Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europska komisija - Priopćenje za tisak

Umjetna inteligencija: Komisija jača rad na etičkim smjernicama

Bruxelles, 8. travnja 2019.

.

Komisija danas predstavlja daljnje korake za izgradnju povjerenja u umjetnu inteligenciju koji se temelje na radu stručne skupine na visokoj razini.

Na temelju rada skupine neovisnih stručnjaka imenovanih u lipnju 2018. Komisija je danas pokrenula pilot-fazu kako bi osigurala praktičnu primjenu etičkih smjernica za razvoj i upotrebu umjetne inteligencije. Komisija poziva industriju, istraživačke institute i javna tijela da ispitaju detaljan popis za procjenu stručne skupine na visokoj razini, koji dopunjuje smjernice.

Današnji su planovi konkretan doprinos strategiji za umjetnu inteligenciju iz travnja 2018., kojoj je cilj povećati javna i privatna ulaganja na najmanje 20 milijardi EUR godišnje tijekom sljedećeg desetljeća i time osigurati veću dostupnost podataka, njegovanje talenata i izgradnju povjerenja.

Potpredsjednik Komisije zadužen za jedinstveno digitalno tržište Andrus Ansip izjavio je: Pozdravljam rad naših neovisnih stručnjaka. Etička dimenzija umjetne inteligencije nije luksuz ni dodatak. Naše društvo može u potpunosti iskoristiti prednosti tehnologija samo ako postoji povjerenje. Etička umjetna inteligencija dobitna je kombinacija za sve dionike i može donijeti konkurentsku prednost Europi, tj. vodeću ulogu u području antropocentrične umjetne inteligencije u koju ljudi mogu imati povjerenje.

Povjerenica za digitalno gospodarstvo i društvo Mariya Gabriel dodala je: Danas smo napravili važan korak prema etičkoj i sigurnoj umjetnoj inteligenciji u EU-u. Sada imamo čvrste temelje izgrađene na vrijednostima EU-a i opsežnom i konstruktivnom angažmanu mnogih dionika, uključujući poduzeća, akademsku zajednicu i civilno društvo. Te ćemo zahtjeve sada ispitati u praksi i istovremeno potaknuti međunarodnu raspravu o antropocentričnoj umjetnoj inteligenciji.

Umjetna inteligencija može pridonijeti brojnim sektorima, kao što su zdravstvo, potrošnja energije, sigurnost automobila, poljoprivreda, klimatske promjene i upravljanje financijskim rizicima. Umjetna inteligencija također može pomoći u otkrivanju prijevara i kibersigurnosnih prijetnji, a tijelima kaznenog progona omogućuje učinkovitiju borbu protiv kriminala. Međutim, umjetna inteligencija donosi i nove izazove za budućnost rada te otvara pravna i etička pitanja.

Komisija namjerava primijeniti trostrani pristup koji obuhvaća: utvrđivanje ključnih zahtjeva za pouzdanu umjetnu inteligenciju, uspostavu opsežnog pilot-projekta radi dobivanja povratnih informacija od dionika i rad na međunarodnom konsenzusu o antropocentričnoj umjetnoj inteligenciji.

1. Sedam bitnih čimbenika pouzdane umjetne inteligencije

Pouzdana umjetna inteligencija mora biti u skladu sa svim primjenjivim propisima, kao i s nizom zahtjeva. Posebnim popisom za procjenu provjerava se primjena svakog ključnog zahtjeva:

  • Ljudsko djelovanje i nadzor: sustavi umjetne inteligencije trebali bi omogućiti pravedna društva potporom ljudskom djelovanju i temeljnim pravima, a ne smanjivati, ograničavati ili pogrešno usmjeravati ljudsku autonomiju.
  • Stabilnost i sigurnost: nužna je pretpostavka pouzdane umjetne inteligencije da su algoritmi dovoljno sigurni, pouzdani i stabilni da mogu rješavati pogreške ili nedosljednosti u svim fazama životnog ciklusa sustava umjetne inteligencije.
  • Privatnost i upravljanje podacima: građani bi trebali imati potpunu kontrolu nad vlastitim podacima, a podaci koji se na njih odnose ne smiju se upotrebljavati na njihovu štetu ili za njihovu diskriminaciju.
  • Transparentnost: potrebno je osigurati sljedivost sustava umjetne inteligencije.
  • Raznolikost, nediskriminacija i pravednost: sustavima umjetne inteligencije trebalo bi uzeti u obzir sve ljudske sposobnosti, vještine i zahtjeve te osigurati dostupnost tih sustava.
  • Društvena i okolišna dobrobit: sustavi umjetne inteligencije trebali bi se upotrebljavati za poticanje pozitivnih društvenih promjena te za jačanje održivosti i ekološke odgovornosti.
  • Pouzdanost: potrebno je uspostaviti mehanizme kojima bi se utvrdile dužnosti i osigurala odgovornost za sustave umjetne inteligencije i njihove ishode.

2. Opsežni pilot-projekt s partnerima

Komisija će u ljeto 2019. pokrenuti pilot-fazu u kojoj će sudjelovati brojni dionici. Poduzeća, javna tijela i organizacije već danas mogu pristupiti Europskom savezu za umjetnu inteligenciju i biti obaviješteni o početku pilot-projekta. Osim toga, članovi stručne skupine na visokoj razini za umjetnu inteligenciju sudjelovat će u predstavljanju i tumačenju smjernica relevantnim dionicima u državama članicama.

3. Izgradnja međunarodnog konsenzusa o antropocentričnoj umjetnoj inteligenciji

Komisija taj pristup umjetnoj inteligenciji želi primijeniti na globalnoj razini jer tehnologije, podaci i algoritmi ne poznaju granice. U tu će svrhu Komisija ojačati suradnju s partnerima s kojima dijeli stavove, kao što su Japan, Kanada ili Singapur, te će i dalje aktivno sudjelovati u međunarodnim raspravama i inicijativama, uključujući skupine G-7 i G-20. U pilot-fazi sudjelovat će i poduzeća iz drugih zemalja i međunarodne organizacije.Sljedeći koraci

Članovi stručne skupine za umjetnu inteligenciju podrobno će predstaviti svoj rad tijekom trećeg Digitalnog dana u Bruxellesu 9. travnja. Nakon završetka pilot-faze početkom 2020. stručna skupina za umjetnu inteligenciju preispitat će popise za procjenu ključnih zahtjeva uzimajući u obzir dobivene povratne informacije. Komisija će ocijeniti ishod na temelju tog preispitivanja i predložiti sljedeće korake.

Nadalje, kako bi se osigurao etični razvoj umjetne inteligencije, Komisija će do jeseni 2019. pokrenuti skup mreža istraživačkih centara izvrsnosti u području umjetne inteligencije; pokrenuti osnivanje mreža digitalnoinovacijskih centara i u suradnji s državama članicama i dionicima pokrenuti rasprave o razvoju i provedbi modela za razmjenu podataka i optimalnom iskorištavanju zajedničkih podatkovnih prostora.

 

Kontekst

Komisija podupire i jača suradnju u području umjetne inteligencije u cijelom EU-u kako bi se povećala konkurentnost i osiguralo povjerenje temeljeno na vrijednostima EU-a. Komisija je u skladu sa svojom europskom strategijom o umjetnoj inteligenciji objavljenom u travnju 2018. osnovala stručnu skupinu na visokoj razini za umjetnu inteligenciju, koju čine 52 neovisna stručnjaka iz akademske zajednice, industrije i civilnog društva. Oni su u prosincu 2018. objavili prvi nacrt etičkih smjernica, nakon čega je slijedilo savjetovanje s dionicima i sastanci s predstavnicima država članica radi prikupljanja povratnih informacija. Ti se napori nadovezuju na usklađeni plan s državama članicama u cilju poticanja razvoja i upotrebe umjetne inteligencije u Europi, koji je isto tako predstavljen u prosincu 2018.

 

Dodatne informacije

Komunikacija: Izgradnja povjerenja u antropocentričnu umjetnu inteligenciju

Etičke smjernice za umjetnu inteligenciju

Informativni članak o umjetnoj inteligenciji

Stručna skupina na visokoj razini

Europski savez za umjetnu inteligenciju

Umjetna inteligencija: europska perspektiva

AI Watch 

IP/19/1893

Osobe za kontakt s medijima:

Upiti građana: Europe Direct telefonom na 00 800 67 89 10 11 ili e-poštom


Side Bar