Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană - Comunicat de presă

Uniunea energetică: de la viziune la realitate

Bruxelles, 9 aprilie 2019

Conform celui de-al patrulea raport privind starea uniunii energetice adoptat astăzi, Comisia si-a îndeplinit pe deplin angajamentele legate de viziunea sa privind o strategie a uniunii energetice prin care se garantează o energie accesibilă, abordabilă, sigură, competitivă și durabilă pentru toți europenii.

Europa este deja un lider mondial al luptei împotriva schimbărilor climatice. Politicile europene puse în aplicare în ultimii cinci ani în toate domeniile de politică au plasat UE pe drumul cel bun pentru a profita pe deplin de tranziția către o energie curată, valorificând oportunitățile economice pe care aceasta le oferă, generând creștere economică, locuri de muncă și creând un mediu mai sănătos pentru consumatori.

Dincolo de modernizarea politicii europene în domeniul energiei și al climei, uniunea energetică stimulează tranziția economiei europene către o energie curată în sectoare-cheie, în conformitate cu angajamentele asumate în temeiul Acordului de la Paris, asigurând în același timp o tranziție echitabilă din punct de vedere social. Construirea unei uniuni energetice reziliente, cu o politică prospectivă în domeniul climei și al energiei a fost una dintre prioritățile politice ale Comisiei Juncker. Astăzi, facem bilanțul punerii în aplicare cu succes a ceea ce, în 2014, constituia doar o viziune comună asupra unei uniuni energetice unificate, interconectate, sigure și durabile. Raportul este însoțit de două documente care prezintă progresele înregistrate în domeniul energiei din surse regenerabile și al eficienței energetice. În paralel, Comisia prezintă, de asemenea, un raport privind punerea în aplicare a planului de acțiune strategic privind bateriile și o comunicare referitoare la un proces decizional mai eficient și mai democratic în cadrul politicii UE în domeniul energiei și al climei.

Vicepreședintele Maroš Šefčovič, responsabil pentru uniunea energetică, a declarat: „Uniunea energetică înseamnă Europa cu tot ce are ea mai bun: găsirea împreună de soluții la marile probleme legate de securitatea energetică și de tranziția energetică, care nu ar putea fi soluționate în interiorul frontierelor naționale. Am transformat provocarea majoră reprezentată de tranziția energetică într-o oportunitate economică pentru toți europenii. Pentru a realiza acest lucru, a fost nevoie de o transformare veritabilă a politicilor noastre în domeniul energiei și al climei: nu este vorba doar de ajustări marginale, ci de schimbări sistemice. Niciun stat membru nu ar fi putut face acest lucru de unul singur. Raportul nostru arată modul în care toate măsurile privind uniunea energetică se combină pentru a face ca politica noastră să fie pregătită pentru viitor. Dispunem astăzi de o structură capabilă să redirecționeze investițiile către tehnologii și soluții orientate către viitor. Am demarat, de asemenea, luarea de măsuri pentru industrie, cum ar fi fabricarea de baterii în Europa, asigurându-ne totodată că nu vom lăsa în urmă niciun european de-a lungul procesului de tranziție. În prezent, fiecare stat membru trebuie să urmeze acest exemplu și să integreze cât mai rapid măsurile naționale privind energia, clima, mobilitatea și toate celelalte domenii conexe, astfel încât Europa să se afle, până la jumătatea secolului, în avangarda tranziției către neutralitatea climatică.”

Comisarul pentru politici climatice și energie, Miguel Arias Cañete, a declarat: Europa dispune în prezent de cel mai ambițios și avansat cadru de politici în domeniul climei și al energiei la nivel mondial. Am convenit cu toții asupra legislației necesare pentru a ne atinge obiectivele pentru 2030; obiectivele noastre sunt mai ambițioase în ceea ce privește eficiența energetică și energiile din surse regenerabile. Însă uniunea energetică reprezintă mai mult decât norme și politici: am mobilizat niveluri record de investiții în domeniul energiei curate, am intermediat Acordul de la Paris și am inițiat intrarea sa rapidă în vigoare, am continuat să promovăm integrarea pieței europene a energiei și am elaborat o viziune pe termen lung pentru o Europă neutră din punct de vedere climatic până în 2050. Mai avem însă un drum lung de parcurs. Trebuie să continuăm implementarea energiilor din surse regenerabile în întreaga Europă și să intensificăm eforturile pentru a economisi mai multă energie. Trebuie să ne angajăm într-un proces de transformare, conștientizând urgența imediată a acestei necesități într-o măsură mai mare decât se întâmplă în prezent. Cu ajutorul strategiei noastre privind neutralitatea din punct de vedere climatic până în 2050 am prefigurat modalitatea în care acest obiectiv poate fi atins și am prezentat o analiză aprofundată a motivelor și mijloacelor prin care Europa poate obține neutralitatea climatică, a motivelor pentru care acest model poate fi urmat și de alte țări ale lumii, precum și a modului în care neutralitatea climatică, prosperitatea economică și echitatea socială pot și trebuie să coexiste.”

Uniunea Europeană a consolidat piața internă a energiei și a sporit securitatea energetică a UE, investind în noi infrastructuri inteligente (inclusiv la nivel transfrontalier), oferind o nouă concepție de ultimă generație a pieței și introducând un mecanism de cooperare între statele membre bazat pe solidaritate, pentru a răspunde la eventualele crize într-un mod mai eficace și mai eficient.

Astfel cum a subliniat recent Comisia în Comunicarea sa intitulată „O planetă curată pentru toți”, tranziția energetică necesită o transformare economică și socială cuprinzătoare, cu implicarea tuturor sectoarelor economice și sociale în vederea realizării, până în 2050, a tranziției către neutralitatea climatică. Cadrul privind uniunea energetică plasează Europa pe drumul cel bun pentru a deveni o economie prosperă, modernă, competitivă și neutră din punct de vedere climatic.

Comisia Juncker a instituit un cadru legislativ complet nou privind uniunea energetică. Cadrul legislativ actualizat a permis UE să își mențină poziția de lider în domeniul politicilor climatice, prin creșterea nivelului de ambiție pentru 2030 într-o serie de sectoare legate de energie, de la obiective mai ambițioase privind energia din surse regenerabile și eficiența energetică la obiective privind emisiile provenite de la autoturisme, camionete și camioane. Pe lângă noul cadru legislativ, Comisia a instituit un cadru favorabil măsurilor de sprijin pentru a asigura o tranziție fără dificultăți pentru industriile, regiunile și orașele europene. Au fost luate o serie de inițiative specifice pentru a garanta că toate regiunile și cetățenii beneficiază în mod egal de tranziția energetică. Una dintre aceste inițiative este alianța europeană pentru baterii.

Industria europeană a bateriilor a fost identificată ca fiind un lanț valoric strategic pentru UE în contextul unei strategii consolidate de politică industrială. Raportul privind uniunea energetică este însoțit de un raport separat privind punerea în aplicare a planului de acțiune strategic privind bateriile.

O a doua comunicare publicată astăzi invită la consolidarea responsabilității democratice a procesului decizional în temeiul Tratatului Euratom. Comisia Europeană va institui un grup de experți la nivel înalt pentru a evalua situația actuală a Tratatului Euratom în vederea examinării modalității de a îmbunătăți responsabilitatea sa democratică, pe baza tratatului actual.

În aceeași comunicare, Comisia solicită Parlamentului European și Consiliului să reflecteze asupra modului în care impozitarea energiei ar putea contribui mai eficient la realizarea obiectivelor politicilor UE în domeniul energiei și al climei și cum o trecere la votul cu majoritate calificată (QMV - qualified majority voting) între statele membre ar putea ajuta la deblocarea progreselor în acest domeniu. Această linie de acțiune se bazează pe comunicarea Comisiei pentru o tranziție treptată la luarea de decizii cu majoritate calificată în toate domeniile fiscalității, publicată pentru prima dată în ianuarie.

Informații suplimentare:

IP/19/1876

Persoane de contact pentru presă:

Întrebări din partea publicului larg: Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email


Side Bar