Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Sporočilo za medije

Umetna inteligenca: Komisija nadaljuje pripravo etičnih smernic

Bruselj, 8. aprila 2019

.

Komisija je danes predstavila naslednje korake za krepitev zaupanja v umetno inteligenco na podlagi dela strokovne skupine na visoki ravni.

Komisija je danes na podlagi dela skupine neodvisnih strokovnjakov, imenovanih junija 2018, začela pilotno fazo, s katero želi zagotoviti, da se bodo etične smernice za razvoj in uporabo umetne inteligence lahko izvajale v praksi. Komisija poziva industrijo, raziskovalne inštitute in javne organe, da preizkusijo podrobni ocenjevalni seznam, ki ga je pripravila strokovna skupina na visoki ravni in ki dopolnjuje smernice.

Današnji načrti so eden ciljev strategije za umetno inteligenco iz aprila 2018, s katero se želi v naslednjem desetletju povečati javne in zasebne naložbe na vsaj 20 milijard evrov letno, dati na voljo več podatkov, gojiti talente in zagotavljati zaupanje.

Podpredsednik za enotni digitalni trg Andrus Ansip je dejal: „Pozdravljam delo naših neodvisnih strokovnjakov. Etična razsežnost umetne inteligence ni luksuz ali dodatek. Naša družba lahko prednosti tehnologij v celoti izkoristi le z zaupanjem. Etična umetna inteligenca ima koristi za vse udeležene strani in lahko postane konkurenčna prednost Evrope, ki lahko s tem prevzame vodilno mesto na področju na človeka osredotočene umetne inteligence, ki ji ljudje lahko zaupajo.“

Komisarka za digitalno gospodarstvo in družbo Marija Gabriel je dodala: „Danes smo naredili pomemben korak na poti k etični in varni umetni inteligenci v EU. Po obširnem in konstruktivnem sodelovanju številnih deležnikov, vključno s podjetji, akademskimi krogi n predstavniki civilne družbe smo postavili trdne temelje na podlagi vrednot EU. To bomo zdaj prenesli v prakso in hkrati spodbujali mednarodno razpravo o umetni inteligenci, osredotočeni na človeka.“

Umetna inteligenca lahko prinese koristi najrazličnejšim področjem, kot so zdravstvo, poraba energije, varnost avtomobilov, kmetijstvo, podnebne spremembe in obvladovanje finančnih tveganj. Lahko tudi pomaga pri odkrivanju goljufij in kibernetskih groženj ter organom kazenskega pregona omogoča učinkovitejši boj proti kriminalu. Prinaša pa tudi nove izzive za delo v prihodnosti ter načenja pravna in etična vprašanja.

Komisija se je odločila za tristopenjski pristop: določitev ključnih zahtev za zaupanja vredno umetno inteligenco, vzpostavitev obsežne pilotne faze za pridobivanje povratnih informacij od deležnikov ter doseganje mednarodnega soglasja o umetni inteligenci, osredotočeni na človeka.

1. Sedem bistvenih elementov za zaupanja vredno umetno inteligenco

Zaupanja vredna umetna inteligenca mora spoštovati vse veljavne zakone in predpise ter spodaj navedene zahteve. Namen posebnih ocenjevalnih seznamov je olajšati preverjanje uresničevanja posameznih ključnih zahtev.

  • Človekovo delovanje in nadzor: sistemi umetne inteligence morajo omogočati pravične družbe s podpiranjem človekovega delovanja in temeljnih pravic ter ne smejo zmanjševati, omejevati ali napačno usmerjati človekove avtonomije
  • Robustnost in varnost: za zaupanja vredno umetno inteligenco morajo biti algoritmi dovolj varni, zanesljivi in robustni za spoprijemanje z napakami in neskladnostmi v vseh fazah življenjskega cikla sistemov umetne inteligence
  • Zasebnost in upravljanje podatkov: državljani morajo imeti popoln nadzor nad svojimi podatki, podatki v zvezi z njimi pa se ne smejo uporabljati v njihovo škodo ali za diskriminacijo proti njim
  • Preglednost: zagotoviti je treba sledljivost sistemov umetne inteligence
  • Raznolikost, nediskriminacija in pravičnost: sistemi umetne inteligence morajo upoštevati celoten spekter človekovih zmožnosti, sposobnosti in zahtev ter zagotavljati dostopnost
  • Družbena in okoljska blaginja: sistemi umetne inteligence morajo prispevati k pozitivnim družbenim spremembam ter okrepiti trajnostnost in ekološko odgovornost
  • Odgovornost: vzpostavljeni morajo biti mehanizmi za zagotavljanje odgovornosti za sisteme umetne inteligence in njihove izide

2. Obsežen pilotni projekt s partnerji

Komisija bo poleti 2019 začela pilotno fazo, v katero bodo vključeni najrazličnejši deležniki. Že danes se lahko podjetja, javne uprave in organizacije vključijo v evropsko zavezništvo za umetno inteligenco ter prejmejo obvestilo ob začetku pilotnega projekta. Poleg tega bodo člani strokovne skupine na visoki ravni za umetno inteligenco pomagali predstaviti in pojasniti smernice ustreznim deležnikom v državah članicah.

3. Doseganje mednarodnega soglasja o umetni inteligenci, osredotočeni na človeka

Komisija želi ta pristop k etični umetni inteligenci postaviti na globalno prizorišče, saj tehnologije, podatki in algoritmi ne poznajo meja. Zato bo okrepila sodelovanje s podobno mislečimi partnerji, kot so Japonska, Kanada ali Singapur, in še naprej dejavno sodelovala v mednarodnih razpravah in pobudah, na primer na srečanjih G7 in G20. V pilotno fazo bodo vključeni tudi podjetja iz drugih držav in mednarodne organizacije.Naslednji koraki

Člani strokovne skupine za umetno inteligenco bodo svoje delo podrobno predstavili na tretjem digitalnem dnevu, ki bo 9. aprila potekal v Bruslju. Po pilotni fazi v začetku leta 2020 bodo na podlagi prejetih povratnih informacij pregledali ocenjevalne sezname v zvezi s ključnimi zahtevami. Na podlagi tega pregleda bo Komisija ocenila izid in predlagala naslednje korake.

Poleg tega bo Komisija, da bi zagotovila etični razvoj umetne inteligence, do jeseni 2019: vzpostavila mreže centrov odličnosti za raziskave na področju umetne inteligence, začela vzpostavljati mreže vozlišč za digitalne inovacije ter v sodelovanju z državami članicami in deležniki začela razprave o razvoju in uvedbi modela za izmenjavo podatkov in čim boljši uporabi skupnih podatkovnih prostorov.

 

Ozadje

Komisija po vsej EU omogoča in krepi sodelovanje na področju umetne inteligence, da bi povečala konkurenčnost EU in zagotovila zaupanje na temelju vrednot EU. Po objavi evropske strategije za umetno inteligenco aprila 2018 je ustanovila strokovno skupino na visoki ravni za umetno inteligenco, ki jo sestavlja 52 neodvisnih strokovnjakov iz akademskih krogov, industrije in civilne družbe. Strokovnjaki so decembra 2018 objavili prvi osnutek etičnih smernic, ki so mu sledila posvetovanje z deležniki ter srečanja s predstavniki držav članic, na katerih so se zbirale povratne informacije. To sledi usklajenemu načrtu z državami članicami za spodbujanje razvoja in uporabe umetne inteligence v Evropi, ki je bil prav tako predstavljen decembra 2018.

 

Več informacij

Sporočilo o krepitvi zaupanja v umetno inteligenco, osredotočeno na človeka

Etične smernice za umetno inteligenco

Informativni pregled o umetni inteligenci

Strokovna skupina na visoki ravni za umetno inteligenco

Evropsko zavezništvo za umetno inteligenco

Umetna inteligenca: evropski vidik

AI Watch 

IP/19/1893

Kontakti za stike z mediji:

Za vprašanja širše javnosti: Europe Direct po telefonu 00 800 67 89 10 11 ali e-pošti


Side Bar