränsbevakningstjänstemän och återsändandeexperter som lånas ut eller utplaceras av medlemsländerna, och de ska stödja de över 100 000 nationella gränsbevakarna i deras uppgifter. Dessutom får byrån en budget för inköp av egen utrustning, t.ex. fartyg, flygplan och fordon.
  • Verkställande befogenheter: Den fasta styrkan ska kunna utföra gränskontroller och återsändanden, t.ex. identitetskontroller, godkännande av inresa vid de yttre gränserna och övervakning av gränserna, men endast med det mottagande medlemslandets samtycke.
  • Mer stöd för återsändande: Förutom att organisera och finansiera gemensamma återsändandeinsatser ska byrån nu också kunna stödja medlemsländerna i alla skeden av återvändandeprocessen, men medlemsländerna förblir ansvariga för att fatta beslut om återsändande. Stödet omfattar bl.a. identifiering av medborgare från länder utanför EU som inte har rätt att stanna eller ordnande av resehandlingar.
  • Stärkt samarbete med länder utanför EU: Byrån ska, med godkännande på förhand från det berörda landet, kunna inleda gemensamma insatser och placera ut personal utanför EU även i länder som inte gränsar till EU, för att ge stöd till gräns- och migrationsförvaltning.
  • Lokalkontor: Byrån ska kunna inrätta lokalkontor i medlemsländerna och i länder utanför EU (enligt ett statusavtal) för att ge logistiskt stöd till den operativa verksamheten och se till att byråns verksamhet löper smidigt.

Vad händer nu?

Europaparlamentets utskott för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor behöver fortfarande bekräfta den politiska överenskommelse som nåddes vid trepartsmötena den 28 mars. Därefter behöver Europaparlamentet och rådet formellt anta förordningen. Förordningen ska sedan offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning, och 20 dagar därefter träder Europeiska gräns- och kustbevakningsbyråns utökade mandat i kraft. Den nya fasta styrkan i den europeiska gräns- och kustbevakningen kan börja utplaceras från och med 2021, och ska bli helt operativ och nå full kapacitet med 10 000 gränsbevakare 2027.

Bakgrund

Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån inrättades 2016 med utgångspunkt i det befintliga Frontex, för att möta de nya utmaningar och politiska förhållanden som EU står inför, både när det gäller migration och inre säkerhet. Beroendet av medlemsländernas frivilliga bidrag med personal och utrustning har dock lett till ihållande brister som gjort att den europeiska gräns- och kustbevakningen stöd till medlemsländerna inte varit så effektivt.

I sitt tal om tillståndet i unionen 2018 meddelade kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker att kommissionen skulle stärka den europeiska gräns- och kustbevakningen. Syftet med denna förstärkning var att förse byrån med en fast styrka på 10 000 operativa tjänstemän och egen utrustning så att EU får den kapacitet som krävs, hela tiden och på ett tillförlitligt sätt. Den 28 mars nådde Europaparlamentet och rådet en politisk överenskommelse om kommissionens förslag, vilket de båda institutionerna bekräftar i dag.

Läs mer

Faktablad: En förstärkt och fullt utrustad europeisk gräns- och kustbevakning
Videoklipp: Europeiska gräns- och kustbevakningen

 

IP/19/1929

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar